Együttműködési megállapodás egyetemistával

Vasas János Dátum Legutoljára frissítve: 2021.11.01

Olvasási idő: 4 perc


Ez a tartalom 890 napja jelent meg, lehetséges, hogy az itt szereplő információk már nem aktuálisak. Legfrissebb tartalmainkat itt érheti el.

A felmerülő kérdés értelmében egy cég felsőfokú képzésben részt vevő diákkal kíván együttműködési megállapodást kötni 12 hétre. Milyen kötelezettsége van ilyenkor a munkáltatónak, illetve be kell-e jelenteni a hallgatót?

A hallgató díjazása 180 000 forintban állapították meg, és ha biztosítási jogviszony jön létre, a foglalkoztatást a T1041-es nyomtatványon kell bejelenteni.

A 230/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet. 15. § (1) szerint a felsőoktatási intézmény és a szakmai gyakorlóhely együttműködési megállapodást köthet a felsőoktatási intézmény hallgatóinak szakmai gyakorlata biztosítására. Tehát, az együttműködési megállapodás a munkáltató és a képző intézmény között jön létre.

A felsőfokú képzésben résztvevő hallgató vonatkozásában: a 2011. évi CCIV. törvény 44. § szerint a hallgató hallgatói munkaszerződés alapján végezhet munkát. 
A hallgatót a hallgatói munkaszerződésben részletezett módon az (1) bekezdés a) pontja szerinti esetben díjazás illetheti, illetve a hat hét időtartamot elérő egybefüggő gyakorlat ideje alatt, valamint a duális képzés képzési ideje alatt díjazás illeti, amelynek mértéke legalább a kötelező legkisebb munkabér (minimálbér) hatvanöt százaléka, a díjat – eltérő megállapodás hiányában – a szakmai gyakorlóhely fizeti.
Hogyha a hallgató a munkaszerződés szerinti munkavégzése a duális képzés képzési ideje alatt külső gyakorlóhelyen, a képzési program keretében, illetve a képzés részeként megszervezett szakmai gyakorlat vagy gyakorlati képzés során az intézményben, az intézmény által alapított gazdálkodó szervezetben vagy külső gyakorlóhelyen történik. 

Ebben az esetben a hallgatót díjazás illetheti meg, illetve a hat hét időtartamot elérő egybefüggő gyakorlat ideje alatt, valamint a duális képzés ideje alatt díjazás jár neki, amelynek mértéke legalább a kötelező legkisebb munkabér (minimálbér) 65 százaléka.

A díjat – eltérő megállapodás hiányában – a szakmai gyakorlóhely fizeti. Ugyanakkor a képzési program keretében, illetve a képzés részeként megszervezett szakmai gyakorlatra költségvetési szervnél hallgatói munkaszerződés és díjazás nélkül is sor kerülhet.
Ez a foglalkoztatás nem hoz létre biztosítási jogviszonyt, így nem kell bejelenteni a T1041-es nyomtatványon, és ez által társadalombiztosítási járulékot sem kell fizetni. A szocho törvény alapján a kifizetőnek szociális hozzájárulási adó-fizetési kötelezettsége sem keletkezik. A minimálbért meghaladó rész után csak 15 százalék szja-előleget kell fizetni.
Másik lehetőség szerint a képzési programhoz közvetlenül nem kapcsolódóan a felsőoktatási intézményben vagy a felsőoktatási intézmény által létrehozott gazdálkodó szervezetben is sor kerülhet hallgatói munkaszerződés alapján történő munkavégzésre.

Ez a foglalkoztatás biztosítási jogviszonyt hoz létre, így be kell jelenteni a T1041-es nyomtatványon. A fenti hallgatói munkaszerződésnél a munkaviszonyhoz hasonlóan kell a közterheket megfizetni.