A digitális térben közzétett reklámok új szabályai

dr. Zavodnyik József Dátum Legutoljára frissítve: 2023.07.11

Olvasási idő: 6 perc


Ez a tartalom 372 napja jelent meg, lehetséges, hogy az itt szereplő információk már nem aktuálisak. Legfrissebb tartalmainkat itt érheti el.

A Magyar Reklámetikai Kódex új, június 30-ától hatályos 2023. évi változata az előzőekhez képest jóval részletesebben foglalkozik a digitális térben közzétett reklámok kérdéseivel. Az alábbiakban csupán a legtöbb fogyasztót érintő szabályokat emeljük ki, mint a digitális ajánlat, kéretlen reklámok vagy a fiatalkorúak védelme.

Az általános szabályok között mondja ki a Kódex, hogy tiszteletben kell tartani minden olyan digitális interaktív média eszköz saját, az elfogadható kereskedelmi magatartásra vonatkozó szabályzatát, amely ilyennel rendelkezik (pl. híroldalak, fórumok, blogok és bulletinek vagy wiki oldalak).

Az adott felületen csak olyan esetben tehető közzé reklám, amennyiben a felület egyértelmű tájékoztatást tartalmaz arról, hogy azon reklámot közzé lehet tenni.

A digitális reklám azonosításának kérdésköréhez kapcsolódóan megjelenik az az elvárás, hogy a közösségi oldalak moderálása során tilos a kommenteket annak érdekében szűrni, hogy csak a vállalkozásnak kedvezőek maradjanak meg. Törölhetőek a sértő, bántó, gúnyolódó, kellemetlen hangvételű, lekicsinylést tartalmazó, trágár kommentek.

A digitális ajánlat feltételei

A Kódex a digitális ajánlat feltételeivel összefüggésben egyebek között a következőket rögzíti:

  • az általános szerződési feltételeket (szerződés) oly módon kell hozzáférhetővé tenni, hogy a fogyasztó azt le tudja tölteni, tárolni és előhívni,
  • a szolgáltatás igénybevételéhez, vásárláshoz, azaz a megrendeléshez adatokat kell megadnia a fogyasztónak, ezért biztosítani kell számára azt, hogy az adatbekéréssel kapcsolatos adatkezelésről előzetesen teljeskörű és világos tájékoztatást kapjon. A fogyasztó számára biztosítani kell, hogy az általa megadott adatokat bármilyen elköteleződést megelőzően ellenőrizni tudja és lehetősége legyen az esetleges adatbeviteli hibáknak a megrendelést megelőzően történő javítására,
  • ha a digitális reklám eladásösztönző ajánlatot, promóciót tartalmaz (pl. árengedmény, ajándék, vetélkedő, nyereményjáték) úgy az előzetes tájékoztatásnak az eladásösztönzés jellegére, az igénybevételének feltételeire is ki kell terjednie,
  • sem szoftver, sem más egyéb technikai megoldás nem használható arra, hogy sürgesse a fogyasztót, amely a döntését befolyásolhatja. Tilos sürgető üzenettel nyomást helyezni a fogyasztóra, amely a döntését torzíthatja és amely azt a látszatot keltheti, hogy az általa keresett ajánlat nagy népszerűségnek örvend vagy korlátozottan elérhető,
  • tilos ingyenesként olyan szolgáltatást feltüntetni, amelynek az árát a fogyasztó egyébként magasabb árral vagy további szolgáltatás megrendelésével megfizeti.

Az influenszerrel történő reklámozás

Az elmúlt években egyre elterjedtebb lett az influenszerrel (véleményvezérrel) történő reklámozás.  A Kódex egyértelműsíti, hogy influenszer-tartalomnak minősül minden olyan szöveges, audiovizuális és/vagy fényképes tartalom, amelyet valamilyen gazdasági előny érdekében egy vagy több influenszer népszerűsítési tevékenysége során, avagy azzal összefüggésben tesz közzé, platformtól függetlenül. Több szabályt tartalmaz a Kódex.

Egyetemleges felelősség terheli az influenszert, a reklámozót, valamint a közreműködő vállalkozásokat (ügynökség, média vállalkozás) az együttműködés keretében elkészített és közzétett tartalomért.

A fogyasztó számára egyértelműnek kell lennie, hogy a reklámozó és az influenszer között gazdasági érdek, üzleti kapcsolat áll fenn. A fogyasztót jól észlelhetően, egyértelműen és közérthetően, tájékoztatni kell arról, hogy az adott poszt, tartalom elkészítéséért és közzétételéért az influenszer ellenszolgáltatást kap, azaz, hogy az adott poszt/tartalom reklám.

Ellenszolgáltatás alatt minden olyan ellentételezést kell érteni, mint a pénz, a termék, szolgáltatás, kedvezmény, illetve az egymásnak nyújtott kölcsönös szolgáltatás, amit az influenszer az elkészített és közzétett tartalomért kap, vagy amelyet a jövőbeli együttműködés vagy marketing referencia biztosítása érdekében készít. A reklámozó részéről adott természetbeni ellenszolgáltatások soha nem bújtathatók az ajándékozás jogcíme mögé. Bármilyen ellenszolgáltatás nyújtása esetében nem beszélhetünk arról, hogy az influenszer befolyásmentes véleményt alkotott. Reklámjelleg megjelenítésnek közvetlenül, az első látóképben kell kapcsolódnia az adott tartalomhoz, figyelembe véve a különböző eszközök (pl. okostelefon, laptop, okosóra stb.), valamint a közösségi média platformok sajátosságait is. Nem fogadható el, ha a reklám jellegre vonatkozó utalás nem közvetlenül, hanem egyéb, például a „Tovább” gombra kattintva ismerhető meg. Ugyanakkor elfogadható az, ha a reklámhoz kapcsolódó kiegészítő információk már a landing oldalon kerülnek közzétételre.

A kéretlen digitális reklámok

Az egyénileg célzott kéretlen digitális reklámok esetén irányadó követelményekről is részletesen szól a Kódex. Ebben a körben is megjelenítésre kerülnek az adatvédelmi elvárások.
A Kódex külön cikkelyt szentel a gyermek- és fiatalkorúak részére, valamint gyermek- és fiatalkorú szerepeltetésével kézülő online reklámoknak. A Kódex szerint a digitális térben közzétett reklámok esetén is tilos a gyermek emberi méltóságának megsértése, tilos megalázó, kiszolgáltatott, szélsőségesen nevetséges helyzetben ábrázolni.
A digitális térben közzétett reklám esetén kiemelt figyelmet kell fordítani a kiskorú szereplő magánéletének védelmére, különösen, amikor saját családjában, szüleivel, barátaival közösen vagy a családi életéhez szorosan köthető helyzetekben jelenik meg. A kiskorúnak szóló reklám nem teheti a játékban való részvétel vagy ajándék átadásának feltételévé, hogy a kiskorú idegenekkel online vagy offline találkozzon és ismeretlen vagy nem biztonságos helyekre menjen stb.

Hasonlóan a korábbi változathoz, a módosított Kódex is magában foglal online érdeklődésen alapuló reklámozásra (OBA) vonatkozó előírásokat.