Újabb haladék a nulla energiaigényű épületeknek

Jogkövető szerkesztőség Dátum Legutoljára frissítve: 2022.10.10

Olvasási idő: 7 perc


Ez a tartalom 560 napja jelent meg, lehetséges, hogy az itt szereplő információk már nem aktuálisak. Legfrissebb tartalmainkat itt érheti el.

A májusi kormányalakítás óta működő építésügyi minisztérium első rendelete a szigorú európai energetikai követelményeket kívánja átültetni a magyar gyakorlatba, egyelőre csak halasztással. 2021-től elvileg már csak közel nulla energiaigényű épület kaphatna használatbavételi engedélyt, ezt azonban egyelőre idehaza még nem tudjuk kivitelezni.

A 2022. májusi kormányalakításkor jött létre az Építési és Beruházási Minisztérium Lázár János vezetésével. Az első ÉBM rendelet – 1/2022. (IX. 17.) – szeptember 17-én jelent meg a Magyar Közlönyben, és az épületek energetikai jellemzőinek meghatározásáról szóló 7/2006. (V. 24.) TNM rendeletet módosítja.

A 2010. május 19-ei 2010/31/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv a klímaválságra és a környezetvédelemre tekintettel szigorította az energiahatékonysági követelményeket. Célként tűzték ki többek között az energiafogyasztás csökkentését, a megújuló forrásból származó energia felhasználásának növelését, a költséghatékonyságot és költségoptimalizálást. A 2010-es EU előírások szerint 2021-től már csak közel nulla energiaigényű épület kaphatna használatbavételi engedélyt, függetlenül az épület tulajdonosától, használójától, és az építési engedély iránti kérelem beadásának időpontjától. 

A magyar szabályozás azonban ennél enyhébb. 

Tavaly kétszer is módosult a határidő, a legutóbb úgy, hogy csak 2022. június 30-a után kellett volna az új épületeknek és a jelentős felújításon átesett meglévő épületeknek megfelelni a közel nulla vagy annál kedvezőbb energiaigényre vonatkozó követelményeknek ahhoz, hogy használatba vételi engedélyt kapjanak. 

A szeptember 17-ei ÉBM rendelet ezt a határidőt ismét módosítja, és 2024 júniusáig engedélyezi az energetikai szempontból korszerűtlenebb lakóházak és egyéb épületek használatba vételét.

A módosítás hivatalos indokolásában az szerepel, hogy „a rendeletmódosítás alapján az európai uniós szabályozáson nyugvó, „közel nulla vagy annál kedvezőbb energiaigény” épületenergetikai követelményrendszerének alkalmazásával kapcsolatos jogszabályi felmentés 2024. június 30. napjáig hosszabbodik meg. Az építőipar jelenlegi helyzetét vizsgálva az állapítható meg, hogy a türelmi idő meghosszabbítása mellett szóló körülmények továbbra is indokolják az enyhébb magyar szabályozás megtartását, sőt a világjárvány alatt elindult kedvezőtlen gazdasági folyamatok a háborúra figyelemmel kihirdetett veszélyhelyzet alatt tovább erősödtek (például az építőipari alapanyagok vagy a munkaerő drágulása).”

A határidő ismételt módosítása, az előírások enyhítése azoknak kedvez, akik nem a közel nulla vagy annál kedvezőbb energetikai követelménynek megfelelően építkeznek, ami nyilván nem szolgálja az európai szabályozás céljait.  

Az ingatlanok minősítésére jelenleg 12 féle energetikai besorolást használnak. A közel nulla energiaigény követelményének a legjobb négy kategória felel meg: AA++, AA+, AA, BB.