Bejelentés TB kiskönyv nélkül?

Szabóné Schmuczer Edit Dátum Legutoljára frissítve: 2023.02.13

Olvasási idő: 8 perc


Ez a tartalom 463 napja jelent meg, lehetséges, hogy az itt szereplő információk már nem aktuálisak. Legfrissebb tartalmainkat itt érheti el.

A „bejelentés”, mint a foglalkoztatással összefüggő, talán legfontosabb munkáltatói kötelezettség jelentősége közismert. A foglalkoztatás ilyen formáját a köztudatban leginkább az ún. TB kiskönyv fejezi ki. Nem érdektelen tehát annak megvizsgálása, hogy milyen kötelezettségei vannak a munkáltatónak, ha a munkahely nem minősül TB kifizetőhelynek.

A kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló tv. végrehajtásáról szóló (Ebtv. vhr.) kormányrendelet alapján a munkáltató köteles igazolvány kiállítására – ez az ún. Tb. kiskönyv –, amiben rögzíteni kell a biztosítási jogviszony kezdetét, megszűnését, az igénybe vett pénzbeli ellátásokat.

A munkáltató/foglalkoztató az igazolványba köteles három napon belül feljegyezni a jogviszony létesítését, és a jogviszony megszűnéséig azt köteles megőrizni, és a jogviszony megszűnésekor a dolgozónak átadni.

Az ún. Tb. kiskönyvet a munkáltató tehát köteles átadni a munkaviszony megszűnésekor.

A jogszabály értelmében a dolgozó az igazolványt a jogviszony létesítésekor – az előző munkáltatójától kézhez kapott igazolványt – köteles átadni az új munkáltatójának. Ha van Igazolványa az új munkavállalónak, ebben az esetben azt a munkaviszony kezdő napján átadja új munkáltatójának. A munkáltatónak 3 napja van bejegyezni a biztosítási jogviszony kezdetét. Ha nem adja át az Igazolványt az új munkavállaló, a munkáltató figyelmezteti őt, hogy egészségbiztosítás pénzbeli ellátásainak igénybevétele esetén hátrány érheti, ha nem tudja átadni folyamatosan vezetett Igazolványát, és ez esetben a foglalkoztató köteles írásban felszólítani a munkavállalót, hogy előző munkáltatójától szerezze be. Ha a munkavállaló 30 napon belül nem szerzi be, erről írásban nyilatkoznia kell, és a munkáltatónak új Igazolványt kell kiállítania.

Amennyiben a munkahely nem minősül Tb. kifizetőhelynek, az esetben a kormányrendelet értelmében un. Foglalkoztatói igazolást kell kiállítani. 

A nyomtatvány és a kitöltési útmutató a NEAK honlapjáról tölthető le.

A bérprogramról letölthető igazolás feltételezhetően előbbi nyomtatvány adattartalmával megegyező és alkalmas annak igazolására, hogy a munkáltató a bejelentési kötelezettségének eleget tett, és a dolgozó jogosult a pénzbeli ellátások igénybevételére.
A jogszabályok értelmében a felek kölcsönösen kötelesek egymás tájékoztatására minden olyan adatra vonatkozóan amelyek a munkaviszony létesítése, a jogok gyakorlása és a kötelezettségek teljesítése szempontjából lényegesek, és a munkavállaló személyiségi jogát nem sértik.