Háborús veszélyhelyzet váltja az eddigi rendkívüli jogrendet

dr. Balás Endre Dátum Legutoljára frissítve: 2022.05.25

Olvasási idő: 6 perc


Ez a tartalom 786 napja jelent meg, lehetséges, hogy az itt szereplő információk már nem aktuálisak. Legfrissebb tartalmainkat itt érheti el.

A Kormány 2022. május 25-től Magyarország egész területére veszélyhelyzetet hirdetett ki az Ukrajna területén fennálló fegyveres konfliktusra és humanitárius katasztrófára figyelemmel. Az újabb veszélyhelyzet kihirdetésével egyidejűleg a Kormány a koronavírus-világjárvány következményeinek elhárítása érdekében kihirdetett veszélyhelyzet 2022. június 1-i hatállyal megszüntette.

Az Alaptörvény 10. módosítása kibővítette azoknak a körülményeknek a körét, amelyek fennállása esetén veszélyhelyzet rendelhető el. A jövőben nem csupán az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető elemi csapás esetén hirdethető ki veszélyhelyzeti jogrend, hanem a szomszédos országban fennálló fegyveres konfliktus, háborús helyzet vagy humanitárius katasztrófa esetén is. 

Az Alaptörvény módosítása emellett 2023. július 1-ről 2022. november 1. napjára hozta előre az Alaptörvény különleges jogrendi esetköreit újraszabályozó rendelkezései hatálybalépésének időpontját. Különleges jogrend 2022. november 1-től a korábbi hat helyett három esetben – hadiállapot, szükségállapot és veszélyhelyzet – vezethető be.

Az Alaptörvény módosításával összefüggésben az Országgyűlés kiegészítette a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvényt is. A törvény kiegészítése felhatalmazza a Kormányt, hogy a szomszédos országban fennálló fegyveres konfliktus, háborús helyzet vagy humanitárius katasztrófa magyarországi következményeinek elhárítása érdekében kihirdetett veszélyhelyzetben – az általános veszélyhelyzeti jogkörei mellett – az élet-, egészség-, személyi-, vagyon- és jogbiztonság, valamint a nemzetgazdaság stabilitásának garantálása érdekében rendelettel egyes törvények alkalmazását felfüggessze, törvényi rendelkezésektől eltérjen és egyéb rendkívüli intézkedéseket vezessen be. A Kormány e jogkörét – a szükséges mértékben, az elérni kívánt céllal arányosan – a veszélyhelyzet elrendelését indokoló események következményeinek megelőzése, kezelése, felszámolása céljából gyakorolhatja.

A Kormány – már a fenti jogszabályok hatálybalépésének napján élve az Alaptörvényben biztosított új jogkörével – a 180/2022. (V. 24.) Korm. rendelettel 2022. május 25-től Magyarország egész területére veszélyhelyzetet hirdetett ki az Ukrajna területén fennálló fegyveres konfliktusra, illetve humanitárius katasztrófára figyelemmel. 

A veszélyhelyzettel kapcsolatos rendkívüli intézkedéseket külön kormányrendeletek állapítják majd meg. A veszélyhelyzetet kihirdető kormányrendelet rögzíti azt is, hogy a veszélyhelyzet ideje alatt a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésétől eltérően a települési önkormányzat képviselő-testülete feladat- és hatásköreit maga gyakorolja, tehát nem a polgármester jár el a képviselő-testület jogkörében.

Az újabb veszélyhelyzet kihirdetésével egyidejűleg pedig a Kormány a 181/2022. (V. 24.) Korm. rendelettel a koronavírus-világjárvány következményeinek elhárítása érdekében kihirdetett veszélyhelyzetet 2022. június 1-i hatállyal megszüntette!