Főoldal Nyíl Videotár Nyíl A juttatások adózási kihívásai 2024-ben – praktikus tanácsokkal

A juttatások adózási kihívásai 2024-ben – praktikus tanácsokkal

Sándorné Új Éva Dátum Felvétel időpontja: 2024.02.21

Lejátszási idő: 01:18:26


2024-ben az Szja törvény változása miatt negyedévente kötelesek az adózók a béren kívüli juttatások adatszolgáltatására. Sándorné Új Éva szakértő a Menedzser Praxis szakmai napján bemutatta a munkáltatói juttatásokat érintő új szabályokat és az azokkal kapcsolatos adózási kihívásokat.

2024. január 1-jétől az Szja törvény 69. §-a úgy rendelkezik, hogy a béren kívüli és az egyes meghatározott juttatásokról negyedévente kell adatot szolgáltatni - mondta Sándorné Új Éva okleves adószakértő és pénzügyi revizor a Menedzsment Praxis Tudás- és Válaszközpont szakmai napján.

Az Szja törvény 69. § (5) bekezdés a) pontja alapján változik a béren kívüli és az egyes meghatározott juttatások bevallási gyakorisága.

A juttatónak – a 2023. évi szabályoktól eltérően – már nem havonta, hanem negyedévente kell adatot szolgáltatnia a 2408-as nyomtatványon. Ugyancsak negyedéves gyakorisággal kell megfizetnie az szja-t és a szocho-t.

Amikor marad a havi bevallás

A szakember hozzátette: nem biztos, hogy a fentiek érvényesek minden esetre. Előfordulhat, hogy valaki többletjuttatást ad - például 450 ezer forint helyett 600 ezer forintot - SZÉP-kártya juttatásra - ez esetben havi adatszolgáltatás kötelezi az adózót.

Az Szja törvény 69. § (5) bekezdés b)-c) pontjai alapján marad a havi bevallási gyakoriság a 70. § (5) bekezdése szerint adókötelezettség alá eső érték után az adóévre elszámolt éves összes bevétel megállapítására előírt időpontot követően az elszámolt éves összes bevétel megállapítása hónapjának kötelezettségeként (egyesület, köztestület, egyházi jogi személy által adott adómentes értéket meghaladó reprezentációs és üzleti ajándék).

Ugyancsak havi szinten kell bevallani a 70. § (7) bekezdése szerinti rekreációs keretösszegen felüli juttatás utáni adókat. Ez lényegében a SZÉP-kártya juttatásra vonatkozik. A rekreációs keretösszeg 450 000 forint/év, időarányosan számítva.

Szintén havi bevallású a juttatás, ha a magánszemély béren kívüli juttatásra jogosító jogviszonya úgy szűnik meg, hogy a megszűnéskor a munkáltatótól az adóévben szerzett béren kívüli juttatások együttes értéke az éves rekreációs keretösszeget meghaladja, a meghaladó rész után a jogviszony megszűnésekor, a megszűnés hónapja kötelezettségeként kell megállapítani.

Munkáltatói juttatások adózása 2024-ben

Változnak a SZÉP-kártyát érintő szabályok

A SZÉP–kártyát 2024. január 1-től ismét csak vendéglátó- és szálláshelyeken, illetve szabadidős programokon lehet használni, az élelmiszervásárlásra történő felhasználás megszűnt.

71. § * (1) * Béren kívüli juttatásnak minősül – ha a juttató a munkáltató – a munkavállalónak az adóévben a Széchenyi Pihenő Kártya juttatás céljából nyitott korlátozott rendeltetésű fizetési számlájára utalt, a Széchenyi Pihenő Kártya kibocsátásának és felhasználásának szabályairól szóló kormányrendeletben meghatározott

  • a) szálláshely-szolgáltatásra,
  • b) melegkonyhás vendéglátóhelyeken (ideértve a munkahelyi étkeztetést

is) étkezési szolgáltatásra,

  • c) a szabadidő-eltöltést, a rekreációt, az egészségmegőrzést szolgáló

szolgáltatásra

  • felhasználható, a 70. § (8) bekezdése szerinti éves rekreációs keretösszeget – több juttatótól származóan együttvéve sem – meg nem haladó mértékű támogatás.

Fókuszban a juttatások: újdonságok, praktikus tanácsok

Sándorné Új Éva előadásában a munkáltatói juttatásokat és az ezekre vonatkozó adószabályokat tárgyalja. A munkáltatók nehézségekkel küzdenek a munkavállalók megtartásában, és a juttatások fontos szerepet játszanak ebben. A szakember részletezi az olyan kötelező juttatásokat, mint az egészségügyi ellátások a munkavédelmi törvény alapján. Kiemeli a SZÉP- kártyát érintő szabályozásokat, valamint számos más juttatás adózási kérdéseit. Szó esik az adatszolgáltatási kötelezettségekről is. A szemüveg juttatás és a munkásszállás biztosításával kapcsolatos kérdéseket is érintette a szakember, kiemelve azok adózási szempontjait, illetve a gépjárműhasználat biztosításával kapcsolatos kételyeket is eloszlatta praktikus tanácsokkal is tarkított, közérthető előadásában.