Bejelentkezés

Ez a tartalom 381 napja jelent meg, lehetséges, hogy az itt szereplő információk már nem aktuálisak.
Önnek válogatott legfrissebb tartalmainkat személyes kezdőlapján mindig elérheti.

Tévedés, hiba vagy feketemunka a hibás TAJ szám alatti bejelentés?

Ahogyan azt pontosan tudjuk: mivel a TAJ száma alapján válik beazonosíthatóvá a munkavállaló, ezért a megfelelő adatokkal történő adóhatósági bejelentés szükséges ahhoz, hogy a hatóság érvényesnek fogadja el a bejelentést. A véletlenül téves vagy hibás TAJ számmal történő NAV bejelentés ezek szerint rögtön feketefoglalkoztatásnak minősül?

Beazonosítható személy hiányában a hibás bejelentést a foglalkoztatás-felügyeleti hatóság nem fogja elfogadni. 

Ez azért okozhat komolyabb fejtörést a cégek számára, mert a bejelentés nélküli foglalkoztatás szankciója jóval szigorúbb lett. 

Ahogyan azt az új foglalkoztatás-felügyeleti szankciókat bemutató, korábbi cikkünkben részletesen is elemeztük: ha a foglalkoztató a foglalkoztatásra irányuló jogviszony létesítésével kapcsolatos bejelentési kötelezettségének nem tett eleget, a hatóság

  • megállapítja a foglalkoztatásra irányuló jogviszony fennállását, és kötelezi a foglalkoztatót a bejelentési kötelezettség teljesítésére;
  • a foglalkoztatásra irányuló jogviszony fennállását – az általános teljes napi munkaidő (8 óra) figyelembevételével – a szabályszegés megkezdésétől visszamenőleg számított harmincadik naptól állapítja meg, kivéve, ha a hatósági eljárás során megállapítható, hogy a bejelentés nélküli foglalkoztatás a harminc napot meghaladta [10. §].

Az Fftv. újdonsága a be nem jelentett foglalkoztatással kapcsolatban tehát az, hogy a hatóság az egy hónapnál rövidebb időtartamú jogsértést azzal szünteti meg és hozza a munkavállalót kedvezőbb helyzetbe, hogy a szabályszegés kezdetétől számított 30 napra visszamenőleg eső dátumot tekinti a törvény erejénél fogva a jogviszony kezdetének. 

Ettől az időponttól kezdve állapítja meg a jogviszony fennállását és kötelezi a foglalkoztatót a bejelentés teljesítésére. Ezzel a hatóság a jogsértés „kárvallottjának” biztosít társadalombiztosítási ellátást is eredményező 30 napos jogviszonyt. A munkaidő tényleges tartamától függetlenül a bejelentést mindig a napi nyolcórás mértékű munkaidő figyelembevételével kell megtenni. A hosszabb időtartamú bejelentés nélküli jogviszony fennállásának megállapítása és bejelentésre kötelezés változatlanul a ténylegesen bizonyított időtartamra teljesül.

Összefoglalva tehát: 30 nappal korábbi dátummal kell az eredetileg tervezetthez képest a munkavállalót bejelenteni. Ez azzal jár, hogy egy hónappal megnő a munkáltató adófizetési kötelezettsége a munkavállaló foglalkoztatása után.

Jogkövető szerkesztőség (2021-11-10)