Ukrán menekültek gyermekvédelmi ellátása

dr. Balás Endre Dátum Legutoljára frissítve: 2022.04.24

Olvasási idő: 5 perc


Ez a tartalom 341 napja jelent meg, lehetséges, hogy az itt szereplő információk már nem aktuálisak. Legfrissebb tartalmainkat itt érheti el.

A rendeleti jogalkotás keretében ezúttal az ukrajnai háborúval és menekülthullámmal összefüggésben került kibocsátásra több új jogszabály. A vonatkozó kormányrendelet menekültek gyermekeinek felügyeletét illetve annak gyermekvédelmi törvénnyel való kapcsolatát szabályozza.

A 147/2022. (IV. 14.) Korm. rendelet az Ukrajna területéről kísérővel érkezett gyermekek gyermekfelügyelettel történő ellátásának szabályait állapítja meg. A gyermekfelügyelet a menedékes vagy menedékesként elismerését kérő ellátása céljából működő közösségi szálláson, vagy olyan foglalkoztató által szervezhető meg, aki menedékesként elismerését kérő személyt vagy magyar-ukrán kettős állampolgárt foglalkoztat. A rendelet hatálya alá tartozó gyermekfelügyelet keretében a menedékes, az Ukrajna területéről 2022. február 24-én vagy azt követően Magyarország területére érkezett, magyar-ukrán kettős állampolgársággal rendelkező személy vagy a menedékesként elismerését kérő személy legfeljebb 14 éves gyermekének munkanapokon 6 és 18 óra közötti ellátása biztosítható. 

Ez a fajta gyermekfelügyelet nem minősül a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (Gyvt.) szerinti gyermekjóléti alapellátásnak.

A gyermekfelügyelet nyújtásának személyi és tárgyi feltételeivel kapcsolatban a rendelet szűkszavúan fogalmaz. A rendelet alapján a gyermekfelügyeletet kiscsoportos formában, vegyes életkori csoportokban, száraz, világos, jól szellőztethető és fűthető épületben lehet megszervezni. Az épületnek a gyermekfelügyelet ellátására alkalmasnak kell lennie, a gyermekek tartózkodására szolgáló helyiségeket úgy kell kialakítani, hogy azok megfeleljenek a gyermekek életkorának, ne veszélyeztessék az ott ellátott gyermekek testi épségét. A gyermekfelügyeletet a létrehozó által kijelölt személy végezheti, aki lehetőleg Ukrajna területéről érkezett menedékes, menedékesként elismerését kérő vagy kettős állampolgár kell, hogy legyen. Ha azonban ilyen személy nem áll rendelkezésre, akkor a feladat ellátásával más személy is megbízható.
A gyermekfelügyelet létrehozását legkésőbb a tevékenység megkezdését megelőző napon be kell jelenteni a gyermekfelügyelet helye szerint területileg illetékes megyei, fővárosi védelmi bizottságnak és a népegészségügyi feladatkörében eljáró járási hivatalnak is. A gyermekfelügyeletben részt vevő gyermekek számáról, az előző hónapra vonatkozóan, életkor szerinti bontásban, minden hónap 5. napjáig kell adatot szolgáltatni a megyei, fővárosi védelmi bizottságnak.

A 148/2022. (IV. 14.) Korm. rendelet módosítja a 104/2022. (III. 12.) Korm. rendeletet, amely az ukrajnai menekültek elhelyezéséről gondoskodó helyi önkormányzatok támogatásáról rendelkezett. A támogatás eredetileg április 15-ig volt igényelhető, a rendelet módosítása alapján azonban a támogatás április 30. napjáig vehető igénybe.

A 149/2022. (IV. 14.) Korm. rendelet kiegészíti a 106/2022. (III. 12.) Korm. rendeletet azzal a szabállyal, amely szerint a menedékes, a menedékesként elismerését kérő vagy az Ukrajnában állandó lakóhellyel rendelkező és 2022. február 24-én vagy azt követően Ukrajnából érkező magyar állampolgár gyermeke a Gyvt-ben meghatározott feltételek vizsgálata nélkül is ingyenesen jogosult az intézményi és a szünidei gyermekétkeztetés igénybevételére a kérelem benyújtásától számított hat hónapon keresztül. A hat hónap lejártát követően az igénylő által ellátott gyermek, tanuló a Gyvt. általános szabályai szerint jogosult az intézményi és a szünidei gyermekétkeztetésre.