Mikor kötelező biztosítani a szemüveget a munkáltatónak?

Jogkövető szerkesztőség Dátum Legutoljára frissítve: 2022.08.08

Olvasási idő: 8 perc


Ez a tartalom 680 napja jelent meg, lehetséges, hogy az itt szereplő információk már nem aktuálisak. Legfrissebb tartalmainkat itt érheti el.

A képernyő előtti munkavégzés sajnos egyre több munkavállalót késztet szemüveg használatára. A szemüveg ebben az esetben védőeszköz, amelyet a munkáltatónak kell biztosítania. A munkáltató általi megtérítés megalapozásához azonban nem elegendő a szemüvegszalonokban történő vizsgálat, kifejezetten szakorvosi véleményre van szükség.

2022/4. Adózási kérdés - Képernyő előtti munkavégzéshez éleslátást biztosító szemüveg adómentes juttatása kapcsán a szemészeti szakvizsgálat meghatározása [A személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény (a továbbiakban: Szja tv.) 1. számú melléklet 8.8. pont].

A védőeszköz adómentessége

Az Szja tv. 1. számú mellékletének 8.8 pontja alapján adómentes a jogszabály által előírt használatra tekintettel juttatott védőeszköz. A rendelkezés a képernyő előtti munkavégzés minimális egészségügyi és biztonsági követelményeiről szóló 50/1999. (XI. 3.) EüM rendelet (a továbbiakban: EüM rendelet) 6. §-a alapján a képernyő előtti munkavégzéshez éleslátást biztosító szemüveg esetében is biztosítja az adómentességet. Az EüM rendelet 5. § (3) bekezdése rendelkezése szerint, ha a munkavállalót foglalkoztató munkáltatónál működő orvos megállapítja, hogy a munkavállaló részére a képernyő előtti éleslátást biztosító szemüveg biztosítása szükséges lehet, a munkavállalót az 1. számú melléklet szerinti beutalóval utalja be a szemészeti szakvizsgálatra. A beutalóban fel kell tüntetni a képernyő előtti éleslátást biztosító szemüveg használatát szükségessé tevő munkakör megnevezését, és annak a szakvizsgálathoz szükséges mértékű leírását is.

Ha szemészeti szakvizsgálat eredményeként indokolt, illetve a munkavállaló által használt szemüveg vagy kontaktlencse a képernyő előtti munkavégzéshez nem megfelelő, a munkáltató a munkavállalót ellátja a minimálisan szükséges, a képernyő előtti munkavégzéshez éleslátást biztosító szemüveggel [EüM rendelet 6. §].

A Nemzeti Népegészségügyi Központ Munkahigiénés és Foglalkozás-egészségügyi Főosztályának álláspontja szerint az EüM rendelet definiálja a képernyő előtti munkavégzéshez éleslátást biztosító szemüveg fogalmát, továbbá meghatározza azokat a látórendszeri eltéréseket is, amelyek valószínűsége esetén a foglalkozás egészségügyi szakorvos a munkavállalót szemészeti szakorvosi vizsgálatra kell, hogy beutalja. A látórendszeri eltérések vizsgálata része a foglalkozás-egészségügyi szakorvosi vizsgálatnak, ez alapozza meg a további szemész szakorvosi vizsgálat szükségességét. A foglalkozás-egészségügyi szakorvos által adott beutaló (kötelező tartalmi elemként) tartalmazza az érintett esetében az általa ellátandó feladatokat, munkavégzési körülményeket, feltételeket melyek releváns információkat szolgáltatnak a szemész szakorvos számára. A látórendszeri eltérések időben történő észlelése betegbiztonsági szempontból kiemelten fontos, amit a jogszabályban rögzített ellátási folyamat biztosít.

Ki jogosult szakvizsgálat elvégzésére?

Jelen esetben – de általában az egészségügyi ellátás más területein is – szakvizsgálatnak, a szakorvos által végzett, szakmai kompetenciájába tartozó mindazon vizsgálat értendő, melyre szakképesítése feljogosítja.
 
Az egészségügyi szolgáltatások nyújtásához szükséges minimumfeltételekről szóló 60/2003. (X. 20.) ESzCsM rendelet alapján az optometrista optikai szaküzletben lát el feladatokat, melynek során biztosítani kell a szemész szakorvosi konzultáció lehetőségét, azaz a szemész szakorvos nem kell, hogy jelen legyen a szaküzletben. A szaküzletben az optometrista kizárólag látásélesség vizsgálatot végezhet, kompetenciája egyéb szemészeti elváltozások vizsgálatára nem terjed ki, diagnosztikai szakvizsgálatot nem végezhet.
 
Az optometrista képzés fő iránya a szem optikai vizsgálatára és ennek megfelelően a hibák egyszerűbb korrekciójára irányul (szemüveg, kontaktlencse). A vizsgálatok során a szem vizsgálatánál az optometristának el kell tudni különíteni az ép szemet a beteg szemtől és ennek megfelelően szemész szakorvoshoz kell irányítani az érintetteket.
 
Összefoglalva a foglalkozás-egészségügyi szolgálat orvosa által elvégzett vizsgálatok alapján felmerült látórendszeri eltérések miatt szükségessé váló szemészeti vizsgálatokat kizárólag szemész szakorvos végezheti. 

Az optometrista végzettséggel rendelkező tevékenysége, szakmai kompetenciája a szemészeti szakorvosi vizsgálatot nem válthatja ki, azzal nem tekinthető egyenértékűnek. 

A rendelet szerinti szemészeti szakvizsgálatot, ilyen súlyú szemészeti vizsgálati lelet kiadását csak szemészeti szakvizsgával rendelkező orvos végezheti.
 
Mindezekre tekintettel az EüM rendelet 6. §-a alapján előírt éleslátást biztosító szemüveg abban az esetben minősül az Szja tv. 1. számú mellékletének 8.8. pontja alapján adómentes juttatásnak, amennyiben annak szükségességét szemészeti szakvizsgával rendelkező orvos állapította meg.
 
[Pénzügyminisztérium, NAV KI Ügyfélkapcsolati és Tájékoztatási Főosztály ÜTF-2591/2022.]