Bejelentkezés

Ez a tartalom 401 napja jelent meg, lehetséges, hogy az itt szereplő információk már nem aktuálisak.
Önnek válogatott legfrissebb tartalmainkat személyes kezdőlapján mindig elérheti.

Az okmányolvasó miatt szigorítanak a szállodák

Bizonyára sokan tapasztaltuk az ősz folyamán, hogy a szállodákban valóban és szigorúan elkérik személyi okmányainkat, – személyazonosító igazolványunkat, útlevelünket vagy kártyaformátumú vezetői engedélyünket – és egy okmányolvasó segítségével rögzítik az abban szereplő adatokat. Mindezek hiányában a szálláshely-szolgáltatónak meg kell tagadnia a szálláshely igénybevételét. Mi is az a VIZA rendszer és mire szolgál?

2021. szeptember elsejétől minden szálláshelyen kötelező az okmányolvasó használata a 2021. január 1-jén hatályba lépett, a turisztikai térségek fejlesztésének állami feladatairól szóló 2016. évi CLVI. törvény módosítása alapján. A jogszabály kötelezi a szálláshely-szolgáltatót, hogy a szálláshely-szolgáltatást igénybe vevő bel- és külföldi vendégek törvényben meghatározott adatait a Kormány által kijelölt tárhelyszolgáltató által biztosított tárhelyen rögzítse a törvényben meghatározott célból.

A szálláshely-szolgáltatóknak ez alapján olyan szálláshelykezelő szoftverrel és okmányolvasóval kell rendelkezniük, amely a VIZA rendszer számára történő adattovábbításra képes. A beolvasott adatok titkosított továbbítása csak jóváhagyott szálláshelykezelő szoftveren keresztül teljesíthető. A szálláshely-szolgáltató a vendég jogszabályban meghatározott személyes adatait a szálláshelykezelő szoftver okmányolvasó részén keresztül köteles rögzíteni. Azokat az adatokat, amelyeket az okmányolvasó nem tud leolvasni, vagy hibásan olvas le, a szálláshely-szolgáltató manuális adatbevitel útján rögzíti a szálláshelykezelő szoftverében. Az adatokat a szálláshelykezelő szoftverbe integrált tárhely feladó modul továbbítja a VIZA rendszerbe .

Milyen adatokat rögzítenek okmányolvasóval?

Először érdemes áttekinteni, hogy milyen adatokat kell rögzíteniük a szálláshely-szolgáltatóknak a vendégek bejelentkezésekor az okmányolvasóval. A jogszabály alapján ezek a következők:

  • családi és utónév;
  • születési családi és utónév;
  • születési hely és idő;
  • neme;
  • állampolgársága;
  • anyja születési családi és utóneve;
  • a személyazonosításra alkalmas okmány vagy útiokmány azonosító adatai.

Ezek mellett a szálláshelykezelő szoftverben rögzíteni kell még a szálláshely-szolgáltatás címét és a szálláshely igénybevételének kezdő és várható (a bejelentkezéskor ismert – a szerző megjegyzése), valamint tényleges befejező időpontját.

A jogszabályi előírások alapján nem kell rögzíteni azokat az adatokat, amelyeket az okmány nem tartalmaz. Fontos, hogy azokat az adatokat, amelyeket az okmányolvasó nem tud leolvasni vagy hibásan olvas le, a szálláshely-szolgáltató manuális adatbevitel útján köteles rögzíteni a szálláshelykezelő szoftverben. A szálláshely-szolgáltatók által alkalmazott szálláshelykezelő szoftver és okmányolvasó, valamint a VIZA rendszer a beolvasott okmányok képét nem tárolhatja. Annak ellenére, hogy a személyazonosság igazolására szolgáló okmányok – személyazonosító igazolvány, útlevél vagy kártyaformátumú vezetői engedély – fényképet is tartalmaznak, sem a fénykép, sem egyéb biometrikus azonosító fogadására a VIZA rendszer nem képes, így azok sem beolvasásra, sem rögzítésre, sem továbbításra nem kerülnek.

A vendégektől a szálláshely-szolgáltató, illetve annak meghatalmazottja az érvényben lévő jogszabály alapján a bejelentkezéskor elkérheti a személyazonosításra alkalmas okmányt – „az érvényes személyazonosító igazolványt a magyar állampolgár, a bevándorolt, a letelepedett, a menekült és az oltalmazott jogállású személy köteles sértetlenül megőrizni, jogszabályban meghatározott esetekben és módon – felhívásra – bemutatni”  –, és az okmányolvasóba beolvashatja annak adatait.

Sokan kérdezik a vendégek közül, hogy ki férhet hozzá az okmányolvasóval rögzített, a VIZA rendszerben tárolt személyes adataikhoz. Ezt a választ bármelyik szálláshely-szolgáltató elmondhatja vendégének: 

Törvényi felhatalmazás alapján a VIZA rendszerben tárolt titkosított adatokban kizárólag a rendőrség végezhet keresést informatikai eszközön keresztül. 

Keresés a bűnüldözés, a bűnmegelőzés, valamint a közrend, a közbiztonság, az államhatár rendjének, az érintett és mások jogainak, biztonságának és tulajdonának védelme, és a körözési eljárás lefolytatása érdekében indítható. A keresés eredményeként a rendőrség célzottan és kizárólag azt az információt ismerheti meg, hogy az általa megadott keresési feltételek szerinti személy mely szálláshely-szolgáltatónál szerepel igénybevevőként, mikor érkezett, és várhatóan mikor távozik vagy mikor távozott. Ezt követően – az adatkérés céljának megjelölésével – a rendőrség a szálláshely-szolgáltató által kezelt egyéb adatok továbbítását is kérheti, az adatszolgáltatást a szálláshely-szolgáltató térítésmentesen teljesíti. 

A felmerülő kérdéssel kapcsolatban a szálláshely-szolgáltatóknak csak azt javasolhatjuk, hogy a megfelelő, jogszerű válaszokért keressék fel ezt az oldalt. 

(Cikkünket teljes terjedelmében a Vállalkozói Értesítő – Vendéglátás és Turizmus novemberi számában olvashatják)
 

Bártfai Endre (2021-10-21)