Egy korszak vége: nem gyártják tovább a „védettségi” igazolványt

Jogkövető szerkesztőség Dátum Legutoljára frissítve: 2023.03.19

Olvasási idő: 7 perc


Ez a tartalom 348 napja jelent meg, lehetséges, hogy az itt szereplő információk már nem aktuálisak. Legfrissebb tartalmainkat itt érheti el.

Lassan végleg búcsút mondhatunk a koronavírus járvány idején bevezetett védettségi igazolványnak és az annak utódjául funkcionáló oltottsági kártyának, mivel további igazolványokat a jövőben nem állítanak ki. A már létező hatósági igazolványok ezután is érvényesek a védettség igazolására. Két, alighanem örökre emlékezetünkben maradó, év rövid története.

A Kormány vonatkozó rendelete értelmében megszünteti a koronavírus elleni oltottságot igazoló hatósági igazolvány további kiállítását [71/2023 (III. 10.) Korm. rendelet]. A folyamatban lévő, védettségi igazolvány kiállítására, pótlására vagy cseréjére irányuló eljárásokat megszüntetik. A már létező hatósági igazolványok a védettség igazolására továbbiakban is használhatók. 

Az okmányt bevezető jogszabály értelmében a védettségi igazolvány a koronavírus elleni védettség igazolására alkalmas hatósági igazolvány, illetve applikáció volt, amely a koronavírus elleni védettség igazolásáról szóló 60/2021. (II. 12.) Korm. rendelet értelmében a koronavírus COVID-19 betegségből meghatározott időn belül történő felgyógyulás vagy az Európai Unióban, illetve a Magyarországon engedélyezett és a lakosság oltására felhasznált COVID-19 oltóanyaggal történt védőoltás (oltottság) tényének az igazolására szolgált. A védettségi igazolvány személyazonosító igazolvány vagy útlevél felmutatásával együtt volt érvényes.

Ki minősült védett személynek?

A rendelet alapján koronavírus ellen védett személynek az minősült, aki ezt a koronavírus elleni védettség igazolásáról szóló 60/2021. (II. 12.) Korm. rendelet szerinti védettségi igazolvány bemutatásával igazolta. A védettségi igazolványhoz kötött szolgáltatás igénybevételéhez be kell mutatni a védettségi igazolványt, ha pedig a szolgáltatás igénybevevője a 6. életévét betöltötte, de 18. életévét még nem – és így oltásban sem részesülhetett – igazolni kellett az életkort. 

A védettségi igazolványhoz kapcsolódó jogosultságok

A „védettségi” jelentősége akkor nőtt meg különösen, amikor a koronavírus ellen beoltottak száma elérte a 4 millió főt és életbe léptek a védelmi intézkedések lépcsőzetes feloldásának harmadik ütemét jelentő intézkedések. Az intézkedések jelentős része a védettségi igazolványhoz kötött lehetőség volt.
A koronavírus ellen védett személy – és a felügyelete alatt lévő tizennyolcadik életévét be nem töltött kiskorú – részt vehetett sportrendezvényen és jegy megváltásával látogatható kulturális eseményen, továbbá a fogyaszthatott a vendéglátó üzlet belső terében, igénybe vehette a szálláshelyek szolgáltatásait és beléphetett a szabadidős létesítményekbe is. A helyszínek látogatása során maszkviselésre sem volt köteles.
A koronavírus ellen védett személy a felügyelete alatt lévő tizennyolcadik életévét be nem töltött személlyel szabadon látogathatta az olyan következő szabadidős létesítményeket, mint színház, mozi, közfürdő, játszóház vagy muzeális intézmény.

Kérdőjelek a védettségi körül

A védettségi igazolvány bevezetése és alkalmazása ugyanakkor számos alkotmányos és munkajogi kérdést is felvetett.

A járványügyi korlátozások egy része alól mentességet biztosító védettségi igazolvány előírása miatt többen is alkotmányos szintű aggályokat fogalmaztak meg, melynek nyomán az Alkotmánybíróság 2021. október 19-én közzétett döntésében kimondta: nem alkotmányellenesek a védettségi igazolvánnyal járó többletjogok.

A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság („NAIH” vagy „Hatóság”) 2021. április 1. napján kelt tájékoztatója (NAIH-3903-1/2021) azzal a kérdéssel foglalkozott, hogy a munkáltató jogosult-e kezelni (megismerni, nyilvántartani) a munkavállalók koronavírus elleni védettségének tényére vonatkozó személyes adatokat.

Védettségi: csak három oltással

A koronavírus elleni védettség igazolásával összefüggő újabb szabályozás szűkítette a védettségi igazolásra jogosultak körét. 2022. február 15-től lényegében csak a megfelelő számú, többnyire három oltás felvétele jogosított fel a védettségi kártya, újabb nevén oltási igazolvány használatára. 
Koronavírus ellen védett személynek a jövőben korlátlan ideig kizárólag az számít, akit az Európai Unióban illetve a Magyarországon engedélyezett COVID-19 oltóanyaggal legalább három alkalommal beoltottak.
A három oltáshoz kötött oltási igazolvány jelentőségét (és az oltási kedvet…) ugyanakkor jelentősen megcsappantotta, hogy a „védettségit” felváltó „oltási” bevezetésével egyidejűleg lényegében minden korlátozást eltöröltek, ami a védettséggel nem rendelkezőkre vonatkozott.

A folyamat végső állomása az aktuális szabályozás, amely fenntartja a már kiállított védettségi (oltási) igazolványok érvényességét, védettség igazolására való hitelességét – a tényleges használatát ugyanakkor, gyakorlatilag, megszünteti.