Háztartási alkalmazott bejelentése

Horváth-Farkas Zsuzsa Dátum Legutoljára frissítve: 2022.08.02

Olvasási idő: 10 perc


Ez a tartalom 423 napja jelent meg, lehetséges, hogy az itt szereplő információk már nem aktuálisak. Legfrissebb tartalmainkat itt érheti el.

Az ún. adórendszeren kívüli keresettel járó foglalkoztatás célja tulajdonképpen az, hogy ha valaki magánszemélyként munkalehetőséget biztosít másnak és a már adózott jövedelméből fizet, ezután a jövedelem után ne kelljen újra adót fizetni, de a bejelentés azért megvalósuljon. A háztartási munka ennek megfelelően adó- és járulékmentes, az adórendszeren kívüli keresettel összefüggésben bevallási kötelezettség sem a foglalkoztatót, sem a foglalkoztatottat nem terheli. Mindez azonban nem jelenti azt, hogy a háztartási munkával kapcsolatban semmilyen kötelezettségünk ne lenne.

A háztartási munka lényege

Bármilyen munkavégzésről van szó, az esetek többségében a munkaadó fizet, vagy legalábbis valamilyen ellenszolgáltatást nyújt a munkát végző személynek. Ez a természetes személyek között létrejött munkakapcsolatokban is így van. 
A társadalombiztosítás ellátásaira jogosultakról, valamint ezen ellátások fedezetéről szóló 2019. évi CXXII. törvény (a továbbiakban: Tbj.)  4. § 4.1. alpontja ki is mondja, hogy foglalkoztatónak minősül – többek között – bármely természetes személy, ha biztosítottat foglalkoztat. A természetes személyek tehát akár munkaviszony, megbízási jogviszony, vagy vállalkozási jellegű jogviszony keretében is foglalkoztathatnak másokat, illetve szóba jöhet az egyszerűsített foglalkoztatás is. Ennek azonban nagy ára van. Az adó és társadalombiztosítási szabályoknak ugyanis akkor is meg kell felelni, ha a foglalkoztató természetes személy. Ez azt jelenti, hogy minden bejelentési, nyilvántartási, és fizetési kötelezettséget teljesíteni kell(ene). Ennek tudatában valószínűleg sokan meggondolnák, hogy valóban akarják e, hogy bárki dolgozzon náluk. 

A törvényalkotók már évekkel ezelőtt felismerték a problémát és az egyes gazdasági és pénzügyi tárgyú törvények megalkotásáról, illetve módosításáról szóló 2010. évi XC. törvényben megteremtették az adórendszeren kívüli keresettel járó foglalkoztatás feltételeit.
A koncepció célja tulajdonképpen az, hogy ha valaki magánszemélyként munkalehetőséget biztosít másnak és a már adózott jövedelméből fizet, ez után a jövedelem után ne kelljen újra adót fizetni, de a bejelentés azért megvalósuljon. A háztartási munka ennek megfelelően tehát adó- és járulékmentes. Ebből következik az is, hogy az adórendszeren kívüli keresettel összefüggésben bevallási kötelezettség sem a foglalkoztatót, sem a foglalkoztatottat nem terheli.

Figyelem! A fentiek nem jelentik azt, hogy a háztartási munkával kapcsolatban semmilyen kötelezettség nincs. A háztartási alkalmazottat be kell jelenteni és a foglalkoztatót egy minimális fizetési kötelezettség is terheli. A bejelentés és a fizetés szabályait az alábbiakban még részletezzük.

Ez nagyon kedvező foglalkoztatási forma, ezért nem lehet elégszer hangsúlyozni, hogy háztartási munka végzésére kizárólag természetes személy foglalkoztathat háztartási alkalmazottat. 

A háztartási alkalmazott, azaz, aki a háztartási munkát elvégzi, szintén csak természetes személy lehet. Ebből következik, hogy nem tekinthető háztartási munkának, ha az azt elvégző személy ilyen tevékenységet folytató egyéni vállalkozó vagy egyéni cég, illetve ilyen tevékenységet folytató társas vállalkozás tagja, munkavállalója, feltéve, hogy a tevékenységet e minőségével összefüggésben végzi.

Ez azt jelenti, hogy például egy kertészeti tevékenységet végző egyéni vállalkozó hétvégén nem kertészkedhet háztartási munka keretében, végezhet viszont egyéb ide tartozó tevékenységet, mondjuk főzést. Egy takarító cég munkavállalója viszont magánszemélyként vállalhat takarítást, de kizárólag a szabadidejében, azaz a munkaidején túl, ahogyan pl. egy iskolai tanítónő is korrepetálhat gyerekeket az iskolai idején kívül. 

A háztartási munka fogalom ugyanis meghatározott tevékenységeket takar, és kizárólag ezek végzése esetén alkalmazhatók az itt ismertetett szabályok. 
Háztartási munkának tehát kizárólag a természetes személy és háztartásában vele együtt élő személyek, továbbá közeli hozzátartozói mindennapi életéhez szükséges feltételek biztosítását szolgáló következő tevékenységek minősülnek: 

  • lakás takarítása, 
  • főzés, 
  • mosás, 
  • vasalás, 
  • gyermekek felügyelete,
  • házi tanítása,
  • otthoni gondozás és ápolás,
  • házvezetés, 
  • kertgondozás.

Nem minősül háztartási munkának, ha a háztartási alkalmazott által nyújtott szolgáltatás ellenértékeként a természetes személy foglalkoztató – akár közvetve – mástól juttatásban részesül, vagy ha az a természetes személy foglalkoztató, vagy a háztartásában vele együtt élő személyek, illetve közeli hozzátartozóik üzletszerű tevékenységével összefüggő célt szolgál.

Például, ha egy természetes személy kiadja a tulajdonában álló ingatlant, akkor ennek rendszeres takarítását nem végeztetheti háztartási munka keretében, mint ahogyan nem alkalmazható ez a foglalkoztatási forma a lakáséttermet üzemeltető házaspár munkájában közreműködő konyhai kisegítőre sem.

Háztartási alkalmazott bejelentése

Ahogyan fentebb írtuk, a háztartási alkalmazott foglalkoztatása esetén a foglalkoztató magánszemélyt bejelentési kötelezettség terheli. Ennek keretében a Nemzeti Adó- és Vámhivatalhoz (a továbbiakban: NAV) köteles bejelenteni a foglalkoztató magánszemély adóazonosító jelét, a háztartási alkalmazott adóazonosító jelét és társadalombiztosítási azonosító jelét, valamint a tényleges foglalkoztatás kezdő napját. A bejelentést havonta vagy több hónapra is meg lehet tenni, de nagyon fontos, hogy mindig előre, azaz a munkavégzés megkezdése előtt kell teljesíteni.
A havi bejelentés a bejelentés hónapjának utolsó napjáig terjedő időszakra vonatkozik, több hónapra történő bejelentés esetén pedig meg kell jelölni a foglalkoztatás végét is, és amennyiben a munkavégzés tovább folytatódik, a bejelentés ismét meg kell tenni. 

Figyelem! Abban az esetben, ha a bejelentés határidőn túl történik meg, akkor nem jön létre a háztartási munkára létesített munkavégzésre irányuló jogviszony, és határidőn túl a bejelentés visszavonására és módosítására sincs már mód. Ennek súlyos és drága következményei lehetnek a foglalkoztató magánszemélyre nézve.

A foglalkoztató magánszemély a bejelentést elektronikusan vagy telefonon keresztül teheti meg a NAV-hoz. Nem lehet bejelentést benyújtani papíron, postán vagy személyesen. 

Elektronikus bejelentés

Az elektronikus bejelentéshez mindkét esetben KAÜ-azonosítás szükséges.

A háztartási alkalmazott foglalkoztatása legegyszerűbben az Online Nyomtatványkitöltő Alkalmazás (ONYA) erre szolgáló menüpontjában (https://onya.nav.gov.hu/#!/login) jelenthető be. Ugyanezen a felületen módosítható és vissza is vonható a bejelentés, ez azonban csak 24 órán belül lehetséges. 
A bejelentés megtehető a ’T1043H jelű adatlapon is, ami a NAV honlapján az Általános Nyomtatványkitöltő Keretprogramban (ÁNYK) található (https://nav.gov.hu/nyomtatvanyok/letoltesek/anyk-keretprogram). Ugyanezen a nyomtatványon lehet a bejelentést módosítani és visszavonni. Az ÁNYK-n keresztül történő beküldés esetén lényeges, hogy a beküldő mindig a legújabb verziójú adatlapot és a hozzá tartozó legfrissebb kitöltési útmutatót használja, ellenkező esetben hibaüzenetet kap és meg kell ismételnie a bejelentést. 

Bejelentés telefonon

A foglalkoztató a bejelentést választása szerint telefonon, a 185-ös számú ügyfélvonalon is teljesítheti. Ekkor szükséges adatokat szóban kell bediktálni az ügyfélszolgálati ügyintézőnek  
Az országos telefonos ügyfélszolgálat a bejelentést rögzíti, és a foglalkoztatót a bejelentés eredményéről egyidejűleg tájékoztatja. Az országos telefonos ügyfélszolgálat a bejelentett adatokat haladéktalanul továbbítja a NAV-hoz, és azokat a bejelentést követő 5. év december 31-éig megőrzi.

Regisztrációs díj

Ahogyan már korábban említettük, a háztartási munka után is kell egy jelképes összeget, egy ún. regisztrációs díjat fizetni. 
Ennek összege jelenleg havi 1.000 forint. Ez a havi összeg alkalmazottanként értendő, viszont a teljes hónapot lefedi, arányosítani nem kell és nem is szabad. Ez azt jelenti, hogy abban az esetben is ugyanannyit kell fizetni, ha a takarítási munkákat végző háztartási alkalmazott minden nap dolgozik, mintha havonta csak egyszer jön. 
A regisztrációs díjat be lehet fizetni csekken, átutalással vagy a NAV ügyfélszolgálatain bankkártyával is, a NAV Háztartási alkalmazott utáni regisztrációs díj bevételi számlára (10032000-01076215). A befizetést a bejelentést követő hónap 12-ig kell megtenni. 
Ha a foglalkoztató a háztartási alkalmazottat több hónapra előre jelentette be, akkor a regisztrációs díjat valamennyi hónapra meg kell fizetnie. 
A havi regisztrációs díj nem jár vissza, ha a foglalkoztató az adott hónapban a háztartási alkalmazottat mégsem foglalkoztatta, és a foglalkoztatás bejelentését az azt követő 24 órán belül nem vonta vissza.
A regisztrációs díj a központi költségvetés bevétele, jogokat nem keletkeztet. Ez azt is jelenti, hogy a háztartási alkalmazott nem minősül biztosítottnak, és ez alapján a jogviszonya alapján nem lesz jogosult semmilyen egészségbiztosítási ellátásra, illetve nem veheti igénybe a térítésmentes egészségügyi szolgáltatást sem.