Cafeteria juttatások és szabályzat 2024-ben

Szabóné Schmuczer Edit Dátum Legutoljára frissítve: 2024.04.16

Olvasási idő: 2 perc


A 2024-es év vonatkozásában több változás érintette a cafetéria juttatások szabályait, ami hatással lesz a szabályzatok elkészítésére is. A leginkább ismert módosítás, hogy ebben az évben már nem lehet SZÉP-Kártyával fizetni a „hideg” élelmiszerért, de a juttatás adózásában is vannak lényeges módosítások.

A Személyi jövedelemadó törvény (továbbiakban: Szja. tv.) 69. § (5) a) pontja alapján a béren kívüli és az egyes meghatározott juttatások (pl. a magáncélú telefonhasználat, csekély értékű ajándék juttatása, a rekreációs keretet meg nem haladóan adott SZÉP kártya juttatás) utáni adókötelezettséget a korábbi havi bevallási és befizetési kötelezettség helyett, a juttatás negyedévét követő hónap 12-éig kell teljesíteni.

 
 

A rekreációs keretösszegen (évi 450 ezer forint) felüli SZÉP-kártya-juttatás után továbbra is havonta, a tárgyhónapot követő hónap 12-éig kell a közterheket bevallani és megfizetni. (Szja tv. 69. § (5) bekezdés c) pontja, 70. § (7) bek.)

Változás 2024. január 1-étől, hogy a munkáltató/kifizető ugyanazon magánszemélynek évente, a korábbi egy alkalom helyett évi három alkalommal adhat csekély értékű ajándékként a minimálbér 10 százalékát (2024.évben 26 680 forintot) meg nem haladó értékű terméket, szolgáltatást – a megfelelő nyilvántartás vezetése mellett. (Szja tv.  70. § (6) bek. a) pontja)

A Cafetéria szabályzat elkészítésekor figyelemmel kell lenni arra is, hogy több ponton változott a Széchenyi Pihenő Kártya kibocsátásának és felhasználásának szabályairól szóló 76/2018. (IV. 20.) Korm. rendelet. Az 5. § (1) bek értelmében a szolgáltató – a Széchenyi Pihenő Kártyával kezdeményezett fizetés elfogadás esetén – kizárólag a szolgáltató tevékenységi körébe tartozó, a Széchenyi Pihenő Kártya juttatás felhasználásnak jogszerűen megfelelő és az alábbi felsorolásban szereplő belföldi szolgáltatást – ide nem értve a szolgáltatás közvetítését – nyújthat a munkavállaló és társkártyával rendelkező közeli hozzátartozója részére.

2024. január 1-től a Széchenyi Pihenő kártya hideg élelmiszer vásárlására ismét nem használható.