Bejelentkezés

Ez a tartalom 358 napja jelent meg, lehetséges, hogy az itt szereplő információk már nem aktuálisak.
Önnek válogatott legfrissebb tartalmainkat személyes kezdőlapján mindig elérheti.

Adatváltozás kezelési szolgáltatás 2022-től

A 2021. évi CXIX. törvény bevezeti az adatváltozás-kezelési szolgáltatást és az adatváltozás-bejelentési szolgáltatást, melyek 2022. január 1-től nagymértékben megkönnyítik az ezeket igénybe vevő állampolgároknak az egyes közüzemi szolgáltatóknál az adataik módosítását vagy a felhasználó-változások átvezetését.

Az új szolgáltatások (adatváltozás-kezelési szolgáltatás és az adatváltozás-bejelentési szolgáltatás) lényege az, hogy ha valakinek az adataiban – például házasságkötés vagy költözés miatt – változás következik be, vagy az érintett ingatlanba új felhasználó költözik, az adatváltozást ne kelljen az egyes szolgáltatóknak külön-külön bejelenteni. 

Ez nem csupán az ügyfelek, hanem a szolgáltatók számára is jelentős adminisztratív tehercsökkenést jelent.

Az adatváltozás-kezelési szolgáltatás és az adatváltozás-bejelentési szolgáltatás szabályai a fővárosi és megyei kormányhivatalokról, valamint a fővárosi és megyei kormányhivatalok kialakításával és a területi integrációval összefüggő törvénymódosításokról szóló 2010. évi CXXVI. törvénybe kerülnek beépítésre. A törvény alapján az adatváltozás-kezelési szolgáltatás az ügyfelek és a csatlakozott szolgáltatók között az adatváltozás-kezelési szolgáltató által biztosított olyan szolgáltatás, amely adatváltozás-bejelentési szolgáltatásból és felhasználóváltozás-bejelentési szolgáltatásból áll. 
Az adatváltozás-bejelentési szolgáltatás az ügyfél adataiban bekövetkezett változás bejelentésének adatváltozás-kezelési szolgáltató általi továbbítása a csatlakozott szolgáltató felé, a felhasználóváltozás-bejelentési szolgáltatás pedig az ügyfél személyében bekövetkezett változás bejelentésének adatváltozás-kezelési szolgáltató általi továbbítása a csatlakozott szolgáltató felé. 

A szolgáltatás szereplői

  • az adatváltozás-kezelési szolgáltató, amely egy kormányzati szerv, 
  • az adatváltozás-kezelési szolgáltatáshoz szerződéssel csatlakozott szolgáltató (a továbbiakban: közműszolgáltató) és
  • az állampolgár, vagyis a közműszolgáltató ügyfele. 

Az adatváltozás-kezelési szolgáltatást az az állampolgár veheti igénybe, aki ügyfélkapuval rendelkezik és – akár személyesen, akár ügyfélkapun keresztül – a szolgáltatásra regisztrál. Az adatváltozás-kezelési szolgáltatáshoz 

  • az elektronikus hírközlési szolgáltató,
  • a távhőszolgáltató,
  • a villamosenergia-kereskedő, illetve egyetemes szolgáltató,
  • a földgázkereskedő, illetve egyetemes szolgáltató és
  • a víziközmű-szolgáltató
    csatlakozhat. 

A csatlakozás a közműszolgáltatók számára nem kötelező. A szolgáltatás igénybevétele mind az állampolgárok, mind a közműszolgáltatók számára ingyenes.

Az adatváltozás-bejelentési szolgáltatás igénybevétele esetén az ügyfél kormányablakban vagy ügyfélkapun keresztül felhatalmazást adhat az adatváltozás-kezelési szolgáltató számára, hogy automatizáltan vagy eseti felhatalmazás alapján értesítse a közműszolgáltatót az adatváltozás-bejelentéssel érintett adatairól. Az ügyfél a rendelkezési nyilvántartásban tehet rendelkezést arról, hogy az adatváltozás-kezelési szolgáltató elektronikus úton automatikusan értesítést küldjön a közműszolgáltatók részére az ügyfél természetes személyazonosító adatainak, lakcímének megváltozásáról, és az elhalálozással kapcsolatos információkat továbbítsa részükre. 

A szolgáltatáshoz csatlakozott ügyfélnek tehát nem szükséges például a nevének megváltozását bejelentenie a közműszolgáltató felé, mivel megteszi helyette ezt az adatváltozás-kezelési szolgáltató.

A szolgáltatás arra is lehetőséget biztosít, hogy elhalálozás esetén a közműszolgáltatók értesítést kapjanak arról, hogy a szolgáltatás tekintetében kivel vehetik fel a kapcsolatot. Az ügyfél halála esetén – a személyiadat- és lakcímnyilvántartást kezelő szerv értesítése alapján – az adatváltozás-kezelési szolgáltató tájékoztatja a közműszolgáltatót, a kijelölt kapcsolattartó személyéről, elérhetőségeiről.
Az ügyfél a felhasználóváltozás-bejelentési szolgáltatás keretében felhatalmazást adhat arra, hogy a felhasználó személyében bekövetkezett változásról az adatváltozás-kezelési szolgáltató értesítse a közműszolgáltatót. A közműszolgáltatók az adatok átvételét követő 60 napon belül összevetik az átvett adatokat az általuk nyilvántartott, a felhasználóra vonatkozó adatokkal, és eltérés esetén gondoskodnak azoknak az átvett adatok szerinti tartalommal történő helyesbítéséről. A közműszolgáltató az átvett adatokat a nyilvántartásában átvezeti és tájékoztatja az ügyfelet a szerződéskötéssel vagy -módosítással összefüggő teendőiről. 
Az adatváltozás-kezelési szolgáltatáshoz csatlakozott közműszolgáltatók kötelesek a felhasználók adatváltozásának bejelentését az adatváltozás-kezelési szolgáltatás keretében biztonságos kézbesítési szolgáltatás útján is fogadni és kezelni.

Tájékoztatási kötelezettség

Annak érdekében, hogy a fent bemutatott kényelmi szolgáltatásokat minél több állampolgár megismerje és használja, a törvény az anyakönyvvezetők, a közjegyzők és az ügyvédek számára is ír elő tájékoztatási kötelezettséget. Ha a házasuló a házasságkötést követően nem a házasságkötés előtt közvetlenül viselt nevét kívánja viselni, az anyakönyvvezető a házasságkötési szándék bejelentésével egyidejűleg tájékoztatja a házasulót az adatváltozás-kezelési szolgáltatás igénybevételének lehetőségéről. Az ingatlant érintő hagyatéki eljárásban és az ingatlan-nyilvántartási bejegyzés alapjául szolgáló jognyilatkozat közokiratba foglalása során a közjegyző, az ingatlanra vonatkozó vagy az ingatlannal kapcsolatos jog vagy tény közhiteles nyilvántartásba való bejegyzésére irányuló eljárás során pedig az ügyvéd is köteles tájékoztatni az ügyfelet az adatváltozás-kezelési szolgáltatás igénybevételének lehetőségéről.
 

Dr. Balás Endre (2021-12-07)