Ezért kell módosítanunk a pénzmosás elleni szabályzatot

Szabóné Schmuczer Edit Dátum Legutoljára frissítve: 2024.03.25

Olvasási idő: 4 perc


Idén is több jogszabályi változás történt, amely indokolja a pénzmosás elleni szabályzatok alapos átdolgozását. A változás érinti az alkalmazott kockázati besorolás módszerét, egyben előírja a partner kockázati besorolásának kötelező elvégzését, emellett több fogalmi meghatározás is pontosításra került.

A Pénzmosás és Terrorizmusfinanszírozás Elleni Iroda felügyelete alá tartozó szolgáltatóknak a belső szabályzat jóváhagyásával kapcsolatos iratokat e-Papír szolgáltatás útján szükséges beküldeniük azon a hivatkozáson keresztül, ahol a „Pénzmosás” témacsoport megjelölése után a belső szabályzat jóváhagyása iránti kérelem ügy típust kell kiválasztani. A címzett a NAV Központi Irányítása.

A jogszabályi változások, ill. az útmutató, vagy belső eljárásrendet érintő változást követően,
30 napon belül a szabályzat felülvizsgálatát és szükség szerint módosítását el kell végezni. Az átdolgozott belső szabályzatot nem kell megküldeni a Pénzmosás és Terrorizmusfinanszírozás Elleni Iroda részére, az hatósági ellenőrzés keretében kerül ellenőrzésre.

 
 

A jogszabályi változások [Pmt. , a 2021. évi XLIII. törvény (Afad.), Kit, 21/2017. (VIII. 3.) NGM rendelet] illetve a szolgáltatók tevékenységében, adataiban történő változások miatt a belső szabályozást felül kell vizsgálni és szükség szerint kell módosítani.

A változás érinti az alkalmazott kockázati besorolás módszerét, egyben előírja a partner kockázati besorolásának kötelező elvégzését, és annak eredményeként írásban is rögzíteni kell, a partner alacsony, átlagos, vagy magas kockázati besorolását.

Több fogalmi meghatározás pontosításra került, ill. megváltozott, ami miatt a szabályzat módosítása szükséges.

A belső szabályzatnak és a szolgáltató Pmt. szerinti tevékenységének mindenkor szinkronban kell lennie, tehát a belső szabályzatban megfelelően kell kialakítani a gyakorlatot, illetve a gyakorlatnak tükröznie kell a belső szabályzatban foglaltakat. A belső szabályzat meglétét, annak tartalmát és a gyakorlattal kapcsolatos összhangját a PEI a hatósági ellenőrzései során vizsgálja.

Mi változott még?

A jogszabályi változások kiterjednek a tényleges tulajdonosi adatbázis létrehozására, pontosításra került a tényleges tulajdonos személyének meghatározása. Változás a határon átnyúló külföldi szolgáltatók számára, hogy a számukra pénzmosási törvény hatályát meghatározó tartós üzleti egység fogalma most tisztázódott. A módosítás által világosabbá válik, mikor tartozik egy külföldi szolgáltató tevékenysége a törvény hatálya alá. Ez a meghatározás a határon belül tevékenykedő szolgáltatók számára is iránymutatást nyújthat a saját tevékenységükkel kapcsolatban. Kiegészülnek továbbá a Pmt. személyi hatályra vonatkozó rendelkezései az ügyfél tényleges tulajdonosára utalással, tekintettel arra, hogy új kötelezettségek kerülnek bevezetésre a tényleges tulajdonosokra vonatkozóan.

A pénzmosást érintő szabályok több új szolgáltatóra kiterjednek: így a kriptovaluta szolgáltatókra, a letétkezelő pénztárca szolgáltatókra, valamint a virtuális és a törvényes fizetőeszközök közötti átváltást végző szolgáltatókra is.