Értékelési szabályzat a kötelező iratminták között

Jogkövető szerkesztőség Dátum Legutoljára frissítve: 2022.02.15

Olvasási idő: 4 perc


Ez a tartalom 664 napja jelent meg, lehetséges, hogy az itt szereplő információk már nem aktuálisak. Legfrissebb tartalmainkat itt érheti el.

Az eszközök és a források értékelési szabályzata a gazdálkodó szervezet eszközei, követelései, forrásai, kötelezettségei értékelésére vonatkozó számviteli politikai módszerek, eljárások összességét tartalmazza. Elkészítése a számviteli törvény értelmében kötelező, összeállításáért a gazdálkodó képviseletére jogosult személy felelős.

A számviteli törvény 14. §-a írja elő kötelező jelleggel a számviteli politika mellett az értékelési szabályzat (eszközök és források értékelési szabályzata) készítését. Az értékelési szabályzat a gazdálkodó szervezet eszközei, követelései, forrásai, kötelezettségei értékelésére vonatkozó számviteli politikai módszerek, eljárások összességét tartalmazza. 

Az értékelés a számvitelben olyan eljárás, amelyet egy eszköz/forrás értékének beszámolás céljából történő meghatározására használnak, az eszközök és források felvétele a szervezet számviteli nyilvántartásába, az alkalmazandó számviteli keret értékelési szabályainak megfelelően. 
A számviteli nyilvántartások számos olyan értékelést, elhatárolást és átvezetést tartalmaznak, amelyek nem külső bizonylat alapján, hanem elemzés és értékelés alapján kerülnek be a könyvekbe, ezeket az elemzéseket és értékeléseket a Számv. tv. és az értékelési szabályzat alapján kell elkészítenie és meghatároznia a szervezetnek. 
Ha egy szervezet nem rendelkezik értékelési szabályzattal, akkor az év végi értékelések, elhatárolások és átvezetések, valamint a beszámolóban kimutatott értékek ellenőrzése meghiúsulhat, mivel az értékeléskor alkalmazott elvek, módszerek rögzítése nem történik meg, illetve azok következetes alkalmazására nincs lehetőség.

Eszközök és források értékelési szabályzatával a gazdálkodóknak is rendelkezniük kell. A számviteli politika részét képező szabályzat célja az eszközök és források értékelésére vonatkozó számviteli döntések, értékelési módok, eljárások összefoglalása. Hiánya akadályozza a számviteli politika keretében hozott döntések gyakorlati végrehajtását.