Bejelentkezés

Ez a tartalom 248 napja jelent meg, lehetséges, hogy az itt szereplő információk már nem aktuálisak.
Önnek válogatott legfrissebb tartalmainkat személyes kezdőlapján mindig elérheti.

Állami kompenzáció az önkormányzatoknak az iparűzési adóbevétel kiesésére tekintettel

A Kormány a kieső iparűzési adóbevételre figyelemmel kompenzációt nyújt a települési önkormányzatok részére. A központi költségvetés felhasználási kötöttség nélküli támogatást nyújt a települési önkormányzatoknak az iparűzési adókedvezmény miatti bevételkiesés támogatására.

A helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény (a továbbiakban: Htv.) a kis- és középvállalkozások által fizetendő helyi iparűzési adó mértékének csökkentésére vonatkozó – 2021-ben érvényes – szabályokat kiterjesztette a 2022. adóévre is (Htv. 51/L-51 /O. §). E szabályok alapján 2022-ben is 1%-os mértékű helyi iparűzési adót fizetnek azok a mikro-, kis- és középvállalkozások, amelyek nettó árbevétele vagy mérlegfőösszeg értékhatára legfeljebb 4 milliárd forint. Ha az önkormányzat iparűzési adóról szóló rendelete szerinti adómérték kevesebb, mint 1%, a vállalkozás a rendelet szerinti adómérték megfizetésére köteles.

A Kormány ugyanakkor – a 61/2022. (II. 28.) Korm. rendeletben foglaltak szerint – a fenti intézkedés miatt kieső iparűzési adóbevételre figyelemmel kompenzációt nyújt a települési önkormányzatok részére. A rendelet alapján a központi költségvetés felhasználási kötöttség nélküli támogatást nyújt a települési önkormányzatoknak az iparűzési adókedvezmény miatti bevételkiesés támogatására. A támogatás alapja a Magyar Államkincstár által 2022. május 16-áig szolgáltatott, az ASP Adó szakrendszerben található 2022. május 10-ei dátumú adatsor. 

A huszonötezer fő alatti lakosságszámú települések adóbevétel-kiesését teljes mértékben megtéríti a Kormány. 

A támogatás két egyenlő részletben, a 2022. június és október havi finanszírozással kerül kifizetésre. A huszonötezer fő feletti lakosságszámú települések támogatása azonban az adóerő-képesség kategóriák alapján, sávosan történik. Az egy főre jutó adóerő-képesség átlagot (67.622,- Ft/fő) meghaladó települések nem részesülnek támogatásban, az átlag alatti, de annak 70%-át elérő települések a kiesés 75%-ára, az egy főre jutó adóerő-képesség átlag 70%-ánál alacsonyabb adóerő-képességű települések pedig a kiesés 100%-ára jogosultak. A huszonötezer főnél nagyobb lakosságszámú fővárosi és kerületi önkormányzat nem részesül támogatásban. Ezt a jogalkotó azzal indokolja, hogy Budapest a vásárlóerő paritáson számolt GDP statisztika alapján a legfejlettebb (NUTS2) régiókategóriába tartozik.

A támogatást az iparűzési adókedvezményre jogosult vállalkozó által a 2022. évben végződő adóévről benyújtott bevallása alapján, a 2023. október 10-ei napra vonatkozó adatok szerint kell elszámolni. Ha az elszámolt támogatás települési önkormányzatra összesített összege meghaladja a tárgyévben igénybe vett támogatás összegét, a települési önkormányzat a két összeg különbözetének megfelelő kiegészítő támogatásra jogosult, ellenkező esetben a települési önkormányzatnak a különbözetet a központi költségvetés javára vissza kell fizetnie. A visszafizetési kötelezettség határideje 2023. október 31.

Dr. Balás Endre (2022-03-27)