Az egyszerűsített foglalkoztatás gyakorlati kérdései

Vasas János Dátum Legutoljára frissítve: 2022.07.05

Olvasási idő: 6 perc


Ez a tartalom 451 napja jelent meg, lehetséges, hogy az itt szereplő információk már nem aktuálisak. Legfrissebb tartalmainkat itt érheti el.

A nyári szezonra és a megváltozott szabályozásra tekintettel ismét előtérbe kerülnek az egyszerűsített foglalkoztatással összefüggő kérdések. Egyszerűsített foglalkoztatás esetén szükséges-e az Efo törvény melléklete szerinti írásos munkaszerződés alkalmazása? Szükséges-e jelenléti ív vezetése, illetve kell-e minden egyes kifizetéskor „bérjegyzéket” adni, vagy esetleg havi összesítésben is ki lehet adni?

Például ha évente ötvenszer foglalkoztatja a munkáltató a magánszemélyt egyszerűsített foglalkoztatás formájában, akkor 50 db „bérjegyzéket” kell kiadni? Szükséges-e minden foglalkoztatott napról igazolást kiadni vagy elégy csak év végén összesített igazolást kiállítani? Pontosan milyen szabályok vonatkoznak a szabadság kiszámítására, illetve kiadására? Ha kiadunk egy nap szabadságot, az ugyanúgy „munkanapnak” számít és be kell jelenteni a NAV felé?

Az egyszerűsített foglalkoztatásról a 2012. évi I. törvény (Mt.) 201-203. § valamint a 2010. évi LXXV. törvény rendelkezik.
Az Mt. 44. § szerint a munkaszerződést írásba kell foglalni. Az írásba foglalás elmulasztása miatt a munkaszerződés érvénytelenségére csak a munkavállaló – a munkába lépést követő harminc napon belül – hivatkozhat.
Az Mt. 202. § (1) értelmében a munkaszerződésre a 44. §-ban foglaltakat nem kell alkalmazni. A felek munkaszerződést törvényben meghatározott minta-munkaszerződés felhasználásával is köthetnek.

Jogszabályhely szerint, a minta munkaszerződés alkalmazása nem kötelező, de a több napos munkavégzésre ajánlatos az alkalmazása.

Nem kell alkalmazni az Mt. 134. §-ban és az Mt. 155. § (2) bekezdésében foglaltakat, ha a felek a minta-munkaszerződés alkalmazásával kötöttek egyszerűsített foglakoztatásra vagy alkalmi munkára irányuló munkaszerződést.

Amennyiben minta munkaszerződést alkalmaznak, nem kell vezetni a jelenléti ívet.

Az Mt. 155. § (2) A kifizetett munkabér elszámolásáról a tárgyhónapot követő hónap tizedik napjáig írásbeli tájékoztatást kell adni. Amennyiben minta munkaszerződést alkalmaznak, nem kell havi elszámolást adni a kifizetett munkabérről.

Az Mt. 203. § (2) értelmében a munkaviszony megszűnésekor az Mt. 80. §-ban meghatározott igazolásokat nem kell kiadni. Az adó év végén szükséges kiadni a munkaviszonyról szóló igazolásokat. Elvileg az időarányos szabadság jár az egyszerűsített foglalkoztatottnak, de ez a gyakorlatban nehezen kivitelezhető, mivel ennek részleteiről jogszabály nem rendelkezik.