A munkáltató munkabérből levonással kapcsolatos kötelességei

dr. Jónás Tünde Dátum Legutoljára frissítve: 2022.02.02

Olvasási idő: 5 perc


Ez a tartalom 603 napja jelent meg, lehetséges, hogy az itt szereplő információk már nem aktuálisak. Legfrissebb tartalmainkat itt érheti el.

A munkabérből való levonáskor a munkáltatónak is számos kötelezettsége keletkezik: köteles például az adós munkabéréből a letiltásban meghatározott összeget levonni és kifizetni a végrehajtást kérőnek. A munkabérre vezetett végrehajtásra vonatkozó kötelesség megszegése esetén a munkáltató a le nem vont összeg erejéig készfizető kezesként felel a végrehajtást kérőnek

A közelmúltban megjelent írásunkban a munkabérből levonás jogalapját, mértékét és módját tekin-tettük át. Az alábbiakban a munkáltató levonással összefüggő kötelességeit és felelősségét elemez-zük.

A munkáltató levonással kapcsolatos kötelességei

A munkáltató köteles az adós munkabéréből a letiltásban meghatározott összeget levonni és – a letiltásban foglalt felhívás szerint – kifizetni a végrehajtást kérőnek, illetőleg kivételesen átutalni a végrehajtói letéti vagy más számlára.
A munkáltató kötelessége továbbá, hogy legkésőbb a letiltás átvételét követő munkanapon

  • értesítse az adóst a letiltásról,
  • intézkedjék, hogy a munkabér esedékessé válásakor (a kifizetésének napján) a letiltott összeget a munkabérből vonják le, és fizessék ki a végrehajtást kérőnek, illetőleg kivételesen utalják át a végrehajtói letéti vagy más számlára,
  • értesítse a letiltás foganatosításának akadályáról a letiltást kibocsátó szervet [Vht. 75. §, 76. § (1) bekezdés].

A munkáltató jogosult a letiltott összeg kifizetését felfüggeszteni addig, amíg annak összege – az időszakonként esedékessé váló összegek összeadódásával – a négyszáz forintot el nem éri, de legfeljebb hat hónapig. A munkáltató a fizetés felfüggesztéséről a végrehajtót a letiltás kézbesítését követő 8 napon belül, a más kifizetésre jogosultat legkésőbb a fizetéssel egyidejűleg tájékoztatja [Vht. 76. § (2) bekezdés].
Ha az adós munkabéréből a rendszeresen, időszakonként visszatérő részletekben levonandó követelést valamelyik hónap folyamán részben vagy egyáltalán nem lehetett levonni, az elmaradt részleteket le kell vonni, mihelyt lehetséges. Ez vonatkozik az előző munkáltatónál és a munkaviszonyon kívül töltött idő alatt esedékessé vált részletekre is [Vht. 77. §].
Ha a munkavállaló munkaviszonya megszűnik, a munkáltató köteles olyan igazolást kiállítani, amely feltünteti, hogy a munkabérből milyen tartozásokat, milyen határozat vagy jogszabály alapján, kinek a részére kell levonni. Igazolást kell adni arról is, hogy a munkavállalónak nincs tartozása. Új munkaviszony létesítése esetén a munkavállaló köteles a tartozásigazolást a munkába lépése előtt az új munkáltatójának átadni, illetve az új munkáltató köteles azt bekérni és a végrehajtást folytatni. Tartozásigazolás hiányáról a munkavállaló a munkaviszony létesítése előtt köteles nyilatkozatot tenni [Vht. 78. §].

A munkáltató levonással kapcsolatos felelőssége

A munkabérre vezetett végrehajtásra vonatkozó kötelesség megszegése esetén a munkáltató a le nem vont összeg erejéig készfizető kezesként felel a végrehajtást kérőnek, azaz a végrehajtást kérő azonnal fordulhat a munkáltató felé, anélkül, hogy megpróbálta volna érvényesíteni követelését a munkavállalótól.
Ha a munkabérre vezetett végrehajtásra vonatkozó kötelességet a munkáltató alkalmazottja szándékosan szegte meg, és a munkáltatótól a le nem vont összeget nem lehetett behajtani, a be nem hajtott összeg erejéig az alkalmazott készfizető kezesként felel a végrehajtást kérőnek [Vht. 79. §].