Mi változott a társasházi parkolóhelyek szabályozásában?

Kovács Nikoletta Dátum Legutoljára frissítve: 2022.07.19

Olvasási idő: 7 perc


Ez a tartalom 509 napja jelent meg, lehetséges, hogy az itt szereplő információk már nem aktuálisak. Legfrissebb tartalmainkat itt érheti el.

A társasházi garázsbeállók, teremgarázsok sok esetben egy albetéten vannak nyilvántartva osztatlan közös tulajdonként. Mindez az értékesítésnél számos problémát vetett fel, mivel a korábbi rendelkezések nem tették lehetővé, hogy a beállók egyéb önálló ingatlanként nyilvántarthatók legyenek. Ezen a helyzeten változtattak a jogalkotók azzal, hogy a teremgarázsban kijelölt parkolóhelyek önálló helyrajzi számot, saját tulajdoni lapot kaphassanak.

A teremgarázs általában a parkolóhelyek (álláshelyek) tulajdonosainak közös tulajdonaként szerepel az ingatlan-nyilvántartásban. A tulajdonos tulajdoni hányadát egy konkrét kijelölt parkolóhely, arra vonatkozó használati jogosultsággal testesíti meg. Az eladásnál sajnos komoly gondot okozott eddig, hogy a tulajdonostársakat elővásárlási jog illette meg. A kapcsolódó nyilatkozatok beszerzése komoly munkát, utánajárást jelentett egy-egy nagyobb társasház esetében. Sok esetben az ingatlan-nyilvántartásban hiányos lakcímadatok néhol ezt lehetetlenné is tették. 

Ezen a nehéz helyzeten változtattak a korábbi írásunkban már részletesen elemzett, május elejétől hatályos rendelkezések [9/2022. (IV. 29.) MvM rendelet].

Mi változik?

Ahogy láthattuk a korábbi rendelkezések nem tették lehetővé, hogy a beállók egyéb önálló ingatlanként nyilvántarthatók legyenek. Ezen változtattak most a jogalkotók, hogy a teremgarázsban kijelölt parkolóhelyek önálló helyrajzi számot, saját tulajdoni lapot kaphassanak. 
Mi kellett ehhez?
Kibővítették a törvény egyéb önálló ingatlanokra vonatkozó megfogalmazást, mely szerint 

az ingatlan-nyilvántartás vonatkozásában a törvény kapcsolódó pontja szerinti nem lakás céljára szolgáló helyiség az álláshely is. 

A rendelet pontosan meghatározta, hogy álláshely az épület gépjárműtároló helyiségében kialakított, gépjármű elhelyezésére szolgáló terület, amelynek egyik oldala az álláshelyekhez vezető közlekedési úthoz kapcsolódik, további három oldala a helyiség padlóján tartós fizikai jelöléssel vagy fallal körülhatárolt. Az álláshely hossza mozgásukban korlátozottak részére legalább 5,00 méter, szélessége legalább 3,60 méter, egyéb esetben az álláshely hossza legalább 5,00 méter, szélessége legalább 2,70 méter, azzal, hogy a közforgalom számára nem megnyitott gépjárműtárolóban az álláshelyek legfeljebb 30%-ának a hossza 4,10 méterre és szélessége 2,20 méterre csökkenthető. A méretek a tartós fizikai jelölés tengelyétől számítandók. 

Meglévő gépjárműtároló is kaphat külön helyrajzi számot

Önálló helyrajzi számmal rendelkező parkolóhely az ingatlan-nyilvántartásban kétféleképpen jelenhet meg. 

Egyik lehetőség a májustól alapított új társasházak esetében, ha van a gépjárművek tárolására alkalmas helyiség. Másrészről a már meglévő, bejegyzett társasházakkal összefüggésben, az alapító okirat módosítását követően. 

Ebben az esetben az egyéb ingatlanként történő nyilvántartásba vételhez elegendő, ha az épületben lévő gépjárműtároló megléte igazolt. Meglévő társasházak esetében a teremgarázs meglétét igazolhatja, hogy már egyéb önálló ingatlanként jellemzően teremgarázs rendeltetési jelleggel feltüntetve szerepel, de igazolhatja akár használatbavételi engedély, fennmaradási engedély, a használatba vétel tudomásulvételéről szóló végzés vagy a lakóépület használatbavételéhez kiállított hatósági bizonyítvány is, amelyet – amennyiben az az ingatlanügyi hatóság okirattárában megtalálható –, az ügyfeleknek ismételten nem szükséges becsatolniuk. Az egyes parkolóhelyek darabszámára, méretére vonatkozó adatoknak az alapító okiratból, valamint a társasház alaprajzából kell egyértelműen megállapíthatónak lenniük.

A nem önálló helyrajzi számos garázsok adásvétele is egyszerűbb lett

Azokban a társasházakban, ahol úgy döntenek, hogy a teremgarázs, a parkolóhelyek változatlanul közös tulajdonban maradnak, ott is egyszerűbb szabályok mentén kell a jövőben eljárni. Megspórolható a sok tértivevényes levél, amit eddig ki kellett küldeni az elővásárlási jog miatt a tulajdonostársaknak. A vételi ajánlat közlését igazoló tértivevény vagy átvételi elismervény helyett elfogadható társasház esetében a közös képviselő vagy az intézőbizottság elnökének (szövetkezeti háznál a szövetkezet képviseletére jogosult személy) teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt nyilatkozata, hogy a vételi ajánlatot az ajánlati kötöttség időtartamára a társasház vagy szövetkezeti ház közös használatú helyiségében (jellemzően lépcsőház, lift stb.), jól látható módon kifüggesztette.