Kötelező-e az A1 igazolás a fuvarozóknak

Kovács Nikoletta Dátum Legutoljára frissítve: 2023.04.25

Olvasási idő: 6 perc


Ez a tartalom 450 napja jelent meg, lehetséges, hogy az itt szereplő információk már nem aktuálisak. Legfrissebb tartalmainkat itt érheti el.

Számos kérdést vet fel, hogy kötelesek-e a járművezetők a nemzetközi fuvarfeladatok teljesítése során maguknál tartani az A1 nyomtatványt? Mire szolgál ez a dokumentum, és hogyan érdemes eljárni a használata kapcsán?

A nemzetközi fuvarfeladatok teljesítése során a gépjárművezetők, árukísérők ideiglenesen átlépik az országhatárt, más tagállamban teljesítik munkavégzésüket. Amikor valamely tagállamban letelepedett vállalkozás munkavállalót küld egy másik tagállamba vagy valaki önfoglalkoztatóként ideiglenes jelleggel egy másik EU-országban munkát végez, annak az országnak a társadalombiztosítási rendszerében maradhat biztosítottként, ahol a kiküldetést megelőzően dolgozott, vagyis esetünkben a külföldön teljesített munkavégzés idejére is Magyarországon lesz biztosított a munkát végző.


Mindezek mellett, a hatályos rendelkezések értelmében foglalkoztatóként értesíteni kell a fogadó ország illetékes szerveit a kiküldetésről, és meg kell igényelni az A1 nyomtatványt annak az országnak a társadalombiztosítási intézményétől, ahol a munkavállaló biztosítva van. Az A1 jelű dokumentum igazolja, hogy a kiküldött munkavállaló a vállalkozás székhelye szerinti ország társadalombiztosítási rendszerének biztosítottja, és nem kell járulékot fizetnie a kiküldetés helye szerinti országban. A formanyomtatványon legfeljebb 24 hónap adható meg a kiküldetés időtartamaként.

Az A1 nyomtatványra vonatkozó szabályokat az európai parlament és a tanács 883/2004/EK rendelete a szociális biztonsági rendszerek koordinálásáról, valamint az európai parlament és a tanács 987/2009/EK rendelete határozza meg, mely a szociális biztonsági rendszerek koordinálásáról szóló 883/2004/EK rendelet végrehajtására vonatkozó eljárás megállapításáról rendelkezik. Ez utóbbi tartalmazza azon rendelkezéseket, melyek szerint abban az esetben, ha az illetékes tagállamtól eltérő tagállamban tevékenységét folytatnak, úgy a munkáltatót vagy – tevékenységét nem munkavállalóként gyakorló személy esetében – az érintett személyt tájékoztatási kötelezettség terheli. Abban az esetben, ha egy tevékenységet két vagy több tagállamban folytatnak, mint a közúti szállítás esetében is, úgy erről a tagállam illetékes hatósága által kijelölt intézményt értesíteni kell [987/2009/EK 16. cikk (1)].
Az illetékes tagállam ezt követően állítja ki az A1 nyomtatványt, melynek célja annak bizonyítása, hogy birtokosa az adott állam társadalombiztosítási rendszeréhez tartozik, és nem köteles társadalombiztosítási járulékot fizetni egy másik tagállamban.


Nem következik közvetlenül az uniós jogból az a kötelezettség, hogy nemzetközi fuvarfeladat teljesítése során az A1-es nyomtatványt a jármű utasterében kellene tartani. Ez a dokumentum nem része a 2014/67/EU végrehajtási rendeletben, valamint a 2020/1057 lex speciális irányelvben meghatározott, a kiküldetés esetén a járműben tartandó kötelező okmányok listájának.  Ráadásul, ahogy korábban említettük, a társadalombiztosítási járulékok összehangolásáról szóló 987/2009. számú rendelet is csak tájékoztatási kötelezettséget ír elő az A1 formanyomtatvány megigénylése céljából.

Mindezek ellenére vannak olyan országok, melyekben a nyomtatvány hiányát közúti ellenőrzések alkalmával, a visszajelzések alapján, szankcionálták.

A francia társadalombiztosítási törvény rendelkezése értelmében például ezt a dokumentumot közúti ellenőrzés során be kell mutatni. Ennek elmulasztása esetén a járművezető, a közúti fuvarozó, képviselője több ezer eurós büntetésre is számíthat.
Annak ellenére, hogy a rendelkezések nem írják elő egyértelműen a dokumentum gépjárműben való rendelkezésre állását, az Európai Bizottság álláspontja szerint az uniós jog nem fosztja meg a tagállamokat azon joguktól, hogy ellenőrizzék azt, hogy a területükön tevékenységet végző személyek ténylegesen és érvényesen végeznek-e munkát, illetve egy másik tagállam társadalombiztosítási rendszeréhez tartoznak-e. Mindezeket viszont az A1 nyomtatvány igazolja. Abban az esetben például, ha egy kiküldött gépjárművezető nem tudja bemutatni a nyomtatványt a fogadó tagállamnak, akkor a gyakorlatban nagyon nehéz ellenőrizni a biztosítottságot, és felmerülhet a feketefoglalkoztatás lehetősége is. Ebből adódóan az Európai Bizottság álláspontja szerint a fogadó tagállam kérheti az A1 dokumentum bemutatását, és elvileg közigazgatási bírságot is kiszabhat, amennyiben e dokumentum nem áll rendelkezésre.

Összefoglalva azt mondhatjuk, hogy bár a tagállamok számára nincs általános kötelezettség, ami közvetlenül az uniós jogszabályokból következne, hogy megköveteljék az A1 formanyomtatvány rendelkezésre állását a közúti ellenőrzések során, a fogadó tagállam mégis kérheti a dokumentum bemutatását, és a szabályok be nem tartása esetén közigazgatási bírságot szabhat ki. Ezért is kiemelten fontos a fogadó tagállamban alkalmazandó nemzeti jog ellenőrzése a külföldi munkavégzést megelőzően.