Horváth Dávid

Horváth Dávid

áfa szakértő


Áfa-szakértő, adótanácsadó, a NAV központi Irányítás Ügyfélkapcsolati és Tájékoztatási Főosztály, Általános Forgalmi Adó Osztály munkatársa.

 

Adószakértőként, rendszeresen és kiemelt terjedelemben publikál a Menedzser Praxis havi megjelenésű nyomtatott és online kiadványaiban. Főbb szakterülete az általános forgalmi adó, különös tekintettel a hazai és nemzetközi szabályozásra. 

 


 

 

  • Cikkeket és magyarázatokat ír
  • Irat- és szabályzatmintákat készít

Válogatott cikkei

Az ingatlan bérbeadás a forgalmi adózás rendszerében az egyik olyan ügylet, amely köztudottan mentes az adó alól. Az adómentesség azonban csupán főszabály, nem abszolút jelleggel érvényesül. Vannak olyan esetek, amikor az ingatlan bérbeadási tevékenységet végző adóalanynak – saját döntése alapján vagy a törvény erejénél fogva – adófizetési kötelezettsége keletkezik.
Az adólevonási jog a forgalmi adózás alapintézménye, amely egy összfázisú (az értékesítési folyamat valamennyi pontját terhelő), a végső fogyasztóra áthárítható adó tekintetében elengedhetetlen eszköze az adóhalmozódás elkerülésének. Ugyanakkor az adólevonási jog sem abszolút jellegű, bizonyos esetekben a gyakorlása az adóalanyoktól megtagadható.
A forgalmi adózás rendszerében a fióktelep a külföldi vállalkozás belföldi gazdasági jelenlétének megtestesítőjeként jelenik meg, nem tekinthető elkülönült, önálló entitásnak: az azt létrehozó külföldi vállalkozás olyan mértékű alárendeltségében működik, amely alapján a forgalmi adózás rendszerében egy adóalanyként kezelendők. Az alábbiakban áttekintjük, hogy a külföldi vállalkozás belföldi fióktelepét milyen adókötelezettségek terhelhetik, illetve milyen jogosultságok illethetik meg.
A forgalmi adózás egyik alapvetése, hogy az adóalany abban az államban minősül gazdasági céllal letelepedettnek, ahol székhelye vagy állandó telephelye található. A székhely az adóalany központi ügyvezetésének helyszíne, az állandó telephely fogalma azonban ennél lényegesen összetettebb.