Bejelentkezés

Ez a tartalom 328 napja jelent meg, lehetséges, hogy az itt szereplő információk már nem aktuálisak.
Önnek válogatott legfrissebb tartalmainkat személyes kezdőlapján mindig elérheti.

EKÁER újratöltve

Tudtuk, hogy fontos lesz a 2021-es év fordulója a fuvarozók és saját járművel fuvarozást végző vállalkozások számára, de ez idáig csak találgattuk, hogy hogyan és miben változik majd a már-már napi rutinná vált EKÁER bejelentések rendszere. A jogalkotó végül egyik kezével adott, másik kezével elvett. Mutatjuk hogyan lehetséges ez.

A Magyar Közlöny december 23-ai, 288. számában került közzétételre a pénzügyminiszter 13/2020. (XII. 23.) PM rendelete az Elektronikus Közúti Áruforgalom Ellenőrző Rendszer működéséről. A rendelet új jogi keretrendszert határoz meg az Elektronikus Közúti Áruforgalom Ellenőrző Rendszer működésével összefüggésben; a korábbi szabályozás, az 5/2015. NGM rendelet hatályát vesztette. A bejelentéseket már az új rendelkezések szerint kell megtenni 2021. január 1-jétől.

Kérdésfelvetések 2021 előtt

Amit biztosan tudni lehetett, hogy csak az EKÁER-rendeletben meghatározott termékekre vonatkozik a kötelezettség [Art. 113. § (1) bekezdés]. Ami a továbbiakban is valószínűnek tűnt, hogy az EKÁER-köteles ügyletek köre változatlan marad, így a Közösségen belüli beszerzés és egyéb célú behozatal, a Közösségen belüli értékesítés vagy egyéb célú kivitel, illetve az első belföldi áfa-köteles értékesítés nem végfelhasználó részére. Továbbra az is valószínűsíthető volt, hogy az EKÁER-kötelezettség csak közúti fuvarozással járó ügyletekre fog vonatkozni, ebből következően nem változik a láncügyletek, többszereplős ügyletek megítélése; a garancia és a visszáru megítélése, illetve a göngyöleg kérdésköre. Találgatások övezték a bírság mértékének változását/változatlanságát – inkább azt lehetett feltételezni, hogy változatlan marad, tehát a maximálisan kiszabható bírság mértéke 40% abban az esetben, ha az EKÁER-bejelentést az adózó elmulasztotta, hibás mennyiséget (kg/darab) rögzített a rendszerben, vagy hibás értéket adott meg a felületen [Art. 226. § (2) – (5) bekezdés].
Ami azonban egyáltalán nem volt még ismert, az az, hogy a termékek listája hogyan fog változni: mivel bővül, egészül ki. Külön lesz-e elérhető a kockázatos termékek köre, illetve az EKÁER-köteles termékek köre. Nem volt ismert továbbá, hogy mely esetekben kell biztosítékot adni, vagy hogy milyen esetekben lehet mentesülni a kockázati biztosíték nyújtása alól, illetve hogyan alakulnak a mentességi összeghatárok. Milyen gépjárművel végzett fuvarozás tekintendő bejelentéskötelezettnek, illetve pontosan melyek a bejelentendő adatok? Fontos kérdés továbbá a rendszerbe való belépés mikéntje: párhuzamba lehet-e állítani az EKÁER felületét az online számlaadat-szolgáltatásra alkalmas programmal? Fontos kérdésként merült fel a bejelentésre kötelezettek körében, hogy a mulasztási bírságon kívül, az egyéb hibák esetén – mint például helytelen rendszám, elírás, lezárás elmulasztása stb. – hogyan alakulnak a bírságolási összegek (jogi személy esetén 500 000 forintig terjedő, természetes személy esetén 200 000 forintig terjedő bírság). Kérdésként merült fel az is, hogy továbbra is fennáll-e 2021-ben a kimentés lehetősége, azaz a mulasztási bírság megállapításának nincs helye, amennyiben az adózó igazolja, hogy a tőle elvárható módon járt el.

A kulcsszó 2021-től: kockázatos termék 

A 2021. január 1-jén hatályba lépő törvényi szabályok a Magyarország 2021. évi központi költségvetésének megalapozásáról szóló 2020. évi LXXVI. törvényben szerepelnek, a törvényi szintű rendelkezések pedig az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvényben maradtak.

Az új szabályozás értelmében kizárólagosan bejelentéskötelesnek minősített kockázatos termékek körét az Elektronikus Közúti Áruforgalom Ellenőrző Rendszer működésével összefüggésben a kockázatos termékek meghatározásáról szóló 51/2014. (XII. 31.) NGM rendelet két melléklete – élelmiszerek, illetve egyéb termékek – tartalmazza. 

2021-től kizárólag azokat a termékeket kell bejelenteni, amelyek az EKÁER működésével összefüggésben a kockázatos termékek meghatározásáról szóló 51/2014. (XII. 31.) NGM rendelet mellékleteiben szerepelnek. (Korábban az ugyanazon feladótól ugyanazon címzett részére, ugyanazon útdíjköteles gépjárművel egy fuvarozás keretében szállítandó nem kockázatos termékeket is be kellett jelenteni, amennyiben azok együttes bruttó tömege a 2500 kg-ot és azok együttes adó nélküli értéke az 5 millió forintot meghaladta.)

 (Cikkünket teljes terjedelmében a Logisztikai KKV Tanácsadó 2021. januári számában olvashatják)

(Lezárva: 2020. december 31.)

Slabéczi Ivett (2021-01-07)