Munkavédelmi szabályzat: nem kötelező, de mégis az?

Jogkövető szerkesztőség Dátum Legutoljára frissítve: 2022.04.26

Olvasási idő: 8 perc


Ez a tartalom 678 napja jelent meg, lehetséges, hogy az itt szereplő információk már nem aktuálisak. Legfrissebb tartalmainkat itt érheti el.

Munkavédelmi szabályzat készítése nem kötelező, a jogszabály annak elkészítését a munkáltatóra bízza. A dolgozók egészségének és biztonságának érdekében mégis ajánlott a szabályzat elkészítése, és különösen indokolt kiskereskedelemben és vendéglátóiparban foglalkoztatott munkavállaló esetén.

Munkavédelmi szabályzat készítése nem kötelező, ugyanakkor a munkavédelmi törvény (1993. évi XCIII. törvény, Mvt.) értelmében a munkáltató feladata az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzés követelményeinek való megfelelés.
A munkáltató döntése, hogy milyen formát választ a munkavállalók munkahelyi biztonságának és egészségének védelme érdekében, ezért nem kötelezi a munkáltatót a törvény munkavédelmi szabályzat készítésére. A szabályzat készítése azonban a munkavédelmi gyakorlatban kialakult és bevált forma, mivel a nehezebben áttekinthető egyedi utasítások helyett célszerűbb a munkavédelem kérdéseit a munkavédelmi szabályzatban egységbe foglalni.

Bízzuk a munkavédelmi szabályzatot szakemberekre!

Mivel a munkavédelmi szabályzat elkészítése komoly előkészítő, egyeztető munkát igényel és ugyanakkor egyes szabályozási körök munkabiztonsági szaktevékenységnek minősülnek (pl. egyéni védőeszköz juttatás rendje, orvosi alkalmassági vizsgálatok rendje), ezért szükséges, hogy a munkavédelmi szabályzat tervezetét munkabiztonsági szakember készítse el. A munkavédelmi szabályzat készítésébe be kell vonni a foglalkozás-egészségügyi szolgálatot, a munkáltató megfelelő felkészültségű, e feladatra kijelölt szakembereit (műszaki, jogi, közgazdasági szakembert) és a munkavédelmi képviselőt.

Mire figyeljünk különösen?

A munkavédelmi szabályzatot be kell illeszteni a munkáltató szabályrendszerébe, megfelelő összhangot kell kialakítani a szervezeti és működési szabályzat, a kollektív szerződés, a munkáltató egyéb szabályzatai, utasításai és a munkavédelmi szabályzat között.
A munkavédelmi törvény rendelkezése értelmében a munkavédelmi szabályzat előírásainak megsértése felelősséggel jár, az abban leírtakat be kell tartani – ennek elmaradása esetén bírság szabható ki!

Biztonsági és egészségvédelmi terv 
Az ugyancsak munkavédelem körében értelmezhető Biztonsági és Egészségvédelmi Terv célja, hogy a munkahelyi biztonság megteremtése és folyamatos fenntartása megvalósuljon az építési területen, vagyis a kivitelezés területén, a kivitelezés teljes időtartama alatt.
Annak érdekében, hogy az építési munkák folyamán alkalmazott technológiák az ott dolgozókra és a környezetük részére ne jelentsenek veszélyt, szükséges a feladatok áttekintését követően a munkabiztonság megteremtésében szerepet játszó személyek, az intézkedések leírását, az intézkedések folyamatát és a megvalósuláskor elengedhetetlenül szükséges eszközök listáját összegyűjteni.
A munkavédelmi szabályzathoz hasonlóan a Biztonsági és Egészségvédelmi Tervben foglaltakat a kivitelezés során a munkáltató köteles figyelembe venni és betartani.