Bejelentkezés

Ez a tartalom 310 napja jelent meg, lehetséges, hogy az itt szereplő információk már nem aktuálisak.
Önnek válogatott legfrissebb tartalmainkat személyes kezdőlapján mindig elérheti.

Civil szervezetek számára is elérhető a Bírósági Fizetési Portál

Az elektronikus kapcsolattartásra kötelezettek a Bírósági Fizetési Portálon keresztül tudnak a bírósági eljárások során keletkezett fizetési kötelezettségüknek eleget tenni. 2021. június óta a civil szervezetek számára is elérhető az elektronikus fizetési és elszámolási rendszer (EFER).

Az elektronikus fizetési és elszámolási rendszer (EFER) egy olyan központi elektronikus fizetési szolgáltatás (a hozzá kapcsolódó elszámolási rendszerrel), mely segítségével az ügyfelek elektronikus ügyintézés során az elektronikus ügyintézést biztosító szervekkel szemben fennálló fizetési kötelezettségeiket – az eddigi lehetőségek megtartása mellett, akár elektronikusan – bankkártya, virtuális bankkártya, illetve internetbank használatával is teljesíthetik.

Az EFER szolgáltatás elsődleges funkciója, hogy az elektronikus ügyintézést biztosító szervek részére könnyen, gyorsan és költségtakarékosan biztosítson olyan e-fizetési megoldásokat, amelyek révén az adott csatlakozó szervezet a saját ügyfelei számára tudja biztosítani a minél nagyobb mértékű elektronikus ügyintézési lehetőségeket.

A Bírósági Fizetési Portál csak regisztrációt követően használható, az egyes fizetési tételeit a regisztrációt követően létrejövő felhasználói profilon keresztül kezelhető.

A portál működését videó is bemutatja.

A regisztráció magánszemélyként és cégként is elvégezhető.

Amennyiben eljárást kezdeményez a civil szervezet és illetékfizetési kötelezettsége van a szervezetnek, az ÁNYK űrlap Ügyfélkapun, Cégkapun vagy Hivatali Kapun keresztül történt beküldését követően, az illetékfizetési kötelezettségre vonatkozó mezők automatikus vizsgálata után, az érkeztetési igazolásban kapott elektronikus linken keresztül (URL) bankkártya használatával válik lehetővé az illeték megfizetése.

Amennyiben az EFER rendszeren keresztül bármely okból nem tudja az illetéket megfizetni, a fizetési kötelezettség fennáll, az illetékfizetés egyéb módjainak választásával tehet eleget a kötelezettségnek.

További módja az illetékfizetésnek a Kúriának, vagy Ítélőtáblának vagy törvényszéknek a Magyar Államkincstárnál vezetett illeték-bevételi számlájára átutalással történő fizetés. Az átutalás közlemény rovatában fel kell tüntetni az eljáró bíróság - 1/2002.(I.17.) IM rendelet 1. sz. mellékletében foglalt - jelzőszámát, az eljárási illetékfizetésre kötelezett fél nevét, a beadvány bírósági érkeztetési azonosító számát (UKM azonosító) és – ha az ismert a – lajstromszámát.

Az alábbi eljárásokban, az alábbi Űrlapokhoz kapcsolódik fizetési lehetőség: 
PK-102 Alapítvány nyilvántartásba vétele
PK-102V Alapítvány adatváltozás nyilvántartásba vétele
PK-102T Alapítvány törlése
PK-106 Magánnyugdíjpénztár nyilvántartásba vétele iránti kérelem
PK-106V Magánnyugdíjpénztár változásbejegyzése iránti kérelem
PK-106T Magánnyugdíjpénztár törlése iránti kérelem
PK-107 Önkéntes kölcsönös biztosító pénztár nyilvántartásba vétele iránti kérelem
PK-107V Önkéntes kölcsönös biztosító pénztár változásbejegyzése iránti kérelem
PK-107T Önkéntes kölcsönös biztosító pénztár törlése iránti kérelem
PK-108 Vegyes nyugdíjpénztár nyilvántartásba vétele iránti és a jogelőd szervezetek nyilvántartásból való törlése iránti kérelem
PK-108V Vegyes nyugdíjpénztár változásbejegyzése iránti kérelem
PK-108T Vegyes nyugdíjpénztár törlése iránti kérelem
PK-21 Fellebbezés
PK-32 Egyéb kérelem
PK-36 Felülvizsgálati kérelem
PKT-01 Törvényességi felügyeleti eljárás indítása
PKT-02 Egyéb beadvány törvényességi felügyeleti eljárásban

Az űrlapokon csak abban az esetben jelölhető meg az illeték összegeként "0,- Ft" érték, ha az ügy a tárgyánál fogva illetékmentes (pl. közhasznú jogállású alapítvány változás bejegyzési kérelme).
Tárgyuknál fogva illetékmentes eljárások az illetékekről szóló 1991. évi XCIII. törvény 56. § (4)-(5) bekezdéseiben és az 57. § (1) bekezdésének a)-z) pontjaiban valamint az 57. § (2) bekezdésének a)-d) pontjaiban felsorolt ügyek, illetve a 2017. évi CXXVIII. törvény 2. § (1) bekezdésében meghatározott eljárás.

A BFP által kiállított igazolás FIZIG2 kiterjesztésű, Adobe Reader programmal nyitható meg.
Ez az igazolás a fizetési tényét igazolja, melyet javasolt kinyomtatni és a tranzakcióhoz tartozó számlakivonathoz csatolni, mert külön számla nem kerül kiállításra.

A tévesen megfizetett vagy fel nem használt illeték visszaigényelhető az állami adóhatóságtól, de a kérelmet annál a bíróságnál kell előterjeszteni, amelynek az EFER használatával vagy átutalás útján az illetéket megfizették.

Adópraxis (2021-08-25)