Ágazati bértámogatási program - Kinek, mi és meddig jár?

Adópraxis Dátum Legutoljára frissítve: 2020.12.16

Olvasási idő: 7 perc


Ezt a cikket frissítettük a legújabb információkkal! Olvassa el itt!

A 2020. november 4-én ismételten kihirdetett veszélyhelyzet miatt leginkább érintett vállalkozások utólagosan folyósított bértámogatást igényelhetnek, ha a jogszabályi feltételek teljesülnek. A bértámogatást első körben 2020. november hónapra érvényesíthették a vállalkozások. A lehetőség 2020. december 10-től kiterjesztésre és meghosszabbításra került. Ismertetjük a hatályos részletszabályokat.

A 2020. november 4-én kihirdetett veszélyhelyzetre tekintettel bevezetett gazdaságvédelmi intézkedéseket a Magyar Közlöny 242. számában megjelent, 485/2020. (XI. 10.) Korm. rendelet tartalmazza, amely 2020. november 11. napján lépett hatályba. Ezeknek a gazdaságvédelmi intézkedéseknek az alkalmazhatóságát a Magyar Közlöny 273. számában megjelent, 571/2020. (XII. 9.) Korm. rendelet egyrészt kiterjesztette, másrészt meghosszabbította.

Ki igényelhet bértámogatást?

A Korm. rendelet szerint a bértámogatást a meghatározott tevékenységi kört tényleges főtevékenységként folytató munkaadó igényelhet.

A bértámogatásra jogosító tevékenységi körök 2020. november 11. napjától:
1.    Éttermi, mozgó vendéglátás (TEÁOR 5610)
2.    Rendezvényi étkeztetés (TEÁOR 5621)
3.    Italszolgáltatás (TEÁOR 5630)
4.    Filmvetítés (TEÁOR 5914)
5.    Konferencia, kereskedelmi bemutató szervezése (TEÁOR 8230)
6.    Sport és szabadidős képzés (TEÁOR 8551)
7.    Előadó-művészet (TEÁOR 9001)
8.    Előadó-művészetet kiegészítő tevékenység (TEÁOR 9002)
9.    Művészeti létesítmények működtetése (TEÁOR 9004)
10.    Múzeumi tevékenység (TEÁOR 9102)
11.    Növény-, állatkert, természetvédelmi terület működtetése (TEÁOR 9104)
12.    Sportlétesítmény működtetése (TEÁOR 9311)
13.    Sportegyesületi tevékenység (TEÁOR 9312),
14.    Testedzési szolgáltatás (TEÁOR 9313)
15.    Egyéb sporttevékenység (TEÁOR 9319)
16.    Vidámparki, szórakoztatóparki tevékenység (TEÁOR 9321)
17.    Fizikai közérzetet javító szolgáltatás (TEÁOR 9604), ha a tevékenységet végző megfelel a közfürdők létesítésének és üzemeltetésének közegészségügyi feltételeiről szóló 37/1996. (X. 18.) NM rendelet szabályainak
18.    Máshova nem sorolt egyéb szórakoztatás, szabadidős tevékenység (TEÁOR 9329)

A bértámogatásra jogosító tevékenységi körök 2020. december 10. napjától:
19.    Szállodai szolgáltatás (TEÁOR 5510) 
20.    Üdülési, egyéb átmeneti szálláshely-szolgáltatás (TEÁOR 5520)
21.    Kempingszolgáltatás (TEÁOR 5530)
22.    Egyéb szálláshely szolgáltatás (TEÁOR 5590) 
23.    Utazásközvetítés (TEÁOR 7911) 
24.    Utazásszervezés (TEÁOR 7912)

Tényleges főtevékenységnek a rendelet alkalmazásában változatlanul azt a tevékenységet kell érteni, amelyből a munkaadónak a rendelet hatálybalépését, azaz 2020. november 11. napját megelőző hat hónapban a legtöbb bevétele, de legalább bevételének 30 százaléka származott.
Érdemes megemlíteni, hogy a hat hónapos időszakot minden munkaadó esetében 2020. november 11. napjától kell visszafelé számítani, függetlenül attól, hogy a tevékenységi kör mikor került felsorolásra a Korm. rendeletben.

Szálláshely-szolgáltatás főtevékenységgel rendelkező vállalkozások (TEÁOR 5510, TEÁOR 5520, TEÁOR 5530, TEÁOR 5590) esetén kérelem 2020. december 10. napjától nyújtható be 2021. február 8-ig, a támogatás 2020. december és 2021. január hónapokra igényelhető a 2020. december 9. napján érvényes munkaszerződésben szereplő bruttó munkabér alapján.

Minden más fent felsorolt főtevékenység esetén kérelem 2020. november 11. napjától nyújtható be 2021. február 8-ig, a támogatás 2020. november, 2020. december és 2021. január hónapokra igényelhető a 2020. november 10. napján érvényes munkaszerződésben szereplő bruttó munkabér alapján.

Mekkora összegű bértámogatás igényelhető?

A munkaviszonyban foglalkoztatott személyek bruttó munkabére 50 százalékának megfelelő összegű támogatás igényelhető.

A támogatás mértéke munkavállalónként – a foglalkoztatást elősegítő támogatásokról, valamint a Munkaerőpiaci Alapból foglalkoztatási válsághelyzetek kezelésére nyújtható támogatásról szóló 6/1996. (VII. 16.) MüM rendeletben meghatározottak szerint – nem haladhatja meg a bruttó 241.500 Ft-ot.

Van-e feltétele a bértámogatás igénybevételének?

A bértámogatás a munkaadó részére abban az esetben jár, ha 

  • a munkaadó vállalja, hogy a támogatás időtartamának utolsó napját követő hónap végéig, azaz 2021. február 28. napjáig felmondással vagy közös megegyezéssel a munkavállaló jogviszonyát nem szünteti meg, és
  • a munkaadó a munkavállaló részére a munkabért megfizeti.

Hol igényelhető a bértámogatás?

Minden támogatási kérelem a támogatással érintett munkavállaló foglalkoztatási helye szerinti – amely lehet a munkáltató székhelye, illetve telephelye szerinti – fővárosi és megyei kormányhivatalhoz nyújtható be. Ha a munkavállaló foglalkoztatására több foglalkoztatási helyen kerül sor, a támogatás iránti kérelmet a munkaadó választása szerinti foglalkoztatási helynek (ami lehet a munkaadó székhelyén vagy telephelyén) megfelelő illetékes kormányhivatalnál kell benyújtani. A kormányhivatal a kérelemről 8 munkanapon belül dönt. A támogatás, illetve az arányos támogatás a munkáltató részére utólag kerül folyósításra. 

A bértámogatás igénylésére szolgáló nyomtatvány letölthető a Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat honlapjáról

Figyelem!
Amennyiben egy munkaadó az 571/2020. (XII. 9.) Korm. rendelet hatálybalépése napjáig, azaz 2020. december 10. napjáig a támogatás iránti kérelmét beadta, és arra támogató határozat született, akkor a támogatási idő a rendelet erejénél fogva, külön kérelem beadása és új határozat meghozatala nélkül, automatikusan meghosszabbodik. 

Ebben az esetben a munkaadó a megváltozott támogatási feltételeket tudomásul veszi és elfogadja, amelyet az elszámoló lap beadásával megerősít. (Elszámolásokat minden esetben tárgyhót követő hónap 12. napjáig kell benyújtani, tehát 2020. december 12., 2021. január 12., február 12., március 12.) 

Ha a munkaadó 2020. december 31. napjáig a kormányhivatalnak elektronikusan, hivatali kapun keresztül nyilatkozik arról, hogy a támogatás hosszabbítását nem kéri, akkor a már megkapott határozatban foglaltak maradnak érvényben. 

Amennyiben a munkaadó egyszerűsített határozatot kapott és 2020. december 31-ig úgy nyilatkozik, hogy bizonyos munkavállalók vonatkozásában nem kéri csak a hosszabbítást, akkor új határozatot kap.

A hosszabbítás elutasításáról szóló nyilatkozat ugyancsak letölthető.
https://nfsz.munka.hu/cikk/1294/Agazati_bertamogatasi_program

A bértámogatás kérelem beadásának határideje

Amennyiben a munkaadó az 571/2020. (XII. 9.) Korm. rendelet hatálybalépése napjáig, azaz 2020. december 10. napjáig a támogatás iránti kérelmét beadta, de határozatot még nem kapott, akkor a támogatás az új feltételek alapján kerül megállapításra. 

Ha a munkaadó 2020. december 31. napjáig elektronikusan, hivatali kapun keresztül nyilatkozik arról, hogy a támogatás meghosszabbítását a megkapott határozat ellenére nem kéri, akkor a megállapított teljes 3 hónapra vonatkozó támogató határozat módosításra kerül az 571/2020. (XII. 9.) Korm. rendelet hatálybalépése előtt érvényben lévő szabályoknak megfelelően. Erről a munkaadó új határozatot kap.

Amennyiben a munkaadó az 571/2020. (XII. 9.) Korm. rendelet hatálybalépése után adta be támogatási kérelmét, akkor a támogatás a teljes 3 hónapra kerülhet megállapításra az új szabályoknak megfelelően.

(Lezárva: 2020. december 16.)

 

Meghosszabbodik a veszélyeztetett ágazatok bértámogatása 

Meghosszabbodik a tavaly ősszel kihirdetett veszélyhelyzet miatt gazdaságvédelmi célból elrendelt, majd bővített bértámogatási program. A hosszabbítás egyelőre március hónapra érvényes.
A 86/2021. (II. 27.) Korm. rendelet szerint a 485/2020. (XI. 10.) Korm. rendelet alapján járó bértámogatás külön kérelem benyújtása nélkül meghosszabbodik 2021. március hónapjára, ha a munkaadó a veszélyhelyzet ideje alatt az egyes veszélyhelyzeti kormányrendeletek módosításáról szóló 86/2021. (II. 27.) Korm. rendelet hatálybalépése előtt nyújtott be kérelmet, és 2021. március 5-ig nem nyilatkozik arról, hogy nem kívánja igénybe venni a támogatást a kérelemben foglalt munkavállalója tekintetében.
Az egyes veszélyhelyzeti kormányrendeletek módosításáról szóló 86/2021. (II. 27.) Korm. rendelet 2. §-a értelmében 2021 márciusában is érvényben maradnak a veszélyeztetett gazdasági ágazatokban működő vállalkozásokra vonatkozó kedvezmények.
(Lezárva: 2020. március 05.)