A közérdekű adatigénylés teljesítésével kapcsolatos változások

dr. Balás Endre Dátum Legutoljára frissítve: 2022.10.18

Olvasási idő: 8 perc


Ez a tartalom 163 napja jelent meg, lehetséges, hogy az itt szereplő információk már nem aktuálisak. Legfrissebb tartalmainkat itt érheti el.

Pontosították a közérdekű adat megismerése iránti igény teljesítésekor járó költségtérítés szabályait. Az adatkezelő az adatigénylés teljesítéséért az azzal kapcsolatban felmerült költség mértékéig terjedő összegű költségtérítést kérhetett, melynek felső határáról a jogszabály eddig nem rendelkezett.

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 29. § (3) bekezdése úgy rendelkezett, hogy amennyiben az adatot kezelő közfeladatot ellátó szerv a közérdekű adat megismerése iránti igény teljesítésekor költségtérítést állapít meg, az igénylőt az igény teljesítését megelőzően tájékoztatni kell a költségtérítés összegéről. 

Az adatkezelő az adatigénylés teljesítéséért az azzal kapcsolatban felmerült költség mértékéig terjedő összegű költségtérítést kérhetett, melynek felső határáról a jogszabály nem rendelkezett. 

Említett szabályok úgy módosulnak, hogy ha az igénylő az adatokat tartalmazó dokumentumról másolatot kér, költségtérítés akkor állapítható meg, ha a felmerült költség mértéke meghaladja a kormányrendeletben meghatározott, költségtérítésként megállapítható legalacsonyabb összeget (10.000,- Ft), 

Azonban a költségtérítés összege nem haladhatja meg a kormányrendeletben meghatározott legmagasabb összeget (190.000,- Ft). Továbbá az igénylőt az igény beérkezését követő 15 napon belül tájékoztatni kell a költségtérítés összegéről, valamint az adatigénylés teljesítésének a másolatkészítést nem igénylő lehetőségeiről is. Költségtérítés megállapítása esetén az adatigénylést a jövőben is a költségtérítés megfizetését követő 15 napon belül kell teljesíteni.

A költségtérítés mértékének meghatározása során a jövőben nem vehető figyelembe az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költsége abban az esetben sem, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. A közfeladatot ellátó szerv a költségtérítés mértékét kizárólag az igényelt adatokat tartalmazó adathordozó költsége, valamint az adathordozónak az igénylő részére történő kézbesítési költsége alapján állapítja meg.

Fentiekkel összefüggésben módosul a közérdekű adat iránti igény teljesítéséért megállapítható költségtérítés mértékéről szóló 301/2016. (IX. 30.) Korm. rendelet is. Hatályukat vesztik az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költség megállapításának szabályai, a költségtérítésként megállapítható összeg legalacsonyabb és legmagasabb mértékét pedig a fent említett összegben állapítja meg a rendelet.