Szlovák munkavállaló foglalkoztatása

Sinka Júlia Dátum Legutoljára frissítve: 2024.05.27

Olvasási idő: 4 perc


Az érintett belföldi társaság értékesítési feladatokra alkalmaz szlovák állampolgár munkavállalót. Munkavégzési helye a munkaszerződés szerint Szlovákia, munkáját ott végzi távmunkaszerződés keretében, a társaság székhelyén néhány alkalommal van jelen. Hogyan alakul a munkavállaló adókötelezettsége, ha a társaságnak nincs Szlovákiában telephelye?

Az Európai Gazdasági Térségben a biztosítási jogviszonyhoz kapcsolódó szabályokat egységesen szabályozzák – az Európai Parlament és Tanács szociális rendszerek koordinálásáról szóló rendelete alapján egy magánszemély csak egy ország szociális biztonsági rendszerébe tartozhat.

A tevékenységüket szokásosan egy tagországban végző munkavállalók a munkavégzés helyének országában lesznek biztosítottak.

Ha egy munkavállaló a tevékenységét szokásosan egynél több tagországban végzi, azonban jelentős részét (a koordinációs rendelet szerint egy év alatt legalább 25 százalékát) a lakóhelyének országában, akkor a lakóhely országában lesz biztosított, függetlenül a más államokban végzett munkától.

Jelen esetben a szlovák munkavállaló csak néhány alkalommal jelenik meg a magyar foglalkoztató Magyarországon lévő székhelyén.

A 2019. évi CXXII. törvény (Tbj.) Magyarország állampolgáraira és a Magyarországon munkát végző más természetes személyekre terjed ki azzal, hogy ezen törvény rendelkezéseit a szociális biztonsági rendszerek koordinálásáról és annak végrehajtásáról szóló uniós rendeletek szabályai szerint kell alkalmazni.

Ebből következően, a kérdés szerinti esetben a szociális biztonsági rendszerek koordinálásáról és annak végrehajtásáról szóló uniós rendeletek szabályait kell alkalmazni, azaz, most a 883/2004/EK rendelet alapján a munkavégzés helye szerinti tagállam jogszabályai szerint kell eljárni.

Mivel az említett munkavállaló csak távmunkában, Szlovákiában látja el a feladatát, rá a munkavégzés helye szerinti tagállam tb-szabályai az irányadóak, azaz jelen esetben Szlovákiában lesz biztosított, és ott kell a tb-közterheket megfizetni.

További munkaadói kötelezettségek

A magyar munkaadó számára ez azt is jelenti, hogy Szlovákiába kell bejelentkezniük külföldi munkáltatóként az egészségbiztosítóhoz és a szociális biztosítóhoz; a munkavállaló béréből havonta levonni, befizetni a járulékokat, és teljesíteni – elektronikusan – a bevallási kötelezettséget is. (Arról, hogy ebben, a munkaadó megbízása alapján, eljárhat-e a munkavállaló, a szlovák biztosító tud tájékoztatást adni.)
Magyarország és Szlovákia között van hatályos, a kettős adóztatást kizáró egyezmény (1996. évi C. törvény). A kérdésben megadott információk és az egyezmény (4. cikk) összevetésével abból indulok ki, hogy az említett magánszemélynek Szlovákiában van az állandó lakhelye, tartózkodási helye, Magyarországon nem rendelkezik ezekkel, így az egyezmény fogalmai szerint Szlovákiában minősül belföldi illetőségűnek (szlovák adórezidens).
Az egyezmény (15. cikk) értelmében, a munkajövedelem az illetőség országában, illetve a munkavégzés helyén adóztatható, ezért az illetőség országában végzett munkanapokra jutó jövedelem az adott országban (Szlovákia), míg a Magyarországon ledolgozott munkanapokra jutó munkabér Magyarországon adóztatható. Jelen esetben feltételezem, hogy a távmunkában foglalkoztatott személy néhány napra korlátozódó, magyarországi tartózkodása nem jár munkavégzéssel (és erre eső munkabérrel), csupán megbeszélésről, adminisztrációról van szó, azaz Magyarországon adóztatható jövedelemrész nincs. Ennek megfelelően, a szlovák (adórezidens) távmunkást Szlovákiában terheli a személyi jövedelemadó.
Célszerű, ha a munkavállaló a szlovák adóhatóságtól kér egy igazolást arról, hogy az ő adórezidensük, és ezt, vagy ennek másolatát a magyar munkaadónak átadja. A magánszemélynek az adóbevallása kitöltéséhez szüksége lesz a munkaadótól kapott jövedelemigazolásra, amit mellékelnie kell az adóbevalláshoz.