Bejelentkezés

Ez a tartalom 231 napja jelent meg, lehetséges, hogy az itt szereplő információk már nem aktuálisak.
Önnek válogatott legfrissebb tartalmainkat személyes kezdőlapján mindig elérheti.

A terasznyitás újabb részletei

A gazdaság és a mindennapi élet újraindításának következő lépcsőfokát jelentő három és fél millió oltás elérését követően kinyithatnak a vendéglátó egységek teraszai, egyben ideiglenesen felfüggesztésre kerül a teraszdíj fizetése is. A jogszabály pontos részleteit mutatjuk.

A miniszterelnök bejelentését követően hivatalosan is megjelent az a két jogszabály, amely rendezi a terasznyitás rendjét és szabályait. 175/2021. (IV. 15.) Korm. rendelet a védelmi intézkedések lépcsőzetes feloldásának második ütemére vonatkozó szabályokat határozza meg, melyek a hárommillió-ötszázezredik COVID-19 elleni oltóanyaggal történő védőoltás első dózisa beadásának napját követő napon lépnek hatályba. 

A terasznyitás szabályai

A szabályok hatálybalépésének naptári napját szintén a belügyminiszter állapítja meg. 

A módosítás alapján lehetővé válik a vendéglátó üzlet kerthelyiségében vagy teraszán való tartózkodás és fogyasztás 5:00 és 21:30 óra között. 

A vendégek a teraszon és a kerthelyiségben nem kötelesek maszkot viselni, a vendéglátó üzlet alkalmazottai azonban – a vendégekkel való érintkezés során – maszkviselésre kötelezettek. A vendéglátó üzleten belüli tartózkodás továbbra is csupán az elvitelre alkalmas ételek kiadása és szállítása érdekében valamint a vendéglátó üzlet mellékhelyiségének használata céljából megengedett azzal, hogy a vendéglátó üzleten belül a vendégek számára is kötelező a maszkviselés.

A vendéglátó üzleten belül továbbra is tilos a fogyasztás. 

Hatályban maradnak azok a szabályok, amelyek alapján megengedett a vendégek számára a fogyasztás

  • a munkahelyi étteremben és a büfében,
  • a szálláshelyen található étteremben, bárban a szálláshely vendégei részére,
  • a köznevelési intézmény és szakképző intézmény menzáján, és büféjében, az intézmény dolgozói és tanulói számára,
  • az egészségügyi intézményben található étteremben és büfében.

A 175/2021. (IV. 15.) Korm. rendelet 2021. április 19. helyett határozatlan időben állapítja meg a veszélyhelyzet idején alkalmazandó védelmi intézkedések második üteméről szóló 484/2020. (XI. 10.) Korm. rendelet és a védelmi intézkedések ideiglenes szigorításáról szóló 104/2021. (III. 5.) Korm. rendelet hatályát. E jogszabályok rendelkezéseit előre meghatározott határidő helyett addig kell alkalmazni, amíg a Kormány nem rendelkezik a hatályon kívül helyezésükről. A módosítás alapján a határellenőrzés ideiglenes visszaállításáról szóló 407/2020. (VIII. 30.) Korm. rendelet 2021. április 19. helyett 2021. május 23-án veszti hatályát.

A teraszdíj felfüggesztése, mint ingyenes közterület-használat

Az egyes veszélyhelyzeti intézkedésekről szóló 176/2021. (IV. 15.) Korm. rendelet szintén a hárommillió-ötszázezredik COVID-19 elleni oltóanyaggal történő védőoltás első dózisa beadásának napját követő napon lép hatályba. 

A rendelet alapján a közterülethez közvetlenül csatlakozó vendéglátó üzlet a rendelet hatálybalépésétől 2021. december 31-ig terasz működtetése céljából ingyenesen jogosult a közterület vendéglátó üzlet előtti, az üzlethez közvetlenül csatlakozó részének a használatára az üzlet közterülethez csatlakozó épülethatára szélességében. 

A rendelet hatálybalépésekor érvényes közterület-használati engedéllyel vagy szerződéssel rendelkező használó a közterületet az engedély vagy szerződés szerinti mértékben használhatja. A használati jogot – eltérő megállapodás hiányában – az azonos épületben lévő vendéglátó üzletek vendéglátó üzletenként azonos mértékben, a közúti forgalomtól elzárt terület (tér vagy sétálóutca) esetében a szemben lévő vendéglátó üzletek a terület felezővonaláig gyakorolhatják.

Az ingyenes közterület-használat nem vonatkozik 

  • a kiemelt nemzeti emlékhely területére,
  • a közparkra, zöldterületre,
  • a járművek forgalmát biztosító úttestre vagy a várakozásukra kijelölt területre,
  • a tömegközlekedési járműre történő várakozás céljára közterületen elkülönített területre,
  • tűzoltó felvonulási területre.

További korlátja az ingyenes közterület-használatnak, hogy az nem akadályozhatja a lakó- vagy társasházba, egyéb építménybe történő ki- és bejutást, tűzcsap, forgalomirányító készülék vezérlőegysége megközelítését, nem zavarhatja a járdán a gyalogosok közlekedését, nem történhet a járművezetők kilátását gátoló, a közúti forgalmi jelzések felismerését akadályozó, a közút forgalmát veszélyeztető, a közművek elhelyezését, üzemeltetését, karbantartását akadályozó módon. 

A használó köteles biztosítani, hogy a közterület közlekedésre szánt területén biztosított legyen a zavartalan közúti és gyalogos közlekedés. E korlátozások betartását a rendőrség ellenőrzi. Ha az akadályoztatást a használó a rendőr felszólítására nem szünteti meg, vagy a közúti és gyalogos közlekedés akadályozása jelentős, a rendőrség az üzemeltetővel szemben 100.000,- Ft-tól 500.000,- Ft-ig terjedő bírságot szabhat ki, továbbá – a kötelezettség ismételt megszegése esetén – a vendéglátó üzletet legfeljebb hat hónap időtartamra ideiglenesen bezárathatja. 

A 176/2021. (IV. 15.) Korm. rendelet arról is rendelkezik, hogy a sajtótermék árusítására a rendelet hatálybalépésekor jogosult személy sem köteles közterület-használati hozzájárulást beszerezni a kizárólag a járványhelyzettel kapcsolatos közérdekű közleményt, tájékoztatást tartalmazó sajtótermék árusításához, közterületen történő osztásához. E jogosultság nem vonatkozik a fenti közterületekre és ugyancsak nem akadályozhatja a közlekedést sem. Ennek betartását is a rendőrség ellenőrzi, a kötelezettség megszegői a fenti összegű bírsággal sújthatók.

Dr. Balás Endre (2021-04-20)