Egészségügyi szolgáltatásra jogosultság rászorultság alapján

dr. Futó Gábor Dátum Legutoljára frissítve: 2022.04.07

Olvasási idő: 6 perc


Ez a tartalom 829 napja jelent meg, lehetséges, hogy az itt szereplő információk már nem aktuálisak. Legfrissebb tartalmainkat itt érheti el.

A szociális ellátásokról szóló törvény szabályai lehetővé teszik az egészségügyi szolgáltatásra való jogosultságának megállapítását szociális rászorultság alapján azoknál a személyeknél, akik nem képesek a havi 8400 forintos egészségügyi szolgáltatási járulék megfizetésére.

A társadalombiztosítás ellátásaira jogosultakról, valamint ezen ellátások fedezetéről szóló 2019. évi CXXII. törvény (a továbbiakban: Tbj.) 22. § (1) bekezdés o) pontja alapján egészségügyi szolgáltatásra térítésmentesen jogosultak a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (a továbbiakban Szoctv.) 54. §-a szerint szociálisan rászorult személyek. Ennek megállapítása érdekében fel kell keresni az illetékes járási hivatalt.

A Szoctv. 54. §-a szerint szociális rászorultság alapján az egészségügyi szolgáltatásra való jogosultságának megállapítását az a személy kérheti, aki az egészségügyi szolgáltatásra nem jogosult (mert nem biztosított, valamint szolidaritási alapon sem jogosult az egészségügyi szolgáltatásra és nem részesül olyan rendszeres pénzellátásban, mely őt az egészségügyi szolgáltatásra, jogosítaná), azonban jövedelmi helyzetére tekintettel nem képes az egészségügyi szolgáltatási járulék megfizetésére. Az egészségügyi szolgáltatási járulék jelenlegi összege egyébként havi 8.400 forint.

Az egészségügyi szolgáltatási járulék fizetésére kötelezett magányszemély kérelmére indult eljárásban a járási hivatal az egészségügyi szolgáltatás igénybevétele céljából annak a személynek állapíthatja meg szociális rászorultságát,

- akinek családjában az egy főre jutó havi jövedelem az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 120 százalékát (jelenleg havi 34.200 forint),

- aki egyedülálló és jövedelme az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 150 százalékát (jelenleg havi 42.750 forint) nem haladja meg, és családjának vagyona nincs.

Az öregségi nyugdíj legkisebb összege továbbra is havi 28.500 forint.

A szociális rászorultságról a járási hivatal hatósági bizonyítványt (a továbbiakban: bizonyítvány) állít ki. A bizonyítvány hatályossága 1 év.

A bizonyítvány tartalmazza a rászoruló személy nevét, lakcímét – tartózkodási engedéllyel rendelkező hontalan személy esetén szálláshelyét –, társadalombiztosítási azonosító jelét, a rászorultság tényét, valamint az igazolás hatályosságát.

A hatósági bizonyítvány a már tárgyalt feltételek fennállta esetén ismételten kiállítható. A szociálisan rászorult személyekről a járási hivatal nyilvántartást vezet és a külön jogszabály szerint bejelentési kötelezettséget teljesít az egészségbiztosítási szerv felé.

Ennek az alapján nem csak az egészségbiztosítási feladatokat ellátó szerv, hanem az egészségügyi szolgáltató (háziorvos, kórház stb.) is látja a TAJ kártya alapján, hogy a betegnek az ellátás igénybevételére érvényes jogcíme van. A hatósági bizonyítvány a szociális rászorultságot a kérelem benyújtásának napjától igazolja.