Bejelentkezés

Ez a tartalom 176 napja jelent meg, lehetséges, hogy az itt szereplő információk már nem aktuálisak.
Önnek válogatott legfrissebb tartalmainkat személyes kezdőlapján mindig elérheti.

Tűzvédelmi szempontú feladatok az OTSZ-módosítás kapcsán

Az Országos Tűzvédelmi Szabályzat közelmúltbeli módosítása nyomán jogszabályi kötelezettsége keletkezett a gazdálkodó szervezetnek, hogy naprakész állapotba hozzák saját tűzvédelmi szabályzatukat.

A Tűzvédelmi Szabályzat módosítását az Országos Tűzvédelmi Szabályzat [54/2014. (XII. 5.) BM rendelet] módosításának hatálybalépését követően 30 napon belül naprakész módon kellett elkészíteni. 

Érdemes megvizsgálni a gazdálkodó szervezetnél készenlétben, üzemben tartott érintett tűzvédelmi megoldásokat is, mivel változtak az üzemeltetői ellenőrzések ciklus idejei és a türelmi idők is.  A 255. § és a 18. melléklet változásával a beépített tűzjelző berendezésnél a havi üzemeltetői ellenőrzés megszűnik, 3 havi megmarad, a napi viszont távfelügyelet igénybevételénél kiváltható, ha az automatikus ellenőrző rendszer a berendezés állapotáról jelzést küld az állandó felügyelet részére. 
A 253. § kiegészül egy (5) bekezdéssel, amely szerint a felülvizsgálat és karbantartás során meg kell akadályozni a tűzoltóság indokolatlan kivonulását eredményező átjelzést. Tehát a havi rendszerességű tűzjelző üzemeltetői ellenőrzés már nem jogszabályi előírás, ha továbbra is végrehajtjuk, annak módját és körülményeit az adott gazdálkodó szervezet tűzvédelmi szabályzatában kell rögzíteni.  
A tűz- és hibaátjelző berendezések esetében maradt a napi üzemeltetői ellenőrzés, kivéve, ha az automatikus ellenőrző rendszer van üzemben. A tűz- és hibaátjelző szolgáltatók eddig is rendelkeztek eltérési engedéllyel a napi ellenőrzés és az időszakos ellenőrzések, felülvizsgálatok kapcsán, most ez a helyzet aktualizálódott a napi tapasztalatok alapján, azaz észszerű módon változott, alakult a szabályozás.

Főbb feladatok

Az evakuációs hangrendszer naponta történő üzemeltetői ellenőrzése már jogszabályi előírás, azonban minden rendezvény előtt, de legalább havonta az üzemeltetői ellenőrzést végre kell hajtani. 
A biztonsági világítás, kívülről vagy belülről megvilágított menekülési jelek, korábbi előírások szerinti irányfényvilágítások esetében háromhavonta kell üzemeltetői ellenőrzést végrehajtani, a korábbi havi szintű ellenőrzések megtartása esetében szintén indokolt a tűzvédelmi szabályzatban rögzíteni ennek körülményeit. 
A biztonsági tápforrásnak minősülő dízelaggregátorok és a biztonsági tápforrásnak minősülő akkumulátor, szünetmentes tápegységek háromhavi üzemeltetői ellenőrzése is kedvezőbb a korábbi havi ellenőrzésekhez képest.
A fentiek alapján látható, hogy újra kell gondolni az esetleges szerződéses viszonyban végrehajtott üzemeltetői ellenőrzéseket, azonban nem szabad megfeledkeznünk arról sem, hogy minél sűrűbb az ellenőrzés, annál inkább nyomon követhetjük az adott érintett műszaki megoldások megfelelőségét. Ez persze mérlegelés kérdése.

A tűzvédelmi oktatás jelentősége

Az üzemeltetési naplók átdolgozása és esetlegesen az üzemeltetői ellenőrzés megbízásainak újragondolása mellett, a Tűzvédelmi Szabályzat módosulását is követve, felül kell vizsgálni a tűzvédelmi oktatás tananyagát. Fontosnak tartjuk kiemelni, hogy a jelenleg hatályos rendelet értelmében a munkavégzésben részt vevő családtagokkal együtt az ötnél több munkavállalót foglalkoztató, vagy ötvennél több személy befogadására alkalmas helyiséget üzemeltető gazdálkodó szervezet esetén, ahol középszintű tűzvédelmi szakképesítéssel rendelkező személy alkalmazását írja elő a 9/2015. (III. 25.) BM rendelet. 
A hivatásos katasztrófavédelmi szerveknél, az önkormányzati és létesítményi tűzoltóságoknál, az önkéntes tűzoltó egyesületeknél, valamint az ez irányú szakágazatokban foglalkoztatottak szakmai képesítési követelményeiről és szakmai képzéseiről a fenti rendelet szerint a tűzvédelmi oktatás tananyagát legalább középszintű tűzvédelmi szakképesítéssel rendelkező személy készítheti. Azokban az esetekben, ahol a jogszabály felsőszintű tűzvédelmi szakképesítéssel rendelkező személy alkalmazását írja elő, a tűzvédelmi oktatás tananyagát kizárólag felsőszintű tűzvédelmi szakképesítéssel rendelkező személy készítheti. Természetesen továbbra is a tűzvédelmi oktatás tananyagát a tananyag készítésére jogosult vagy az általa felkészített személy oktathatja. 

A jelenlegi jogszabályváltozás a használati szabályok tekintetében tartalmaz még apróbb változásokat, ezért ezeket egyedileg kell vizsgálni.

Korcsmáros Edit (2022-08-15)