Bejelentkezés

Ez a tartalom 326 napja jelent meg, lehetséges, hogy az itt szereplő információk már nem aktuálisak.
Önnek válogatott legfrissebb tartalmainkat személyes kezdőlapján mindig elérheti.

Kötelező a Covid oltás az egészségügyi dolgozóknak

Július végén jelent meg az a kormányrendelet, amely kötelezővé teszi a koronavírus elleni védőoltás felvételét az egészségügyi szolgáltatók valamint a meghatározott ellátási formákban foglalkoztatottak számára. Kinek kötelező az oltást felvennie és meddig? Mutatjuk a részleteket!

A koronavírus elleni védőoltás kötelező igénybevételéről szóló 449/2021. (VII. 29.) Korm. rendelet – egyelőre a veszélyhelyzet ideje alatt – kötelezővé teszi a koronavírus elleni védőoltás felvételét az egészségügyi szolgáltatók és működési engedélyük nyilvántartásáról, valamint az egészségügyi szakmai jegyzékről szóló 2/2004. (XI. 17.) EüM rendelet 2. számú melléklete szerinti ellátási formák közül

 • az alapellátásban,
 • ügyeleti ellátásban,
 • járóbeteg-szakellátásban,
 • diagnosztikában,
 • fekvőbeteg-szakellátásban,
 • mentést igénylő ellátásban,
 • betegszállításban,
 • bentlakásos szociális vagy gyermekvédelmi intézményben szervezett egészségügyi ellátásban,
 • fegyveres és rendvédelmi szervek egészségügyi ellátásában
  továbbá a közvetlen lakossági gyógyszerellátásban foglalkoztatott egészségügyi dolgozók és egészségügyben dolgozók számára.

Ki számít egészségügyi dolgozónak?

Az egészségügyi tevékenység végzésének egyes kérdéseiről szóló 2003. évi LXXXIV. törvény alapján egészségügyi dolgozó minden egészségügyi tevékenységet végző természetes személy, aki az általa ellátott egészségügyi tevékenység végzésére jogosító szakképesítéssel rendelkezik, vagy aki nem rendelkezik szakképesítéssel, de közreműködik a szakképesítéssel rendelkező egészségügyi dolgozók által ellátandó feladatokban. Egészségügyben dolgozó pedig az egészségügyi szolgáltatóval a szolgáltató működőképességének, illetve az egészségügyi szolgáltatások üzemeltetésének biztosítása céljából munkavégzésre irányuló jogviszonyt létesítő személy.

A rendelet alapján a fenti ellátási formákat nyújtó egészségügyi szolgáltató e feladatok ellátására nem létesíthet jogviszonyt olyan személlyel, aki koronavírus ellen nincs beoltva, azok a személyek pedig, akik jelenleg ilyen feladatokat látnak el, de oltásuk még nem történt meg, kötelesek 2021. szeptember 1-ig, egydózisú oltóanyag esetén a védőoltást, kétdózisú oltóanyag esetén a védőoltás első dózisát felvenni. 

Kétdózisú oltóanyag esetén a védőoltás második dózisát az oltóorvos által meghatározott időpontban kell felvenni. Ha a foglalkoztatott, a rendelet szerinti oltási kötelezettség teljesítésének határidejét megelőzően mentesült a rendelkezésre állási és munkavégzési kötelezettségének teljesítése alól, a mentesülés megszűnését követő harminc napon belül köteles védőoltást felvenni, ha az oltást még nem vette fel.
Mentesülnek az oltásfelvételi kötelezettség alól azok a foglalkoztatottak, akik részére egészségügyi indokból ellenjavallt a védőoltás felvétele, és ezt orvosi szakvéleménnyel igazolják. Igazolásként a munkáltató szerint illetékes foglalkozás-egészségügyi szolgálat szakorvosa, ennek hiányában a foglalkoztatott egészségügyi alkalmasságának elbírálására jogosult orvos által kiadott szakvélemény fogadható el.

A kötelező oltás határideje

A védőoltás felvételét a foglalkoztatott a munkáltató felhívására öt napon belül köteles igazolni.

Ha a foglalkoztatott a védőoltás felvételét 2021. szeptmebre 1-ig nem tudja igazolni, a munkáltató felhívja, hogy a védőoltást a felhívástól számított 15 napon belül vegye fel, és annak felvételét igazolja, vagy – ha részére egészségügyi indokból ellenjavallt a védőoltás felvétele – az orvosi szakvéleményt mutassa be. Ha a foglalkoztatott e felszólításnak a fenti határidő lejártáig nem tesz eleget, jogviszonyát felmentéssel, illetve felmondással azonnali hatállyal meg kell szüntetni. Ilyen esetben a foglalkoztatottat sem felmentési vagy felmondási idő sem végkielégítés nem illeti meg. A rendeletben foglaltak végrehajtását a hatáskörrel rendelkező egészségügyi államigazgatási szerv – vagyis a járási hivatal – hatósági jogkörében ellenőrzi.

 

 

 

 
Dr. Balás Endre (2021-08-09)