Bejelentkezés

Ez a tartalom 189 napja jelent meg, lehetséges, hogy az itt szereplő információk már nem aktuálisak.
Önnek válogatott legfrissebb tartalmainkat személyes kezdőlapján mindig elérheti.

Jelentősen enyhültek a rendezvények megtartásának feltételei

A veszélyhelyzet meghosszabbítása és a rendkívüli jogrend fenntartása mellett az ötmilliomodik védőoltás beadását követően feloldásra került több korlátozó intézkedés is. Megszűnik a közterületi maszkviselés, a kijárási tilalom és a rendezvények megtartására is teljesen új feltételek között nyílik lehetőség.

Az Országgyűlés a korábban 90 napra, 2021. május 22-ig elrendelt veszélyhelyzetet újabb, csaknem fél éves időtartamra, október elejéig meghosszabbította. Mindezzel párhuzamosan ugyanakkor feloldásra került több korlátozó intézkedés az ötmilliomodik védőoltás beadásának köszönhetően.

A 271/2021. (V. 21.) Korm. rendelet tartalmazza azon rendeletek felsorolását, amelyek hatálya a veszélyhelyzet idejére meghosszabbodik, viszont 2021. május 22. napjával hatályon kívül is helyez egyes rendeleteket – valamint a meghosszabbított hatályú rendeleteknek a május 22-i hatályvesztésre vonatkozó rendelkezéseit – amelyek a jövőben már nem alkalmazandók. Így megszűnik a közterületi maszkviselési kötelezettség, az éjfél és 5 óra közötti kijárási tilalom, illetve az üzletek, vendéglátóhelyek, sportlétesítmények, uszodák 23 és 5 óra közötti zárva tartási kötelezettsége, valamint ismét megengedetté válik a közterületeken a csoportos sportolás.

A védelmi intézkedések feloldásának ötödik fokozata

A veszélyhelyzet meghosszabbításával egyidejűleg az ötmilliomodik COVID-19 elleni oltóanyaggal történő védőoltás első dózisa beadásának napját követő naptól, azaz 2021. május 23-tól – a 264/2021. (V. 21.) Korm. rendelet alapján – több már okafogyottá vált védelmi intézkedés is hatályát veszti, illetve egyes korlátozó rendelkezéseket kevésbé szigorú szabályok váltanak fel. A módosítások több rendezvényen való részvételt is csak védett személyek számára tesznek lehetővé. 

A rendezvényekre vonatkozó korlátozások változása

A rendezvényekkel kapcsolatos szabályok a 484/2020. (XI. 10.) Korm. rendeletben olvashatóak. 

A jövőben a házasságkötés és a temetés nem minősül rendezvénynek, így megszűnik a temetésekre és az esküvőkre vonatkozó létszámkorlátozás, a további családi események és magánrendezvények viszont továbbra is létszámkorlátozással rendezhetők. 

A lakodalomban legfeljebb kétszáz fő, minden más családi eseményen vagy magánrendezvényen legfeljebb ötven fő lehet jelen. A létszámkorlátozás betartatásáról a családi esemény vagy magánrendezvény szervezője, és a helyszín üzemeltetője, illetve a helyszínnel rendelkezni jogosult köteles gondoskodni. Ha a házasságkötésre nem a polgármesteri hivatal helyiségében vagy templomban kerül sor, akkor az esküvőre is a családi eseményre vagy magánrendezvényre vonatkozó rendelkezéseket kell alkalmazni. 

Ha a lakodalmat vagy a magánrendezvényt vendéglátóhelyen vagy szálláshelyen tartják, a koronavírus ellen nem védett személyek abban az esetben vehetnek részt ezeken, ha 

  • a vendéglátó üzlet vagy szálláshely területére – az ott foglalkoztatottakon kívül – a rendezvény teljes időtartama alatt a családi esemény vagy a magánrendezvény résztvevőin kívül más nem léphet be, vagy 
  • a vendéglátó üzlet vagy szálláshely rendelkezik olyan elkülöníthető helyiséggel, ahol biztosítható, hogy a magánrendezvény résztvevői a vendéglátó üzlet többi vendégétől elkülönítésre kerüljenek.
    Ez utóbbi esetben a koronavírus ellen nem védett személy kizárólag e helyiségbe léphet be, és csak itt tartózkodhat. Egyebekben a vendéglátó üzletben és a szálláshelyen megrendezett ilyen eseményekre a vendéglátó üzletekre vonatkozó védelmi intézkedéseket kell alkalmazni – vagyis a védettséggel nem rendelkező személyek a zárt terekben nem tartózkodhatnak, nem fogyaszthatnak. A szabályok betartatásáról a vendéglátó üzlet vagy szálláshely üzemeltetője, illetve vezetője köteles gondoskodni. Ezeken az eseményeken megengedett a zeneszolgáltatás is, és nem kötelező a maszkviselés. A szálláshelyen megrendezett családi esemény vagy magánrendezvény befejezését követően a koronavírus ellen nem védett résztvevők kötelesek a szálláshelyet azonnal elhagyni.

Zenés, táncos rendezvény is rendezhető, de ezek helyszínén, életkorra való tekintet nélkül kizárólag koronavírus ellen védett személy tartózkodhat. 

A rendelet külön kiemeli, hogy tilos zenés, táncos rendezvényt koronavírus ellen nem védett személyek számára szervezni, tartani, meghirdetni, arra fellépőket, illetve nézőket toborozni. A zenés, táncos rendezvényeken a koronavírus ellen nem védett személy is foglalkoztatható azzal, hogy köteles maszkot viselni. Ez az előírás a fellépőkre nem vonatkozik. A zenés, táncos rendezvény szervezője, vagy a helyszín üzemeltetője, illetve a szervező, az üzemeltető vagy a vezető alkalmazottja köteles ellenőrizni, hogy a résztvevők rendelkeznek-e védettségi igazolvánnyal (vagy a védőoltást igazoló applikációval), és meg kell tagadnia annak a személynek a belépését, aki védettségét nem igazolja. A védettségi igazolvány használatának és a jogosultság igazolásának szabályait a 484/2020. (XI. 10.) Korm. rendelet 2/A-2/B. §-ai tartalmazzák.

Nem minősül zenés-táncos rendezvénynek a kulturális esemény, ha az előadó-művészet adott ágának céljára rendelt helyszínen kerül megtartásra, előre megváltott ülőhelyre szóló jegy ellenében látogatható, és a néző az előadás időtartama alatt az előre megváltott ülőhelyén köteles tartózkodni.

A sportrendezvénynek, a kulturális eseménynek, a családi eseménynek vagy magánrendezvénynek, valamint zenés, táncos rendezvénynek nem minősülő egyéb rendezvények vonatkozásában, ha a rendezvényt szabadtéren tartják, és azon – az ott foglalkoztatottakon kívül –

  • ötszáz főnél kevesebben vannak jelen, azon a koronavírus ellen nem védett személy is részt vehet,
  • ötszáz fő vagy ennél több személy van jelen, azon kizárólag a koronavírus ellen védett személy, valamint a felügyelete alatt lévő tizennyolcadik életévét be nem töltött személy vehet részt. 

Ha a rendezvényt zárt térben tartják – az ott foglalkoztatottakon kívül – kizárólag a koronavírus ellen védett személy, valamint a felügyelete alatt lévő kiskorú vehet részt rajta. A védettségi igazolványt (vagy a védőoltást igazoló applikációt) a rendezvény szervezője köteles ellenőrizni, és megtagadni annak a személynek a belépését, aki védettségét nem tudja igazolni.
Ezeken a rendezvényeken a maszkhasználat szabályait a szervező vagy a rendezvény helyszínének vezetője határozza meg, de a rendezvényen foglalkoztatott személy – a fellépők kivételével – köteles maszkot viselni, ha a koronavírus elleni védettségét nem igazolja. A rendezvényeken a maszkhasználat nem tiltható meg.

Kapcsolódó
polgarmesteri-hataskorok-az-onkormanyzatoknal

Nyitás és szabad falunap az önkormányzatoknál

Június 15-től megszűnik a polgármesterek – járványhelyzetre tekintettel kialakított – kivételes hatásköre. Az önkormányzati testületek immáron, a veszélyhelyzet fenntartása ellenére, maguk gyakorolhatják feladat- és hatásköreiket. Emellett lehetővé válik a falunapok megtartása is.

A rendelet meghatározza a sportrendezvény és a sportfesztivál fogalmát. A sportrendezvény az olyan versenyrendszerben szervezett verseny vagy mérkőzés, amelyen versenyzőként kizárólag a sportról szóló törvény szerinti versenyszerűen sportoló vehet részt, sportfesztivál az olyan sportesemény, amelyen a sportról szóló törvény szerinti versenyszerűen sportoló mellett a szabadidős sportoló is részt vehet. A sportfesztivál is rendezvénynek minősül, így a rendezvényekre irányadó szabályokat kell alkalmazni ezek esetében is: a sportfesztiválon 500 fő alatt bárki, 500 fő felett koronavírus ellen védett személy és a koronavírus ellen nem védett, a sportról szóló törvény szerinti versenyszerűen sportoló indulhat el.

Míg fenti szabályok már 2021. május 23-tól hatályba léptek, a gyülekezési jogról szóló 2018. évi LV. törvény hatálya alá tartozó gyűlés június 14-től tartható. Az egyéb rendezvényekre vonatkozó szabályokhoz hasonlóan, ha a gyűlésen ötszáz főnél kevesebben vannak jelen, azon a koronavírus ellen nem védett személy is részt vehet, ötszáz fő vagy ennél több résztvevő esetén a gyűlésen kizárólag a koronavírus ellen védett személy, valamint a felügyelete alatt lévő tizennyolcadik életévét be nem töltött személy vehet részt. A védettség ellenőrzéséről a gyűlés vezetője köteles gondoskodni. A gyülekezési jogról szóló 2018. évi LV. törvény 10. § (7) bekezdése szerinti spontán gyűlésen viszont tilos részt venni.
 

Dr. Balás Endre (2021-05-26)