Bejelentkezés

Ez a tartalom 286 napja jelent meg, lehetséges, hogy az itt szereplő információk már nem aktuálisak.
Önnek válogatott legfrissebb tartalmainkat személyes kezdőlapján mindig elérheti.

Élesedik a Mobilitási Csomag: májustól 21-től 2,5 tonna az új határ

Az I. Mobilitási Csomag változásai évek óta foglalkoztatják a szektorban működő vállalkozásokat, változó megítéléssel. Túllépve a kapcsolódó feltételrendszerek kidolgozásán, lassan elérünk oda, hogy az intézkedések bevezetésre kerülnek. A 2022-es év ebben a tekintetben több változást is hoz. A közúti szállítási ágazatban dolgozó munkavállalók kiküldetésére vonatkozó szabályokon túl is módosításokra lehet számítani.

Változnak a piacra lépés feltételei

Az elmúlt időszakban folyamatosan nőtt azon fuvarozó vállalkozások száma, akik közúti szállítást kizárólag legfeljebb 3,5 tonna megengedett legnagyobb össztömegű gépjárművekkel vagy járműszerelvényekkel végeztek. A közúti fuvarozói szakma gyakorlására vonatkozó szabályok eddig ezen vállalkozásokra nem vonatkoztak. A módosítások célja, hogy a közúti árufuvarozói szakmát gyakorló, nemzetközi szállításban részt vevő vállalkozások, akik az áruszállítást kizárólag 2,5–3,5 tonna megengedett legnagyobb össztömeg közötti gépjárművekkel vagy járműszerelvényekkel végzik, ők is rendelkezzenek minimális megfelelő pénzügyi helyzettel. 

A változások várhatóan hozzájárulnak majd az ágazat stabilitásához, a nemfizetések számának csökkenéséhez. 

A közös szabályokkal biztosítani lehet a kisebb össztömegű, kizárólag áruszállításra szánt járműveket használó ágazat szakmai színvonalának minimális szintjét, és így minden piaci szereplő vonatkozásában közelíteni lehet a versenyfeltételeket. 

A 2,5 és 3,5 tonna közötti megengedett legnagyobb össztömegű, kizárólag áruszállításra szánt gépjárműveket vagy járműszerelvényeket üzemeltető, nemzetközi fuvarozást folytató fuvarozók számára kötelezővé kellett tenni a szakma gyakorlására vonatkozó követelményeket. A legfeljebb 2,5 tonna megengedett legnagyobb össztömegű gépjárműveket vagy járműszerelvényeket üzemeltető árufuvarozó vállalkozásoknak a továbbiakban is mentességet kell adni a közösségi engedélyre vagy egyéb fuvarozási engedélyre vonatkozó kötelezettség alól. Természetesen tagállami szinten ennél szigorúbb rendelkezések is meghatározhatók.

Mindezekkel összhangban módosításra kerültek a vonatkozó hazai rendelkezések is. Rögzítésre került, hogy a Magyarország területén székhellyel rendelkező, fuvarozást végző gazdálkodó szervezet részére, annak kérelmére, amennyiben 2,5 tonna feletti megengedett össztömegű tehergépjárművel díj ellenében végez közúti árutovábbítási tevékenységet, úgy a közlekedési hatóság ehhez kapcsolódóan árutovábbítási engedélyt és árutovábbítási közösségi engedélyt ad ki.

A megfelelő pénzügyi feltételek teljesítésére vonatkozó követelményeket az uniós rendelkezések értelmében úgy kell kialakítani, hogy magasabb szintű követelményt kell megállapítani a 3,5 tonna megengedett legnagyobb össztömeg feletti járművekre vonatkozóan.

A kizárólag 2,5 tonna megengedett legnagyobb össztömeg feletti járművekkel történő áruszállítást végző vállalkozásokra is hasonló feltételek vonatkoznak majd májustól, mint eddig a nagyobb tehergépjárművekkel áruszállítást végzőkre. Eddig engedélyt abban az esetben kellett kiváltani, ha a flottában legalább egy 3,5 tonna megengedett legnagyobb össztömeg feletti tehergépjármű volt. Ez esetben az össztömeghatár alatti furgonok esetében is szükséges volt az engedély megkérése. Ez a kör bővül a kizárólag furgonnal dolgozókkal. Nekik is tisztában kell lenniük a kapcsolódó ügyintézés menetével, és várhatóan ugyanazokat a dokumentumokat kell benyújtaniuk az engedélyhez, mint a korábbiakban is:

  • a társasági szerződés, alapító okirat;
  • a képviseletre jogosult személy címpéldánya, illetve – egyéni vállalkozó esetén – a vállalkozói igazolvány, vállalkozói igazolvány hiányában a nyilvántartási számot tartalmazó hatósági bizonyítvány másolata;
  • a szakmai irányító szakmai alkalmasságát igazoló okmány másolata;
  • a gazdálkodó szervezet megfelelő pénzügyi helyzetét igazoló okiratok másolata;
  • az üzemeltetni kívánt járművek forgalmi engedélyének másolata, valamint
  • ha a közúti közlekedési szolgáltatási tevékenységhez használni kívánt járműnek nem a kérelmező gazdálkodó szervezet a tulajdonosa vagy az üzembentartója, a jármű jogszerű használatát igazoló – a jármű rendszámát, tulajdonosának nevét, valamint a használat jogcímét és időtartamát is tartalmazó – szerződés vagy nyilatkozat másolatát.

A megfelelő pénzügyi helyzet igazolása kapcsán elengedhetetlen, hogy az engedélyt megkérő cégnek köztartozása ne álljon fenn, valamint megfelelő tőkeerővel rendelkezzen. 

Ez utóbbi igazolható a Magyar Könyvvizsgálói Kamaránál bejegyzett könyvvizsgáló nyilatkozatával, nyilvántartásba vett könyvvizsgálói társaság nyilatkozatával, vagy vagyoni biztosíték igazolásával. A Közúti Árufuvarozók Felelősségbiztosítása (KÁF) lehet megoldás a vagyoni biztosítékra. A fedezet igazolás kiállításával a közúti árufuvarozást végzők részére előírt, megfelelő pénzügyi helyzet meglétének biztosítására a biztosító igazolja a vagyoni biztosítékot kiváltó Közúti Árufuvarozók Felelősségbiztosítási szerződés létrejöttét.   
Kiszabható bírságok

Fenti módosításokkal egyidejűleg a Magyar Közlönyben olvashattuk, a kapcsolódó, kiszabható bírságösszegekre vonatkozó, módosító rendelkezéseket is, melyek 2022 januárjában léptek hatályba. A közúti áruszállításhoz kapcsolódó engedélyekre vonatkozóan magas összegű bírságtételekkel lehet számolni. Mellékletünkben a súlyosság fokának jelölése: RSJ = rendkívül súlyos jogsértés, NSJ = nagyon súlyos jogsértés, SJ = súlyos jogsértés, EJ = enyhébb jogsértés.

Bírságolással érintett cselekmények, mulasztások súlyosság bírság összege felelőssé tehető
Közúti árutovábbítási engedély, közúti árufuvarozói engedély (a továbbiakban együtt: közúti árutovábbítási engedély) nélkül – vagy az engedély időbeni hatálya lejáratát 90 napot követően – végzett közúti közlekedési szolgáltatás RSJ 600 000 Ft szállító
Nemzetközi forgalomban közösségi engedély nélkül (nem létezik, hamis, visszavonták, lejárt) végzett közúti közlekedési szolgáltatás RSJ 800 000 Ft szállító
Az előírt engedély nélkül, szabálytalanul végzett kabotázstevékenység RSJ 800 000 Ft szállító
Közúti árutovábbítási engedély időbeni hatálya 30 napot meghaladóan, de 90 napot meg nem haladóan lejárt NSJ 300 000 Ft szállító
Nemzetközi közúti áruszállítási engedély, CEMT engedély és a hozzá szükséges igazolás
Hiánya, érvénytelensége (sérült, olvashatatlan, lejárt, korábban már felhasznált, a gépjárműadó 90%-a nem került megfizetésre) RSJ 800 000 Ft szállító, járművezető
Szabálytalan használata, vagy eltérés az engedélyben foglaltaktól RSJ 500 000 Ft szállító, járművezető

 

Kapcsolódó
soforok-bere-kulfoldi-fuvarozas

Sofőrök bére külföldi fuvarozás esetén

A kérdésben szereplő cég külföldre vállal fuvarozást 3,5 t-nál kisebb járművel. A sofőr munkaszerződésében garantált bérminimumot kapja. Az EU területére a fuvarozás ideje alatt milyen munkabért kell elszámolni, ha pl. Magyarországról, Portugáliáig tart a fuvar? Milyen egyéb költségeket kell még a cégnek fizetnie?

Kovács Nikoletta (2022-02-17)