Megváltozott a tanya fogalma

Jogkövető szerkesztőség Dátum Legutoljára frissítve: 2023.03.27

Olvasási idő: 8 perc


Ez a tartalom 478 napja jelent meg, lehetséges, hogy az itt szereplő információk már nem aktuálisak. Legfrissebb tartalmainkat itt érheti el.

A 2023. március 30. napján lép életbe az OTÉK módosítása, amely a tanya fogalmát és beépíthetőségének szabályait értelmezi és határozza meg újra.

A módosítást a minisztérium indokolása szerint elsősorban az inspirálta, hogy a tanyák beépíthetősége, illetve az önkormányzatok szabályozási mozgástere is országrészenként különböző.
Az OTÉK módosítása a fenti helyzeten kíván változtatni, javítani olyan módon, hogy egységesen

  • az eddig a mellékletben elhelyezkedő fogalommeghatározás helyett a normaszövegben mondja ki, hogy mi minősül tanyának, különös figyelemmel az ingatlan-nyilvántartásban szereplő ingatlanokra,
  • meghatározza a tanya maximális beépíthetőségét, illetve a lakórendeltetés elhelyezésének szabályait,
  • meghatározza a tanya telkének elsősorban mezőgazdasági jellegű hasznosítását, annak hiányában a legkisebb többszintű zöldfelület kialakítását,
  • kimondja, hogy az önkormányzat az OTÉK-ban megállapított, tanyára vonatkozó szabályoknál szigorúbbat nem állapíthat meg,
  • a településrendezési eszköz hatálybalépésének időpontjától függetlenül az OTÉK új szabályait
    kell alkalmazni az építési tevékenység engedélyezésekor, bejelentésekor, valamint a településrendezési eszköz módosítása során, a településrendezési eszköz, településterv külön módosítása nélkül.

Az országos településrendezési és építési követelményekről szóló 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendeletnek a tanya beépíthetőségével összefüggő módosításáról szóló 90/2023. (III. 22.) Korm. rendelet alapján a tanya fogalma a következőképpen alakul:
„Tanya a település külterületén, mezőgazdasági területen fekvő, legalább 1.500 m2, legfeljebb 10.000 m2 nagyságú olyan földrészlet, amelyhez a föld mellett növénytermesztés és állattenyésztés, továbbá az ezekkel kapcsolatos termékfeldolgozás és terméktárolás célját szolgáló lakó- és gazdasági épület, illetve ilyen épületcsoport is tartozik. A tanya területén vendéglátást szolgáló épület is elhelyezhető.”

A fentieken túl az új szabályozás értelmében a megengedett beépítettség mértéke nem változik – az továbbra is legfeljebb 30% –, azonban ezentúl az épület beépítési magassága is szabályozásra került, az nem haladhatja meg a 4,5 métert. Továbbá a módosítás maximalizálja a tanyán elhelyezhető lakórendeletetésű épületek számát, valamint ezeknek nagyságát is.

(Nemzeti Agrárkamara)