Adatvédelmi szabályzatok és alapdokumentumok

Jogkövető szerkesztőség Dátum Legutoljára frissítve: 2024.05.14

Olvasási idő: 4 perc


A munkáltatók tevékenységük nyomán maguk is adatkezelőkké válnak: személyes adatokat kezelnek és kötelezettséget kell vállalniuk arra, hogy betartják az adatkezelésre vonatkozó hazai és uniós szabályokat. A jogkövetést biztosító eljárás és adatkezelés – más mellett – a megfelelő szabályzatok és kötelező dokumentumok előállítása és rendelkezésre állása révén valósulhat meg.

A Munka Törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény 6. § (4) és 17. § (1) bekezdéseire figyelemmel a munkáltató köteles tájékoztatást nyújtani a munkavállalókra irányadó munkáltatói szabályzatokról. A munkavállalók a  nyilatkozat aláírásával igazolják, hogy a szabályzatot megkapták, teljes terjedelmében elolvasták és megértették.
A munkáltatónak, mint adatkezelőnek tevékenysége során megfelelő garanciákat kell nyújtania a GDPR követelményeinek való megfelelés és az érintettek jogainak védelmét biztosító, megfelelő technikai és szervezési intézkedések végrehajtása érdekében.
A GDPR 24. cikk előírja, hogy az adatkezelő megfelelő technikai és szervezési intézkedéseket hajt végre annak biztosítása és bizonyítása céljából, hogy a személyes adatok kezelése a rendelettel összhangban történik. Az erre tett intézkedéseket belső adatvédelmi szabályzatban szükséges összefoglalni kitérve az adatbiztonsággal összefüggő megtett intézkedésekre. Ezeket az intézkedéseket az adatkezelő felülvizsgálja és szükség esetén naprakésszé teszi.


A Jogkövető Tudástárában valamennyi, munkahelyi adatkezeléssel összefüggő szabályzatok, kötelező dokumentumot megtalál az alapvető iratmintáktól a GPS, munkahelyi kamerák szabályozásán át a munkavállalói nyilatkozatokkal bezárólag.

Tudástárunkban megtalálható és feltöltés alatt álló iratmintáink főbb csoportjaikban:

Munkahelyi adatvédelmi alapdokumentumok

 • Adatkezelési alapdokumentumok
 • Adatfeldolgozási megbízási szerződés
 • Adatfeldolgozói nyilvántartás
 • Adatkezelések felülvizsgálata
 • Adatkezelési nyilvántartás
 • Adatkezelési szabályzat
 • Adatkezelési tájékoztató
 • Adatkezelési tájékoztató könyvelőknek, bérszámfejtőknek, adótanácsadóknak, könyvelőirodáknak
 • Adatkezelési tájékoztató webshopoknak
 • Adatvédelmi hatásvizsgálat elvégzésének szükségességét mérlegelő dokumentum
 • Adatvédelmi incidensek nyilvántartása
 • Adatvédelmi tisztviselő kijelölésének szükségességét mérlegelő dokumentum
 • Eljárásrend adatvédelmi incidensek esetére
 • Megállapodás közös adatkezelők között

GPS

 • GPS-es megfigyelőrendszerrel kapcsolatos tájékoztatás – Tudomásulvételi nyilatkozat
 • GPS-es megfigyelőrendszerrel kapcsolatos tájékoztatás

Munkahelyi, munkavállalókkal összefüggő szabályzatok

 • Munkahelyi kameraszabályzat
 • Munkavállaló hozzájárulása a munkaviszonnyal nem kötelezően összefüggő adatkezeléshez  
 • Munkavállalói titoktartási nyilatkozat
 • Munkavállalók tájékoztatása céges eszközök használatáról
 • Okmány bemutatási jegyzőkönyv
 • Szülői hozzájárulás kiskorú adatkezeléséhez
 • Jegyzőkönyv kamerafelvételekbe történő betekintésről

Céges kamerarendszerek szabályzatai külsősöknek

 • Tájékoztató adatvédelmi incidensről érintett részére
 • Tájékoztató céges e-mail címek használatáról és ellenőrzéséről
 • Tájékoztató kamerákról látogatóknak
 • Kérdések és rövid tájékoztató kamerarendszerek használatával kapcsolatban

Társasházi kameraszabályzatok

 • Társasházi kameraszabályzat
 • Tájékoztató társasházi kamerákról