Bejelentkezés

Ez a tartalom 303 napja jelent meg, lehetséges, hogy az itt szereplő információk már nem aktuálisak.
Önnek válogatott legfrissebb tartalmainkat személyes kezdőlapján mindig elérheti.

Új jegyzői kötelezettség a turisztikai ágazatban

A turizmus-vendéglátás ágazatot érintő jogszabályváltozás értelmében a jegyző ellenőrzése során a vendéglátó üzletek Nemzeti Turisztikai Adatszolgáltató Központba (NTAK) történő adatszolgáltatási kötelezettségének teljesítését is vizsgálja a jövőben, évente legalább egy alkalommal. Amennyiben a kereskedő nem tett eleget a vendéglátó üzletek típusára vonatkozó bejelentési kötelezettségének, a jegyző a vendéglátó üzletet azonnali hatállyal köteles bezáratni.

A turizmus-vendéglátás ágazat stratégiai célú módosításáról szóló kormányrendelet [501/2021. (VIII. 18.) Korm. rendelet, Magyar Közlöny 155. szám] több rendelkezése érinti a jegyzők kereskedelmi tevékenységekkel kapcsolatos feladat- és hatáskörét. 

A szálláshely-szolgáltató Nemzeti Turisztikai Adatszolgáltató Központ felé történő regisztrációs és rendszeres adatszolgáltatási kötelezettségét a jegyző évente köteles hatósági ellenőrzés keretében ellenőrizni. A módosító rendelet értelmében a szálláshely-szolgáltató a szálláshely üzemeltetési tevékenység bejelentését megelőzően, valamint az első minősítést követően háromévente köteles a szálláshely-minősítő szervezet vizsgálatát és értékelését kérni, a szálláshelytípusra vonatkozó követelményekhez igazodó minőségi fokozatba sorolás érdekében. 

A szálláshely-szolgáltatási tevékenység folytatásának részletes feltételeiről és a szálláshely-üzemeltetési engedély kiadásának rendjéről szóló 239/2009. (X. 20.) Korm. rendelet módosításai 2021. augusztus 19-én léptek hatályba. A jegyző a nyilvántartásba vett szálláshely-szolgáltatót főszabály szerint továbbra is hat évente legalább egy alkalommal köteles ellenőrizni. 

Annak vizsgálatát azonban, hogy a szálláshely-szolgáltató a regisztrációs és rendszeres adatszolgáltatási kötelezettségének eleget tesz-e az NTAK felé, évente el kell végezni. 

Az ellenőrzést az ASP keretrendszer NTAK szakrendszerén keresztül kell teljesíteni. Az ellenőrzési kötelezettséget 2021-ben augusztus 31-ig kell teljesíteni. A hat évente esedékes ellenőrzés során továbbra is kiemelten vizsgálni kell azt, hogy a szálláshely-szolgáltató eleget tesz-e az adott szálláshelytípussal szemben támasztott, a kormányrendelet mellékletében meghatározott követelményeknek, és a szálláshely megfelel-e a bejelentésben foglalt szálláshely-üzemeltetési tevékenység rendeletben meghatározott feltételeinek.
Az NTAK üzemeltetőjét, vagyis az MTÜ-t értesíteni kell azon szálláshelyekről, amelyek

  • nem rendelkeznek szálláshely-kezelő szoftverrel, 
  • az NTAK-nál nem regisztráltak vagy 
  • az NTAK felé előírt adatszolgáltatási kötelezettségüket nem vagy nem megfelelően teljesítették.

A jegyző a tárgyévre vonatkozó ellenőrzésekről továbbra is köteles ellenőrzési tervet készíteni, melyet előre, tárgyévet megelőző év december 1. napjáig meg kell küldenie az MTÜ részére. Az ellenőrzési terv formai és tartalmi követelményeit és beküldésének módját az MTÜ a jövőben a honlapján teszi közzé.

Ha az MTÜ a szálláshely jegyzői ellenőrzését kezdeményezi, a jegyző tizenöt napon belül köteles az ellenőrzéssel kapcsolatban eljárni. A hatósági ellenőrzés eredményeként készült jegyzőkönyvet vagy feljegyzést a hatósági ellenőrzést követően – a korábbi tizenöt nap helyett – nyolc napon belül kell megküldeni az MTÜ részére. Új szabály, hogy a jegyzőkönyvet és a feljegyzést is az MTÜ honlapján közzé tett formátumban és módon kell megküldeni az MTÜ részére [239/2009. (X. 20.) Korm. rendelet 7/A. §]. Szintén újdonság, hogy a szálláshelyre vonatkozó jogszabályi és hatósági előírások megsértése esetén a jegyző a szálláshely-nyilvántartásban nem szereplő szálláshely mellett az NTAK-ba nem regisztrált szálláshely üzemeltetését is azonnali hatállyal köteles megtiltani – pénzbírság kiszabása mellett [239/2009. (X. 20.) Korm. rendelet 14. § (1) bekezdés d) pont].

Kapcsolódó
okmanyolvaso-es-viza-rendszer

Az okmányolvasó miatt szigorítanak a szállodák

Bizonyára sokan tapasztaltuk az ősz folyamán, hogy a szállodákban valóban és szigorúan elkérik személyi okmányainkat, – személyazonosító igazolványunkat, útlevelünket vagy kártyaformátumú vezetői engedélyünket – és egy okmányolvasó segítségével rögzítik az abban szereplő adatokat. Mindezek hiányában a szálláshely-szolgáltatónak meg kell tagadnia a szálláshely igénybevételét. Mi is az a VIZA rendszer és mire szolgál?

A 2022-től hatályos változások

A 239/2009. (X. 20.) Korm. rendelet 2022. január 1-én hatályba lépő rendelkezései a következők. 2022. január 1-től szálláshely-üzemeltetési tevékenység csak olyan szálláshelyen folytatható, amely – szálláshelykezelő szoftver mellett – érvényes szálláshely-minősítéssel is rendelkezik, és megfelel azon szálláshelytípus szerinti minőségi, műszaki és szolgáltatási követelményeknek, amely tekintetében a szálláshely-szolgáltatási tevékenységet folytatni kívánják. Egy szálláshelyen csak egy típusú szálláshely-üzemeltetési tevékenység folytatható [239/2009. (X. 20.) Korm. rendelet 4. §, 5. § (3) bekezdés]. A szálláshely-szolgáltatási tevékenységet folytatókról vezetett nyilvántartás a szálláshely-szolgáltatási tevékenység típusának megjelölése mellett a minőségi fokozatba sorolását is tartalmazza [239/2009. (X. 20.) Korm. rendelet 12. § (1) bekezdés d) pont]. A szálláshely-szolgáltató ezért a szálláshely-minősítésben bekövetkezett változást követően, valamint a szálláshely-minősítés megújítása során kiállított dokumentumot haladéktalanul köteles megküldeni a jegyzőnek [239/2009. (X. 20.) Korm. rendelet 13. § (1a) bekezdés].

A szálláshely-szolgáltató a szálláshely üzemeltetési tevékenység bejelentését megelőzően, valamint az első minősítést követően háromévente köteles a szálláshely-minősítő szervezet vizsgálatát és értékelését kérni. A szálláshely-minősítő szervezet a minősítés során különösen a szálláshely műszaki állapotát és felszereltségét illetve a szálláshelyen nyújtott szolgáltatások színvonalát vizsgálja [239/2009. (X. 20.) Korm. rendelet 4/A. §].

2022-től a jegyző a hat évente legalább egy alkalommal lefolytatandó kötelező hatósági ellenőrzés lefolytatásához szakértőként az NTAK-kal való csatlakozással kapcsolatban felmerült szakkérdésekben az MTÜ-t, a szálláshely-minősítéssel kapcsolatban felmerült szakkérdésekben pedig a Magyar Turisztikai Minőségtanúsító Testület Nonprofit Kft-t köteles kirendelni [239/2009. (X. 20.) Korm. rendelet 7/A. § (3) bekezdés].

Dr. Balás Endre (2021-09-01)