Menekültek elhelyezése, fajlagos támogatás, közfoglalkoztatás

dr. Balás Endre Dátum Legutoljára frissítve: 2022.03.25

Olvasási idő: 5 perc


Ez a tartalom 369 napja jelent meg, lehetséges, hogy az itt szereplő információk már nem aktuálisak. Legfrissebb tartalmainkat itt érheti el.

Az ukrajnai háborúval összefüggésben előállt menekülthullámra tekintettel az állam támogatást nyújt az Ukrajnából menekült személyeket elhelyező helyi önkormányzatok és más szállásadók részére. Az önkormányzatok fajlagos támogatásra jogosultak, a szállásadók a menekültek elszállásolása és ellátása után egyedi támogatást igényelhetnek.

A veszélyhelyzet ideje alatt a szomszédos országban fennálló humanitárius katasztrófára tekintettel érkező személyek elhelyezésének támogatásáról és az azzal kapcsolatos egyéb intézkedésekről szóló 104/2022. (III. 12.) Korm. rendelet alapján az állam támogatást nyújt az Ukrajnából elmenekült személyeket elhelyező helyi önkormányzatok továbbá a menekülteket elhelyező és ezzel kapcsolatban a minisztériummal vagy a megyei védelmi bizottsággal megállapodást kötő más szállásadók részére. Míg az önkormányzatok fajlagos támogatásra jogosultak, a megállapodást kötő szállásadók a menekültek elszállásolása és ellátása után egyedi támogatást igényelhetnek. 

Támogatás nem igényelhető, ha a szállásadó az ideiglenes védelemre jogosult vagy a menedékes számára önkéntes felajánlás alapján nyújt szálláshelyet.

Támogatás az ideiglenes védelemre jogosult, a menedékes és az Ukrajnában állandó lakóhellyel rendelkező, 2022. február 24. napján vagy azt követően Ukrajnából érkező magyar állampolgár elhelyezése esetén igényelhető. 

A rendelet alapján ideiglenes védelemre jogosult:
a) az Ukrajnában 2022. február 24-ét megelőzően tartózkodó ukrán állampolgár,
b) az a hontalan személy vagy nem ukrán harmadik országbeli állampolgár, aki 2022. február 24-ét megelőzően nemzetközi védelemben vagy azzal egyenértékű nemzeti védelemben részesült Ukrajnában, illetve
c) fenti személyek 2022. február 24. előtt Ukrajnában tartózkodó családtagjai (házastársa, élettársa, házastársának a nőtlen/hajadon kiskorú gyermekei, továbbá más olyan közeli hozzátartozók, akik a család részeként együtt éltek a lakóhelyüket elhagyni kényszerült személyek tömeges beáramlásához vezető események idején, és akiket abban az időben teljes vagy jelentős mértékben fenti személy tartott el – 2022/382 tanácsi végrehajtási határozat 2. cikk (4) bekezdése).

Menedékes pedig az a fentiek alapján ideiglenes védelemre jogosult személy, akit Magyarország menedékesként a menedékjogról szóló 2007. évi LXXX. törvény alapján védelemben részesített.

Fajlagos támogatás a menekültek után

A támogatás a rendelet hatálybalépésétől (azaz 2022. március 16-tól) 2022. április 15-ig igényelhető azok után az ideiglenes védelemre jogosultak után, akik 2022. április 4. előtt léptek be Magyarország területére. A 2022. április 4-én vagy ezt követően Magyarország területére belépő ideiglenes védelemre jogosult után a belépést követő egy hónapig vehető igénybe a támogatás. Ha viszont az ideiglenes védelemre jogosult április 15-ig – az április 4-ét követően belépő személy pedig a belépést követő egy hónapon belül – kezdeményezi a menedékesként történő elismerését, a támogatás a menekültügyi hatóság döntéséig vehető igénybe.

A helyi önkormányzat az ideiglenes védelemre jogosult vagy a menedékes szállása és ellátása után naponta személyenként 4.000,- Ft összegű fajlagos támogatásra jogosult.

A fajlagos támogatás iránti igényt a helyi védelmi bizottságnak kell megküldeni. Az igényt a jegyző minden hónap harmadik munkanapjáig készíti el és igazolja. Az igénylésben be kell mutatni, hogy az előző hónapban naponta hány fő ideiglenes védelemre jogosultnak vagy menedékesnek biztosított elhelyezést az önkormányzat. A helyi védelmi bizottság az igénylésben foglaltakat ellenőrizheti, és az ellenőrzés alapján az igényt elfogadhatja, kiegészítheti, módosíthatja, de megállapíthatja az abban foglaltak megalapozatlanságát is. A helyi védelmi bizottság az igényt a beérkezését követő 10, ha ellenőrzést tart 15 napon belül bírálja el, majd a jóváhagyott igényt a megyei védelmi bizottság útján haladéktalanul megküldi a helyi önkormányzatokért felelős miniszter részére, amely azt 5 napon belül továbbítja az államháztartásért felelős miniszter felé. A támogatás kifizetéséről az államháztartásért felelős miniszter dönt, és annak összegéről 5 napon belül értesíti a helyi önkormányzatokért felelős minisztert. A támogatást a helyi önkormányzatokért felelős miniszter utalványozása alapján a Magyar Államkincstár 10 napon belül folyósítja a helyi önkormányzat részére. A támogatás felhasználásáról az éves költségvetési beszámolóban kell elszámolni.

Ha a szállásadó felszólítására a szálláshelyen tartózkodó ideiglenes védelemre jogosult vagy menedékes a szálláshelyet nem hagyja el, értesíteni kell a rendőrséget. A rendőrség ilyen esetben az ideiglenes védelemre jogosultat vagy a menedékest a helyi védelmi bizottság által megjelölt helyszínre elszállítja. Ha a felszólításnak az Ukrajnából elmenekült magyar állampolgár nem tesz eleget, a rendőrség őt a szálláshely elhagyására kötelezi, és tájékoztatja az őt megillető ellátásokról és kedvezményekről, a befogadó állomáson nyújtott elhelyezés és ellátás igénybevételének lehetőségéről. Ha ezt az elhelyezést a magyar állampolgár igénybe kívánja venni, őt a rendőrség a helyi védelmi bizottság által megjelölt helyszínre elszállítja.

Az ideiglenes védelemre jogosultként elismert személyekkel kapcsolatos veszélyhelyzeti szabályokról, továbbá a közfoglalkoztatásról és a közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó, valamint egyéb törvények módosításáról szóló 2011. évi CVI. törvény szabályainak eltérő alkalmazásáról szóló 86/2022. (III. 7.) Korm. rendelet alapján a menedékes Magyarország területén engedélymentesen jogosult munkát vállalni, ha a harmadik országbeli állampolgárok magyarországi foglalkoztatásáért felelős miniszter közleményében meghatározott foglalkozások valamelyikében dolgozik. Az e foglalkozások közé nem tartozó munkakörben a munkavállalási engedélyt egyszerűsített eljárásban kell kiadni.

Menedékes a közfoglalkoztatásban

A menedékes és az Ukrajnában állandó lakóhellyel rendelkező és 2022. február 24-én vagy azt követően Ukrajnából érkező magyar állampolgár közfoglalkoztatott is lehet.
A 96/2022. (III. 10.) Korm. rendelet alapján az Ukrajna területéről érkezett, ukrán állampolgársággal vagy ukrán-magyar kettős állampolgársággal rendelkező személyek foglalkoztatása esetén támogatás igényelhető, ha
a) a munkaadó az ukrán állampolgárt munkavállalóként 2022. február 24-én vagy azt követően foglalkoztatja,
b) a munkavállaló foglalkoztatása Magyarország területén történik,
c) a munkavállaló munkaviszonya határozott vagy határozatlan időre, legalább heti 20 órában történő foglalkoztatásra jön létre, és
d) a munkaadó megfelel a rendeletben és a munkaerőpiaci programban foglalt egyéb feltételeknek.

A munkaadó nem jogosult támogatásra annak az ukrán állampolgárnak a foglalkoztatása után, akinek a kérelem benyújtását megelőző 365 napon belüli foglalkoztatása a 90 napot elérte. 

A támogatás – amelyet a munkaadó a munkavállaló lakhatási és utazási költségeinek biztosítására köteles fordítani – legfeljebb tizenkét hónapra állapítható meg, és egy alkalommal, legfeljebb 12 hónappal meghosszabbítható. Mértéke munkavállalónként, havonta a munkavállaló lakhatási és utazási költségének az 50%-a, legfeljebb azonban munkavállalónként 60.000,- Ft, a munkavállalóval közös háztartásban élő kiskorú gyermekek után pedig gyermekenként további 12.000,- Ft. A rendelet azt is előírja, hogy a lakhatási és utazási költségnek a támogatással nem fedezett részét a munkaadó és a munkavállaló fele-fele arányban köteles viselni. A munkaadónak azt is vállalnia kell, hogy a munkavállaló magyarországi munkavégzésre irányuló jogviszonya fennállásának idejére gondoskodik az ő és kiskorú gyermeke megfelelő elszállásolásáról és a munkába járás szervezett körülmények között történő megszervezéséről.