Változnak a kötelező jótállás és a webáruházas vásárlás szabályai

dr. Kiss Benedek Damarisz Dátum Legutoljára frissítve: 2024.05.13

Olvasási idő: 4 perc


Május 8-ától lépnek életbe a fogyasztóvédelmi szabályok legújabb változásai, amelyek a kötelező jótállás és webáruházak vásárlás szabályait érintik lényeges elemeikben. Egy évről két évre emelkedik a kötelező jótállási idő egyes tartós fogyasztási cikkek esetében, egyszerűbbé válik az elektronikus jótállási jegy kiállítása, valamint a jótállási igények érvényesítése.

2024. április 23-án megjelent a Magyar Közlönyben a 93/2024. (IV. 23.) Korm. rendelet, amely számos ponton módosította a fogyasztóvédelmi szabályokat. A legtöbb változás 2024. május 8-án lépett életbe.

Kötelező jótállás

Módosításra került az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet. Ez alapján a kötelező jótállás időtartama a 10000 forintot elérő, de 250000 forintot meg nem haladó eladási ár esetén két év, míg 250000 forint eladási ár felett három év.

Tehát a kötelező jótállási minimális ideje már két év és nem egy.

A május 8-a előtt hatályos szabályozás alapján a jótállási jegyet a termékkel együtt kell a fogyasztó rendelkezésére bocsátani. A módosítás alapján az erre vonatkozó rendelkezés kiegészül azzal, hogy a távollévők közötti szerződés esetében legkésőbb a fogyasztási cikk átadását vagy üzembe helyezését követő napon kell a jótállási jegyet a fogyasztó rendelkezésére bocsátani.

A módosítások alapján a jövőben az elektronikus jótállási jegy kiállítása egyszerűbbé válik, ugyanis e-jótállási jegy esetén nem kötelező sem elektronikus aláírást elhelyezni a jótállási jegyen, sem az eladó aláírását és bélyegzőlenyomtatát elhelyezni.

A beüzemelés mellett az üzemben tartás, tehát akár az időszakos karbantartás, felülvizsgálat is előírható a jótállás feltételéül. Ennek valósnak és indokoltnak kell lennie adott termék esetében.
A fogyasztó bejelentheti a jótállási igényét a vállalkozás székhelyén, bármely telephelyén, fióktelepén és a vállalkozás által a jótállási jegyen feltüntetett javítószolgálatnál közvetlenül.
Az eladó vállalkozás vételár-visszafizetési kötelezettségéről szóló rendelkezés kiegészítésre, pontosításra került. A jogszabály a vásárló által bemutatott nyugtán szereplő ár visszafizetéséről rendelkezik, azonban ez a módosítás alapján kiegészül azzal, hogy a vállalkozás köteles elsősorban a jótállási jegyen, annak hiányában a fogyasztó által bemutatott, a fogyasztási cikk ellenértékének megfizetését igazoló bizonylaton szereplő vételárat visszafizetni. (Fontos megjegyezni, hogy 2023. június 25. napjától a jótállási jegyen már a termék vételárát is fel kell tüntetni, kötelező tartalmi elem.)
2024. május 8-áig a 151/2003. Korm. rendelet melléklete tartalmazta a tartós fogyasztási cikkeknek a kategóriáit, amelyek kötelező jótállás alá tartoztak. A módosítás hatására ez a melléklet hatályát veszti, és a kötelező jótállás alá tartozó tartós fogyasztási cikkek miniszteri rendeletben külön szerepelnek.
A jogszabálynak változik az a rendelkezése is, mely a tartós fogyasztási cikk három alkalommal történő kijavítását követő meghibásodására vonatkozik. Ugyanis amennyiben a tartós fogyasztási cikk a jótállási időtartam alatt három alkalommal történő kijavítást követően ismét meghibásodik, a vállalkozás köteles a fogyasztási cikket nyolc napon belül kicserélni.

Távollévők közötti szerződések webáruházas vásárlásnál

A 45/2014. Korm. rendelet tartalmazza a részletszabályokat, a jogszabály szintén több pontoson módosult.
A Korm. rendelet értelmében a vállalkozás a kellékszavatosságra és a termékszavatosságra vonatkozó jogszabályi kötelezettségről és a jótállás fennállásáról és annak feltételeiről szóló előzetes tájékoztatást a 3. mellékletben foglalt mintatájékoztató útján is megadhatja. A Korm. rendelet 3. számú melléklete tartalmazza a minta tájékoztatót a termékszavatosságról és a jótállásról. Fontos, hogy ennek a szövege is módosult.

Ugyanis ugyanazon hiba miatt a vállalkozással szemben kellékszavatossági és a gyártóval szemben termékszavatossági igényt egyszerre, egymással párhuzamosan is érvényesíthet.

Ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és jótállási igényt, valamint termékszavatossági és jótállási igényt egyszerre, egymással párhuzamosan is érvényesíthet.

A Korm. rendelet azon része, amely az elállással érintett termék vásárló által történő visszaküldéséről rendelkezik, kiegészült egy bekezdéssel, amely alapján a fogyasztó jogosult arra, hogy  – amennyiben a webáruház rendelkezik üzlethelyiséggel is, ahol a terméket értékesíti – az elállással érintett terméket a webáruház üzletébe visszavigye, tehát nem szükséges a vállalkozás címére visszaküldeni, annak költségét viselni. Tehát ebben az esetben nem kell postáznia vagy futárt igénybe vennie a termék visszajuttatásához.