Tagdíjkedvezményt nyújt a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara

Jogkövető szerkesztőség Dátum Legutoljára frissítve: 2022.10.31

Olvasási idő: 7 perc


Ez a tartalom 525 napja jelent meg, lehetséges, hogy az itt szereplő információk már nem aktuálisak. Legfrissebb tartalmainkat itt érheti el.

Az aszályra, illetve a szomszédságunkban dúló háború miatt kialakult energiaválságra és gazdasági helyzetre tekintettel idén 1 milliárd, jövőre pedig várhatóan további 2-2,5 milliárd forint értékben nyújt tagdíjkedvezményt a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara.

A köztestület Országos Küldöttgyűlése döntött a 10 éve szinte változatlan tagdíjstruktúra átalakítá-sáról is. Az eddigi sávos rendszert 2023-ban egy lineáris, a gazdasági teljesítményt tükröző, ezáltal igazságosabb és arányos teherviselést jelentő tagdíjrendszer váltja fel.

A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara (NAK) Országos Küldöttgyűlése döntött a Kamara Alapszabá-lyának módosításáról, közte a tagdíjrendszer átalakításáról, illetve a 2022-ben és 2023-ban nyújtani kívánt, összességében 3,5 milliárd Ft-ot kitevő tagdíjkedvezmény-csomagról. A 302 szavazásra jo-gosult küldöttből 289-en adták le voksukat (96 %), az érvényesen szavazó 286 küldött közül 283 (közel 99 %) támogatta az új tagdíjstruktúrát és a tagdíjkedvezményeket.

2022. november 1-30. között zajlik majd a magánszemélyek (őstermelők és egyéni vállalkozók) szá-mára a tagdíj-megállapítási időszak a NAK-nál. A történelmi aszály, az elhúzódó háború, valamint az ennek nyomán kialakult energiaválság és az egekbe szökő energiaárak miatt a NAK Országos Küldöttgyűlése úgy határozott, hogy a lehetőségekhez mérten támogatja a nehéz helyzetbe került gazdákat. Ezért az eddigi kedvezményeken túl a 2022. évi tagdíjból összességében 1 milliárd forint kedvezményt nyújt a leginkább rászorulók részére.
A középső (II., III. és IV.) tagdíjsávba tartozó, azaz évi 5 ezer, 30 ezer vagy 150 ezer Ft tagdíjat fizető magánszemély gazdálkodók esetében automatikusan járó kedvezményt biztosít lakóhe-lyük/székhelyük függvényében 10-50 % között, melynek mértéke azokban a megyékben, járásokban lesz magasabb, amelyeket területi arányban jobban sújtott az aszály. Ez a kedvezménycsomag 650 millió Ft-ot tesz ki. További, országosan 350 millió Ft értékben egy megyei méltányossági keret áll majd a NAK megyei elnökségei rendelkezésre a magasabb tagdíjsávokban szereplő tagok tagdíjának csökkentésére, ahol az indokolt.
Az Országos Küldöttgyűlés továbbá felhatalmazta a NAK elnökét és ügyintéző szervezetét, hogy a 2023-as tagdíjak megállapítását megelőzően – a gazdasági és egyéb hatások figyelembevételével – dolgozzon ki egy speciális,
2-2,5 milliárd forint összértékű kedvezményrendszert, amely a teljes tagságra (a magánszemélyek mellett a gazdálkodó szervezetekre is) érvényes lenne. Erről jövő tavasszal dönthet a testület. A NAK tehát idén és jövőre összességében 3-3,5 milliárd forintos tagdíjkedvezmény-csomaggal segíti tagjait.
Az Országos Küldöttgyűlés döntött továbbá a tagdíjrendszer átalakításáról is. Az elmúlt egy évti-zedben a minimálbér több mint a duplájára, a bruttó havi átlagkereset közel a kétszeresére emelke-dett, a kamarai tagok összesített árbevétele pedig a másfélszeresésre bővült. Ezzel párhuzamosan az üzemeltetési költségek nőttek, még úgy is, hogy a NAK folyamatosan fejlesztéseket hajt végre a hatékonyság növelése érdekében. Ugyanakkor a minimum és a maximum tagdíj a NAK megalakulá-sa, 2013 óta, azaz 10 éve változatlan volt.
A jövő évtől a minimum tagdíj az előző évi bruttó havi átlagkereset 1%-a lesz, ezer Ft-ra kerekítve (ez a tavalyi számokkal számolva jelenleg 4.000 Ft), az új maximum tagdíj pedig az előző évi bruttó havi átlagkereset négyszerese, 50 ezer Ft-ra kerekítve (szintén a tavalyi számokkal számolva ez jelen-leg 1.750.000 Ft). A módosításokra azért volt szükség, mert a 10 éve változatlan tagdíjminimum (2.000 Ft) és tagdíjmaximum (1.000.000 Ft) fokozatosan „elinflálódott”, a kamarai tagdíj megfizeté-se pedig bevételarányosan lényegesen kisebb kötelezettséget jelent, mint egy évtizeddel ezelőtt. Példaként: a minimum tagdíj 10 éve a minimálbér több mint 2 %-át tette ki, most ez 1 %. A jelenleg ismert adatok alapján 4 000 Ft-ra kalkulált tagdíj éppen a minimálbér 2 %-a. A 2023-tól életbe lépő új tagdíjszámítás szerint 2013-ban a maximum tagdíj 900.000 Ft lett volna.
A minimum és a maximum tagdíj között az eddigi sávos rendszer helyett egy igazságosabb, arányos teherviselést jelentő, lineáris, a gazdasági teljesítményt lekövető rendszer bevezetéséről döntött az Országos Küldöttgyűlés. A jövő évtől a tagok egyöntetűen éves árbevételük 1,9 ezrelékét fizetik éves tagdíjként. Ennek köszönhetően a jövőben nem fordulhat elő például az, hogy ha valamely tag árbevétele akár 1 Ft-tal is átlépi a III. tagdíjsáv felső határát (az 50 millió Ft-ot), akkor éves tagdíja az 5-szörösére, 30 ezer Ft helyett 150 ezer Ft-ra nő.

(Nemzeti Agrárkamara)