Munka- és tűzvédelmi oktatás közösségi munkavégzés esetén

Vasas János Dátum Legutoljára frissítve: 2024.07.02

Olvasási idő: 5 perc


A köznevelési törvény rendelkezik a középiskolások kötelező 50 órás közösségi munkavégzéséről. Ebben az esetben a munka-tűzvédelmi oktatást a munkahelyen kell végezni. Kérdés, hogy az oktatást munkavédelmi végzettségű személynek kell megtartani, vagy elég ha a munkahelyi vezető tart, egy oktatást a helyi szabályok betartásáról.

Ebben az esetben elegendő lehet, ha a munkahelyi vezető egy célzott tematika szerint előad, esetleg tesztet írat és az oktatás tényét a munkahelyi vezető és a diák is, egy erre a célra szerkeztett lapon aláírásával igazolja. Lényeges továbbá, hogy hálózatos munkahelyek esetén nem igazán szervezhető csoportos jelenléti oktatás.

A munka- és tűzvédelmi oktatás kapcsán a jogszabályok nem részletezik, hogy ki végezheti az oktatást. Általános gyakorlat, hogy a munkavédelmi oktatást munkavédelmi végzettséggel rendelkező személy tartja, de ha a munkahelyi vezető rendelkezik elegendő ismerettel és képesítéssel a munka- és tűzvédelmi előírások betartatására, akkor ő is megtarthatja az oktatást.
Lényeges, hogy az oktatás során a diákok megismerjék a munkahelyi biztonság és egészségvédelem alapvető szabályait, és képesek legyenek azokat alkalmazni. A hálózatos munkahelyek esetében, ahol az egyéni jelentkezés miatt nem szervezhető csoportos oktatás, a munkavédelmi oktatást egyénileg, a diák munkavégzésének helyén és idején kell megszervezni. Ez lehet egy rövid, de alapos oktatás, amelyet követően gyakorlati feladatokkal, például tűzriadó-gyakorlattal is kiegészíthetnek.

Az oktatás történhet elektronikus úton vagy személyes részvétellel.

A részvételről oktatási naplót kell vezetni, és a részvételt aláírással vagy elektronikus úton történő oktatás esetén egyénenként beazonosítható módon kell igazolni.

Tudástárunkban valamennyi, 2024-es évre aktualizált munkavédelmi iratmintát és tűzvédelmi szabályzatot megtalálhatja.

 
 

Vonatkozó jogszabályhelyek:

A 101/2023. (XII. 29.) BM rendelet 6. §-a szerint:

(1) A gazdálkodó tevékenységet folytató magánszemély, jogi személy a tevékenység végzéséhez szükséges tűzvédelmi szabályok megismerése érdekében évenként biztosítja a munkavállalói, munkavégzésben részt vevő családtagjai részére a rendszeres tűzvédelmi oktatást, ha
a) a Ttv. 19. § (1) bekezdése szerint tűzvédelmi szabályzat készítésére köteles,
b) a Ttv. 19. § (2a) bekezdés hatálya alá tartozik és az 1. melléklet szerinti általános tűzvédelmi szabályzatot alkalmazza vagy önként a 2. § szerinti tűzvédelmi szabályzatot készít, és
ba) az általa üzemeltetett, bérelt épületben, épületrészben menekülésben korlátozott személyek elhelyezése, ellátása, kezelése, nevelése, oktatása, gondozása, foglalkoztatása történik, vagy
bb) olyan épületet, épületrészt, szabadteret üzemeltet, bérel, amely 1000 kg vagy 1000 l mennyiséget meghaladó fokozottan tűz- vagy robbanásveszélyes osztályba tartozó anyag – az üzemanyagtöltő állomásokon a kimérő szerkezetekhez kapcsolódó technológiai tartályokban tárolt üzemanyagot figyelmen kívül hagyva – előállítására, feldolgozására, tárolására szolgál, és az anyag robbanásveszélyes állapotban fordulhat elő.
(2) A tűzvédelmi oktatás megvalósulhat személyes részvétellel vagy elektronikus úton. Az oktatás végrehajtását oktatási naplóban kell rögzíteni, és azt az érintettek aláírásával vagy elektronikus oktatás esetén munkavállalónként azonosítható módon igazolni kell.
(3) A gazdálkodó tevékenységet folytató magánszemélyek, jogi személyek
a) a saját munkavállalókon kívüli érintett személyekkel a rájuk vonatkozó mértékben megismertetik a szabályzatban foglaltakat,
b) az épület, épületrész biztonságos elhagyásának lehetőségét ismertető alaprajzot elhelyezik
ba) a 20-nál több férőhellyel rendelkező kereskedelmi szálláshelyek szobáiban,
bb) az olyan közösségi rendeltetésű önálló rendeltetési egységek közösségi tereiben, amelyek menekülési útvonalait nem jelölik menekülési jelek és az alapterületük meghaladja az 500 m2-t.
(4) A (3) bekezdés b) pontja szerinti alaprajzon fel kell tüntetni a menekülési útvonalakat, kiürítési lehetőségeket, az alaprajz kifüggesztésének helyét, a tűzjelzés lehetőségeit, a tűzvédelmi eszközöket, továbbá az alaprajzot kiegészítő, magyarázó szöveggel ismertetik az épület biztonságos elhagyásának módját. A magyarázó tájékoztatást a külföldiek által is igénybe vett kereskedelmi szálláshelyeken angol és német nyelven, valamint szükség szerint további idegen nyelven is el kell helyezni.