Állami kompenzáció az önkormányzatoknak az iparűzési adóbevétel kiesésére tekintettel

dr. Balás Endre Dátum Legutoljára frissítve: 2022.03.27

Olvasási idő: 5 perc


Ez a tartalom 369 napja jelent meg, lehetséges, hogy az itt szereplő információk már nem aktuálisak. Legfrissebb tartalmainkat itt érheti el.

A Kormány a kieső iparűzési adóbevételre figyelemmel kompenzációt nyújt a települési önkormányzatok részére. A központi költségvetés felhasználási kötöttség nélküli támogatást nyújt a települési önkormányzatoknak az iparűzési adókedvezmény miatti bevételkiesés támogatására.

A helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény (a továbbiakban: Htv.) a kis- és középvállalkozások által fizetendő helyi iparűzési adó mértékének csökkentésére vonatkozó – 2021-ben érvényes – szabályokat kiterjesztette a 2022. adóévre is (Htv. 51/L-51 /O. §). E szabályok alapján 2022-ben is 1%-os mértékű helyi iparűzési adót fizetnek azok a mikro-, kis- és középvállalkozások, amelyek nettó árbevétele vagy mérlegfőösszeg értékhatára legfeljebb 4 milliárd forint. Ha az önkormányzat iparűzési adóról szóló rendelete szerinti adómérték kevesebb, mint 1%, a vállalkozás a rendelet szerinti adómérték megfizetésére köteles.

A Kormány ugyanakkor – a 61/2022. (II. 28.) Korm. rendeletben foglaltak szerint – a fenti intézkedés miatt kieső iparűzési adóbevételre figyelemmel kompenzációt nyújt a települési önkormányzatok részére. A rendelet alapján a központi költségvetés felhasználási kötöttség nélküli támogatást nyújt a települési önkormányzatoknak az iparűzési adókedvezmény miatti bevételkiesés támogatására. A támogatás alapja a Magyar Államkincstár által 2022. május 16-áig szolgáltatott, az ASP Adó szakrendszerben található 2022. május 10-ei dátumú adatsor. 

A huszonötezer fő alatti lakosságszámú települések adóbevétel-kiesését teljes mértékben megtéríti a Kormány. 

A támogatás két egyenlő részletben, a 2022. június és október havi finanszírozással kerül kifizetésre. A huszonötezer fő feletti lakosságszámú települések támogatása azonban az adóerő-képesség kategóriák alapján, sávosan történik. Az egy főre jutó adóerő-képesség átlagot (67.622,- Ft/fő) meghaladó települések nem részesülnek támogatásban, az átlag alatti, de annak 70%-át elérő települések a kiesés 75%-ára, az egy főre jutó adóerő-képesség átlag 70%-ánál alacsonyabb adóerő-képességű települések pedig a kiesés 100%-ára jogosultak. A huszonötezer főnél nagyobb lakosságszámú fővárosi és kerületi önkormányzat nem részesül támogatásban. Ezt a jogalkotó azzal indokolja, hogy Budapest a vásárlóerő paritáson számolt GDP statisztika alapján a legfejlettebb (NUTS2) régiókategóriába tartozik.

A támogatást az iparűzési adókedvezményre jogosult vállalkozó által a 2022. évben végződő adóévről benyújtott bevallása alapján, a 2023. október 10-ei napra vonatkozó adatok szerint kell elszámolni. Ha az elszámolt támogatás települési önkormányzatra összesített összege meghaladja a tárgyévben igénybe vett támogatás összegét, a települési önkormányzat a két összeg különbözetének megfelelő kiegészítő támogatásra jogosult, ellenkező esetben a települési önkormányzatnak a különbözetet a központi költségvetés javára vissza kell fizetnie. A visszafizetési kötelezettség határideje 2023. október 31.