Kötetlen munkarend, belföldi kiküldetés

Vasas János Dátum Legutoljára frissítve: 2022.10.21

Olvasási idő: 6 perc


Ez a tartalom 346 napja jelent meg, lehetséges, hogy az itt szereplő információk már nem aktuálisak. Legfrissebb tartalmainkat itt érheti el.

Kötetlen munkarendű munkavállaló három napos belföldi kiküldetésbe készül. Az Mt. úgy fogalmaz, hogy a munkarend kötetlen jellegét nem érinti, ha a munkavállaló a munkaköri feladatok egy részét sajátos jellegüknél fogva meghatározott időpontban vagy időszakban teljesítheti. Kötetlen munkarendben a munkavállaló műszakpótlékra, vasárnapi munkavégzésért járó pótlékra, munkaszüneti napi munkavégzésért járó bérpótlékra nem jogosult. A fentiek figyelembevételével a hétvégi kiküldetésre kell-e pótlékot számítani?

A kiküldetés idejére amennyiben munkavállaló munkarendje kötetlen, kötetlen munkaidő esetén, a 2012. évi I. törvény (Mt.) szabályai szerint vasárnapi pótlékra nem, hanem csak költségtérítésre jogo-sult, de amennyiben pihenőnapi munkavégzésről van szó akkor munkavállaló jogosult a pihenőnapi munkavégzés pótlékára [Mt. 143. § (4) bek.] A belföldi hivatalos kiküldetést teljesítő munkavállaló költségtérítéséről a 437/2015. (XII. 28.) Korm. rendelet rendelkezik. A belföldi kiküldetés a munkáltató által elrendelt, a tevékenységével közvetlenül összefüggő feladat ellátása érdekében szüksé-ges hivatali, üzleti utazás, ide nem értve a lakóhelyről munkahelyre történő bejárást.

A Munka Törvénykönyve alapján a munkáltató köteles a munkavállalónak azt a költségét megtéríteni, ami a mun-kaviszony teljesítésével kapcsolatban felmerült.

Ilyennek minősül a kiküldésben résztvevő alkalmazottat megillető napidíj összege is. Belföldi kiküldetés esetén a napidíj számlával igazolt összegként vagy költségátalányként számolható el. Átalány esetén a magánszemélyt naponta minimum bruttó 500 Ft illeti meg, ami munkaviszonyból származó jövedelemként adóköteles. Erre a költségtérítésre a munkavállaló akkor jogosult, ha a kiküldetés időtartama a 6 órát eléri és a munkáltató a kiküldetés helyszínén nem biztosít számára étkezést.