Román állampolgár foglalkoztatása

Vasas János Dátum Legutoljára frissítve: 2023.12.12

Olvasási idő: 3 perc


Ez a tartalom 220 napja jelent meg, lehetséges, hogy az itt szereplő információk már nem aktuálisak. Legfrissebb tartalmainkat itt érheti el.

Román állampolgár romániai állandó lakcímmel munkaviszonyt létesítene egy magyar munkáltatóval, de a munkavégzés helye Románia lenne. Ebben az esetben hogyan alakul a járulék- és szja fizetés? A munkavállaló a magyar társadalombiztosítási jogszabályok hatálya alá kerül?

Ilyen esetben a munkavállalóval, a 2012. évi I. törvény (Mt.) 196. § szerinti távmunka szerződést kell kötni.

A munkabért külföldön történő munkavégzés esetén lehetséges a forinton kívüli más pénznemben is megállapítani és kifizetni [Mt. 154. § (1) bek.].

Nem kell az adót levonni, bevallani és megfizetni, ha nemzetközi egyezmény szerint a bevétel nem adóztatható belföldön, és a külföldi illetőségű magánszemély illetőségét igazolja, vagy a kifizető az illetőségét az Szja tv. 7. mellékletének 6. pontja szerint megállapította [Szja tv. 7. számú melléklet 3. pont].

A szociális biztonsági rendszerek koordinálásáról szóló 883/2004/EK rendelet szerint, egy uniós állampolgár munkavállaló egyszerre csak egy tagállam társadalombiztosítási rendszerébe tartozhat. A 2023. június 30-ig alkalmazandó főszabály szerint ez a munkavállaló a munkáltató székhelye szerinti tagállam társadalombiztosítási rendszerébe tartozott – egészen addig, amíg a külföldi (otthoni) távmunka végzése átlagosan el nem érte a teljes munkaidő 25%-át. A limit átlépése esetén a munkavállaló automatikusan átkerült a lakóhelye szerinti tagállam társadalombiztosítási rendszerébe.

Az Uniós keret megállapodás 2023. július 1-től kezdődően lehetőséget ad a Rendelet 25%-os főszabályától való eltérésre, és helyette kivételszabály alkalmazására. Ha ezt a felek közösen kérik, a munkavállaló mindaddig a munkáltató székhelye szerinti tagállam társadalombiztosítási rendszerében maradhat, ameddig külföldi (otthoni) távmunka végzésének aránya el nem éri a teljes munkaidő 50%-át.

A kivételszabály alkalmazásának alapfeltétele, hogy mind a munkavállaló lakóhelye szerinti tagállam, mind a munkáltató székhelye szerinti tagállam csatlakozzon a keret megállapodáshoz.