Munkavállalók foglalkoztatását segítő támogatások: fiatalok támogatása

Horváth-Farkas Zsuzsa Dátum Legutoljára frissítve: 2022.04.20

Olvasási idő: 8 perc


Ez a tartalom 600 napja jelent meg, lehetséges, hogy az itt szereplő információk már nem aktuálisak. Legfrissebb tartalmainkat itt érheti el.

A vállalkozások jelentős részénél minden bizonnyal a foglalkoztatással összefüggő kiadások jelentik az egyik legnagyobb költséget. A bérköltségek csökkentésére nyitva álló megoldások sorában érdemes számba venni azokat a támogatásokat, amelyeket a munkaerőpiacon hátrányos helyzetben lévők foglalkoztatásához, vagy a fiatalok munkatapasztalat szerzéséhez nyújtanak segítséget.

Alapfeltétel: rendezett munkaügyi kapcsolatok

A támogatások egyik közös pontja, hogy a támogatás iránti kérelem benyújtására munkaadóként az jogosult, amely Magyarország területén székhellyel, telephellyel vagy fiókteleppel rendelkezik, és megfelel a munkaerőpiaci programban meghatározott feltételeknek, különösen

 • a rendezett munkaügyi kapcsolatok – a foglalkoztatás-felügyeleti hatóság tevékenységéről szóló 115/2021. (III. 10.) Korm. rendelet szerinti – feltételeinek, és 
 • nem áll jogerős végzéssel elrendelt végelszámolás, felszámolás alatt, ellene jogerős végzéssel elrendelt csődeljárás vagy egyéb, a megszüntetésére irányuló, jogszabályban meghatározott eljárás nincs folyamatban.

Azoknak a cégeknek, akik ezeknek az alapfeltételeknek nem felelnek meg, nincs esélyük a foglalkoztatással összefüggő támogatások igénybevételére. 

Az államháztartásról szóló törvény alkalmazása szempontjából nem felel meg a rendezett munkaügyi kapcsolatok követelményének az, akit

 • az állami adóhatóság vagy a foglalkoztatás-felügyeleti hatóság az adózás rendjéről szóló törvényben vagy az egyszerűsített foglalkoztatásról szóló törvényben meghatározott, a foglalkoztatásra irányuló jogviszony létesítésével összefüggő bejelentési kötelezettség elmulasztása,
 • a foglalkoztatás-felügyeleti hatóság az alábbiak felsorolt jogsértések elkövetése miatt 
  a költségvetési támogatás igénylésének időpontját megelőző két éven belül végleges –  közigazgatási per esetén a bíróság jogerős ítéletével elbírált – és végrehajtható, nyilvánosságra hozott közigazgatási határozatban bírsággal sújtott.

Az előzőekben hivatkozott jogsértések a következők:

 • a foglalkoztatásra irányuló jogviszony létesítésével kapcsolatos életkori feltételekre, a gyermekmunka tilalmára vonatkozó rendelkezések megsértése,
 • a foglalkoztatási jogviszonyt szabályozó jogszabályban a munka díjazására vonatkozó rendelkezések megsértése,
 • a munkaerő-kölcsönzési tevékenység nyilvántartásba vételével kapcsolatos szabályainak megsértése vagy
 • az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról szóló törvény alapján az egyenlő bánásmód követelményének megsértése,
 • harmadik országbeli állampolgár munkavállalási engedély vagy a harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló törvény szerinti keresőtevékenység folytatása céljából összevont engedélyezési eljárás keretében kiadott összevont engedély nélkül történő foglalkoztatása.

Fiatal szakképzettek munkatapasztalat-szerzést elősegítő támogatása

A támogatás lényege

2021. november 1-től munkaadók támogatást kaphatnak, ha 30. életévét be nem töltött és utolsó szakképzettségét (iskolarendszerben vagy felnőttképzésben szakképesítést, szakképzettséget szerzett vagy felsőfokú végzettségű) 2011-ben vagy azóta megszerzett álláskeresőt foglalkoztatnak munkaviszony keretében teljes munkaidőben, vagy legalább a napi 4 órát elérő részmunkaidőben. Elvárás, hogy a foglalkoztatott személy a 2011-ben vagy azóta megszerzett (valamelyik, tehát nem feltétlenül az utolsóként szerzett) szakképesítésének/szakképzettségének megfelelő foglalkoztatásra kerüljön sor a munkaadónál.

A támogatás összege

A támogatás mértéke a foglalkoztatót terhelő bruttó bér és a ténylegesen átutalásra kerülő szociális hozzájárulási adó összegének 100 százaléka, de a támogatás havi korlátja teljes munkaidő esetén a támogatás megállapításának napján hatályos garantált bérminimum kétszerese, azaz 2022-ben 520 000 forint. Részmunkaidő esetén a havi korlátot arányosítani szükséges.

A teljes támogatás nem haladhatja meg a megállapításkori havi korlát háromszorosát. 

Ha a támogatás folyósítása alatt emelkedik a garantált bérminimum, akkor a munkaadó kérelmére az azt követő időszakra a támogatás összege a garantált bérminimum emelkedésének arányában megnövelhető, azonban a támogatás százalékos mértéke nem emelkedhet.
A támogatás igénybevételével egyidejűleg ugyanazon személy foglalkoztatására tekintettel az adókedvezmények (például a szociális hozzájárulási adóról szóló törvény általi kedvezmények) is érvényesíthetőek, de a bruttó támogatási intenzitás ugyanazon munkavállaló esetén ebben az esetben sem haladhatja meg a bérköltségek 100%-át a munkavállaló foglalkoztatásának bármely időszaka alatt.

A munkáltató 10 munkavállalóig (a teljes állomány figyelembevételével) egyidejűleg legfeljebb 2 álláskereső után részesülhet a munkáltató fiatal szakképzettek munkatapasztalat-szerzést elősegítő támogatásban. 
10 munkavállaló felett egyidejűleg a teljes munkavállalói állományi létszám legfeljebb 30%-a után részesülhet a munkáltató fiatal szakképzettek munkatapasztalat-szerzést elősegítő támogatásban, azzal, hogy tört szám esetén a kerekítés szabályai szerint kell eljárni.

Jogosultság a támogatásra

Az álláskereső fiatal foglalkoztatásának mindenképpen a statisztikai létszám növekedését kell eredményeznie a munkaadónál.

A munkáltató két létszámbővítési szempont közül választhat, és a számára előnyösebb alapján adhatja be kérelmét.
A támogatott munkaadónak vállalnia kell, hogy nem köt ki próbaidőt, illetve a foglalkoztatási kötelezettség alatt közös megegyezéssel vagy azonnali hatályú felmondással nem szünteti meg a támogatott munkavállaló munkaviszonyát, valamint, hogy a foglalkoztatási kötelezettség alatt a munkaadó működésével összefüggő okból történő felmondással nem szünteti meg a támogatott munkavállaló, illetve a vele azonos vagy hasonló munkakörben foglalkoztatott munkavállalók munkaviszonyát. 
A támogatás nem vehető igénybe a munkaadó által korábban – akár kényszerűen – elbocsátott munkavállalók visszavételéhez, akkor sem, ha most más munkakörben történő foglalkoztatásról lenne szó.
Olyan szakképzett álláskereső után, aki korábban bármilyen munkatapasztalat-szerzést elősegítő támogatásban vett részt – kivéve, ha az a megkezdett munkatapasztalat-szerzést elősegítő támogatás neki nem felróhatóan hiúsult meg – nem igényelhető munkatapasztalat-szerzést elősegítő támogatás (más munkaadó által sem) a korábbi munkatapasztalat-szerzést elősegítő támogatás végét követő 9 hónapon belül.

A támogatás időtartama

A támogatás folyósítási időtartama fix 90 nap lehet.
A 90 napos támogatást követően a munkaadó által igényelhető a fix 6 havi Vállalkozások munkaerő támogatása (lásd lentebb!), annak figyelembevételével, hogy a munkavállaló munkabére nem    csökkenhet (kivéve, ha kevesebb munkaidőben állapodnak meg,    amely esetben azzal arányosan csökkenhet).
A vállalkozások munkaerő támogatásának igénybevétele e támogatást követően abban az esetben lehetséges, amennyiben a 90 napos támogatás vonatkozásában a munkavállalóval kötött munkaszerződés határozott időre, fix 90 napra szól.