Mit kell változtatni a munkavédelmi szabályzatokban?

Rácz Krisztián Dátum Legutoljára frissítve: 2023.02.14

Olvasási idő: 8 perc


Ez a tartalom 44 napja jelent meg, lehetséges, hogy az itt szereplő információk már nem aktuálisak. Legfrissebb tartalmainkat itt érheti el.

A munkavédelmi törvényt nagyban módosító, 2022 végén megjelent jogszabálycsomag előírásai több hullámban lépnek hatályba 2026-ig. Már a 2023-as év összesen 10 olyan fontos változást hoz, amely a munkavédelmi szabályzatok újraszerkesztését fogja igényelni.

A munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény (továbbiakban: Mvt.) 2022. év végén több módosításon esett át. Ezen módosítások több hullámban kerülnek hatályosulásra, tervezetten 2023. január 1-től egészen 2026. január 1-ig. Az alábbiakban azon főbb változásokat vesszük sorra, amelyeknek már a 2023-ra aktualizált munkavédelmi szabályzatoka is meg kell jelenniük.

2023. január 1-től a mentési terv elkészítése munkavédelmi szaktevékenység, az oktatási tematika elkészítése munkabiztonsági és munkaegészségügyi szaktevékenység.
A módosítással a munkavédelmi képviselők képzése visszakerül a felnőttképzésről szóló törvény hatálya alá, és a szabályozással jogszabály alapján szervezett képzés lesz, ami által biztosítható a munkavédelmi képviselők megfelelő képzése. A munkavédelmi képviselőnek megválasztását követő hat hónapon belül el kell végeznie a legalább 16 óraszámú alapképzést. A munkavédelmi képviselőnek az alapképzést követően, valamint újraválasztása esetén évente legalább 8 órás továbbképzésben kell részt vennie.

A munkavédelmi szempontú előzetes vizsgálatot – kivéve a veszélyes technológia esetét – szakirányú képzettséggel és munkavédelmi szakképzettséggel rendelkező személy, vagy jogszabályban erre feljogosított személy, vagy erre akkreditált intézmény végezheti. A veszélyes technológia vizsgálatát szakirányú munkabiztonsági szakértői engedéllyel rendelkező személy végezheti.

Az expozíciós nyilvántartást érintő változás, mely alapján a munkavállalókat érő veszélyes anyagok és keverékek expozíciójának idejét, illetve annak koncentrációját csak a határértékkel szabályozott veszélyes anyag esetén kell rögzíteni. (A nyilvántartásnak tartalmaznia kell a munkavállaló nevét, születési helyét és idejét, a határértékkel szabályozott veszélyes anyag nevét, a munkavállaló napi, heti és éves expozíciós idejét és az expozíciós koncentráció mért adatait anyagonként.)

Az építési munkahelyen végzett tevékenység bejelentésével kapcsolatos információkat (bejelentés tartalma, adatkezelés célja, adatokra vonatkozó őrzési idő) a jövőben az Mvt. szabályozza.
A biológiai tényezők hatásának kitett munkavállalókról jegyzéket kell vezetni, valamint magát a tevékenységet a munkavédelmi hatóság számára be kell jelenteni. 

Az azbeszt különösen veszélyes rákkeltő anyag, ezért az azbeszttel történő tevékenységet a rákkeltő anyagok bejelentésétől függetlenül külön is be kell jelenteni a munkavédelmi hatóság számára. A túlnyomásos légtérben végzett tevékenységet be kell jelenteni a munkavédelmi hatóságnak.

Az éles vagy hegyes eszközök által a munkavállalóknak okozott sérülések és fertőzések kockázatainak megszüntetése vagy minimálisra csökkentése céljából – akkor, ha ezt a kockázatot a kockázatértékelés megállapítja – a kockázatértékelést a munkavédelmi hatóság számára meg kell küldeni és a tevékenységet be kell jelenteni.

A munkabaleseti nyilvántartást további adatokkal és információkkal szükséges a jövőben kiegészíteni (munkabaleset sorszáma, sérült neve, születési neve, anya neve, TAJ száma, születési helye és ideje, neme, állampolgársága, lakóhelye, munkaköre, sérülés időpontja, helyszíne, jellege, rövid tényállása, a sérült ellátásra tett intézkedés, annak ténye, hogy a sérült folytatta-e a munkáját, a munkáltató adószáma vagy adóazonosító jele).