Főoldal Nyíl Videotár Nyíl Szüneteltetés és Szja útmutató átalányadózóknak a 2024-es szabályok tükrében

Szüneteltetés és Szja útmutató átalányadózóknak a 2024-es szabályok tükrében

Széles Imre Dátum Felvétel időpontja: 2024.02.27

Lejátszási idő: 01:39:23


Sok zűrzavart okoz az átalányadózóknál, hogy a szüneteltetéssel összefüggő Tbj. változás csak 2024-ben jelent meg az Szja törvényben. Egy másik bonyolultabb téma idén az egyéni vállalkozó járulékalapja, mivel bizonyos tekintetben visszatért a göngyölítés – egyebek mellett erről is szólt Széles Imre Tb szakértő a Menedzser Praxis ez évi társadalombiztosítási kötelezettségekről szóló szakmai napján.

Mint ismert, tavaly szeptemberben kritikus módosítás történt a Tbj. 31. §-ában, ami az adózási kötelezettségek szempontjából létfontosságú – ez a változás elsősorban az átalányadózókra terjed ki. Az említett szabály szerint a szüneteltetés idején a biztosítással járó jogviszony alapján kifizetett, már megszerzett jövedelmeket úgy kell figyelembe venni, mintha a szünetelés megkezdése előtti napon történt volna a kifizetés. Az új változásokat már a Szja. törvény is támogatja, de fontos tudni, hogy ez a módosítás csak január 1-jén lépett életbe, tehát jóval később, mint a korábbi Tbj. újítás – hívta fel erre a figyelmet Széles Imre tb szakértő, a Budapest Fővárosi Kormányhivatal Nyugdíjbiztosítási Igazgatóságának Nyugdíjellenőrzési Főosztályának vezetője a Menedzser Praxis Tudás- és Válaszközpont 2024. évi társadalombiztosítási kötelezettségekről szóló szakmai napján.

A Szja. 57. § (5) bekezdése szerint a szünetelés kezdő napjától az addig végzett egyéni vállalkozói tevékenységre tekintettel befolyt ellenérték (bevétel) a szünetelés megkezdését megelőző napon megszerzett vállalkozói bevételnek tekintendő. (2024. január 1-jétől)

Ha a szüneteltetés kezdete 2024-ben kezdődik és ha a szüneteltetés vége is 2024-re esik és a bevétel 2024-ben érkezik, akkor ez alapján a szabály alapján a bevétel után mind a személyi jövedelemadót, mind a járulékot, mind a szochót az általános szabályok alapján kell megállapítani. Ugyanakkor, ha a szüneteltetés kezdete 2023-ra datálódik és a vége 2024-re és az átalányadózó egyéni vállalkozó 2024-ben kap bevételt, akkor ez után a bevétel alapján sem járulék, sem szocho kötelezettség nem keletkezik.

Egyéni vállalkozók járulékfizetési kötelezettsége

Az egyéni vállalkozók járulékfizetése komplex rendszer, ahol az adózás típusától függően változhat a számítási mód. Az átalányadózóknak is szembe kell nézniük bizonyos kötelezettségekkel, és ennek kapcsán is bonyolódott a könyvelők élete a tavalyi év változásaival. Az egyéni vállalkozók járulékfizetési kötelezettsége kapcsán elmondható, hogy a biztosított vállalkozói jövedelem szerinti adózást alkalmazó egyéni vállalkozó tárgyhavi társadalombiztosítási járulékának alapja a vállalkozói kivét - ennek összegéről szabadon dönt -, de havonta legalább a minimálbér. Az átalányadózó egyéni vállalkozó járulékalapja ennél egy kicsit bonyolultabb.

Az átalányadózó esetében 2023-ban visszatért a göngyölítés bizonyos tekintetben. Ez viszont nem a korábbi szabályok szerint történik, hanem havi szinten is meg kell felelni a minimum járulékfizetési kötelezettségnek.

Ha az előzőekben meghatározott körülmények a naptári hónap teljes tartamán át nem állnak fenn, a járulékfizetési alsó határ kiszámításánál egy-egy naptári napra a járulékalap harmincad részét kell alapul venni. Ezt a szabályt kell alkalmazni akkor is, ha az egyéni vállalkozó biztosítási jogviszonya hónap közben kezdődött vagy szűnt meg.

Egyéni vállalkozó biztosítás szüneteltetése: új minimumszabály január 1-jétől

Január elsejétől új minimumszabály érvényes az egyéni vállalkozó biztosítás szüneteltetésére. Ez alapján a szüneteltetést csak abban az esetben kell figyelembe venni, ha az a hónap egészében fennáll.

Ha egy egyéni vállalkozó 2024.01.05-től 2024.03.05-ig szünetelteti a tevékenységét, akkor bár a biztosítása már január 5-től szünetel, január hónapra még eleget kell tenni a minimum járulékfizetési kötelezettségnek (havi minimum 266.800 forint), február hónapra nincs minimum járulékfizetési kötelezettsége, viszont március hónapra viszont megint teljes minimum járulékfizetési kötelezettsége keletkezik. Mint ahogy a szakember felhívja erre a figyelmet: ebben nem következetes a jogszabály, mert a minimum kötelezettséget előírja, ugyanakkor a szüneteltetés nem változik.

Ez a szabály csak az ez évben kezdődő szüneteltetésre vonatkozik. Tehát ha az egyéni vállalkozó szüneteltetése tavaly kezdődött, akkor még a 2023. évi szabályokat kell alkalmazni. Széles Imre a szakmai napon részletesen beszélt ennek további részleteiről, kitérve az új szabályokra és azok gyakorlati alkalmazására. Amennyiben mélyebb információkra és konkrét esetekre vonatkozó részletekre vágyik, nézze meg a releváns szakmai videót (lásd feljebb).

Az előadás során a szakember a Tbj. törvény változásai kapcsán egyebek mellett kitért a következő témákra is: öregségi nyugdíj kérdései, megváltozott munkaképességű személyek ellátásaira vonatkozó törvény (Mm. Törvény 2.§) változása, szakképzési munkaszerződés, mezőgazdasági őstermelők biztosítása, kisadózók biztosítása, bevallás és járulékfizetés külföldi foglalkoztató esetén, az egyéni vállalkozó szociális hozzájárulási adófizetése.