dr. Kiss Mariann

dr. Kiss Mariann

munkajogi szakértő


Jogász, a Menedzser Praxis Tudás-és Válaszközpont állandó szerzője.

 

Munkajogi szakértőként, rendszeresen és kiemelt terjedelemben publikál a Menedzser Praxis havi megjelenésű nyomtatott és online kiadványaiban, termékeiben. 

 

Folyamatosan szemlézi a munkajog kérdéseit, kiemelt figyelemmel a mezőgazdasági és őstermelőkre vonatkozó foglalkoztatási formák lehetőségeire, szabályaira. Publikációiban kitér az őstermelő vállalkozások adózását és járulékfizetését, nyilvántartását érintő jogszabályváltozásokra is.
 

  • Cikkeket és magyarázatokat ír
  • Irat- és szabályzatmintákat készít

Válogatott cikkei

Mezőgazdasági munkára a munkaviszonyon és az egyszerűsített foglalkoztatáson kívül munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony is létesíthető. A munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony legismertebb formája a megbízási jogviszony, amely egy szabadabb foglalkoztatási formát jelent a munkaviszonyhoz képest. A megbízott sok esetben saját eszközeivel végzi a tevékenységét és a munkaidejét is szabadon maga határozza meg.
Mezőgazdasági munkára általában csak idényszerűen, meghatározott munkák elvégzése céljából alkalmaznak magánszemélyeket, a munkavégzés pedig különböző foglalkoztatási formákban valósulhat meg. Ezúttal az egyszerűsített foglalkoztatás szabályait tekintjük át.
A kata szerint adózó vállalkozás mentesül a hagyományos értelemben vett könyvvezetési kötelezettség alól, mivel a tételes adóval összefüggő nyilvántartási kötelezettségét a Kata törvény rendelkezései szerint kell teljesítenie. Ugyanakkor a kata szerint adózó adóalany esetében is felmerülhetnek egyéb nyilvántartási feladatok.