Bejelentkezés

Ez a tartalom 268 napja jelent meg, lehetséges, hogy az itt szereplő információk már nem aktuálisak.
Önnek válogatott legfrissebb tartalmainkat személyes kezdőlapján mindig elérheti.

Járványügyi szigorítások újabb egy hónapra

Tovább szigorítják a járványügyi intézkedéseket a járványhelyzet súlyosbodására tekintettel. Az üzletek és a szolgáltatások március 8-tól március 22-ig tartanak bezárva, az óvodákban és általános iskolákban április 7-ig szünetel a jelenléti oktatás. A jogszabály ugyanakkor a korábbi zárlatnál szélesebb körben enged kivételeket.

A védelmi intézkedések ideiglenes szigorításáról szóló 104/2021. (III. 5.) Korm. rendelet 2021. március 8-tól újabb szigorításokat vezet be, melyek – az oktatással kapcsolatos ideiglenes védelmi intézkedések kivételével – 2021. március 22-ig alkalmazandók. A rendeletnek az oktatással kapcsolatos ideiglenes védelmi intézkedésekre vonatkozó szabályai a tavaszi szünet végéig, vagyis 2021. április 7-ig érvényesek. 

Maszkviselés

A rendelet – 2021. március 22-ig – kötelezővé teszi az orrot és a szájat folyamatosan elfedő maszk viselését a települések belterületén, az utcán és a közterületen. Maszkként továbbra is orvosi maszk, munkavédelmi maszk, illetve textil vagy más anyagból készült maszk fogadható el. A közterületi maszkviselési kötelezettség nem vonatkozik a hatodik életévét be nem töltött kiskorúra, valamint az értelmi vagy pszichoszociális fogyatékossággal, illetve az autizmus spektrumzavarral élő személyre.

Sportolás

Az egyéni szabadidős sporttevékenység külterületen, valamint a települések belterületén folytatható, azonban kizárólag vagy egyedül, vagy ugyanazon háztartásban élőkkel közösen. A sportolás során is meg kell tartani másoktól a legalább 1,5 méteres védőtávolságot, azonban a maszkviselés nem kötelező! A rendelet lehetővé teszi a parkok, arborétumok és erdők nyitva tartását és a jogszabályi előírások szerinti látogatását.

Üzletekben tartózkodás

A rendelet főszabály szerint általános jelleggel megtiltja az üzletekben való tartózkodást, és előírja az üzletek zárva tartását 2021. március 22-ig. 

Ez alól kivételt képez – az 5 és 19 óra közötti időben – az alábbi kereskedelmi egységekben történő vásárlás:

 • a napi fogyasztási cikket értékesítő élelmiszerüzletben,
 • a napi fogyasztási cikket értékesítő egyéb (így különösen illatszert, drogériai terméket, háztartási tisztítószert, vegyi árut és higiéniai papírterméket árusító) üzletben,
 • a munkavégzés, a hivatásbeli kötelezettség, a gazdasági, mezőgazdasági és erdészeti tevékenység elvégzéséhez nélkülözhetetlen anyagokat, valamint eszközöket árusító üzletben (így különösen a járművet, a gépet, az alkatrészt, az építőanyagot és eszközöket árusító üzletben), ide nem értve a főtevékenységként szórakoztató és háztartási elektronikai eszközöket forgalmazó üzletet,
 • az állateledelt, takarmányt forgalmazó üzletben,
 • a mezőgazdasági üzletben, ideértve a műtrágyát értékesítő üzletet és a vágóhidat,
 • a kertészeti árudában, a faiskolában,
 • a piacon, a helyi termelői piacon, az ott található, a látogatható üzletek körén kívül eső üzletben,
 • a gyógyszert, a gyógyászati segédeszközt, az optikai és látszerészeti eszközöket forgalmazó üzletben,
 • az állatgyógyszertárban,
 • az üzemanyagtöltő állomáson,
 • a nemzeti dohányboltban és
 • az újságosnál.

További kivétel, hogy a virágüzletek a nemzetközi nőnap alkalmából 2021. március 8-án nyitva tarthatnak, ezeknek az üzleteknek a látogatása, a virágüzletekben való tartózkodás ezen a napon megengedett. Azonban 2021. március 9-től a virágüzleteket is be kell zárni. A vendéglátó üzletben való tartózkodás – az elvitelre alkalmas ételek kiadása és szállítása érdekében az ehhez szükséges időtartamra – továbbra is megengedett.

Szolgáltatások igénybe vétele

A személyes megjelenést igénylő szolgáltatás céljára szolgáló helyiség vagy helyszín is köteles főszabály szerint zárva tartani. Ez alól az alábbi szolgáltatások jelentenek kivételt:

 • a szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól szóló 2009. évi LXXVI. törvény 1. § (2) bekezdés a) pontja szerinti pénzügyi szolgáltatások,
 • a közlekedési és a szállítási szolgáltatás,
 • a magánegészségügyi szolgáltatás, ideértve a szemüvegkészítést,
 • a szociális szolgáltatás,
 • a postai, a csomagküldő és a házhozszállítási szolgáltatás,
 • a totózó és lottózó szolgáltatás,
 • a járműszerviz szolgáltatás, a mezőgazdasági és iparigép-szerviz szolgáltatás, a háztartásigép-szerviz szolgáltatás, az épületgépészeti szolgáltatás,
 • az informatikai, a kommunikációseszköz-javítási szolgáltatás,
 • a temetkezési szolgáltatás,
 • az állategészségügyi szolgáltatás,
 • az állat-, növényegészségügyi, élelmiszer-vizsgálati laboratóriumi szolgáltatás,
 • az élelmiszer-feldolgozási szolgáltatás,
 • a közétkeztetési szolgáltatás,
 • az állattenyésztési szolgáltatás,
 • az ügyvédi szolgáltatás,
 • a biztonsági szolgáltatás,
 • az épületüzemeltetési és irodai szolgáltatás,
 • a járműkölcsönzési és a gépkölcsönzési szolgáltatás,
 • a mosási és tisztítási szolgáltatás.

A fenti szolgáltatásokat nyújtó szolgáltatók helyiségeiben megengedett a tartózkodás, minden egyéb személyes megjelenést igénylő szolgáltatás céljára szolgáló helyiségben vagy helyszínen azonban tilos tartózkodni. A rendelet kifejezetten megtiltja játékkaszinónak, illetve a kártyateremnek látogatását, a szálláshelyen történő tartózkodásra azonban továbbra is a veszélyhelyzet idején alkalmazandó védelmi intézkedések második üteméről szóló 484/2020. (XI. 10.) Korm. rendeletet szabályai az irányadók, vagyis a szálláshelyen az ott foglalkoztatottak, az üzleti, gazdasági, továbbá oktatási tevékenység céljából érkező személyek, a Magyar Honvédség, illetve a rendvédelmi szervek állományába tartozó, szolgálati feladatok ellátása érdekében elhelyezett személyek, a kirendelt egészségügyi dolgozók tartózkodhatnak. A szálláshelyen található játékkaszinó és kártyaterem látogatása azonban tilos. A jégpályák, az uszodák, az edző- és fitnesztermek és a sportlétesítmények továbbra is kizárólag a sportról szóló törvény szerint versenyszerűen sportolók számára edzésen vagy sportrendezvényen való részvétel céljából látogathatóak.

Büntetések a járványügyi szabályok megsértőire

Az üzletekre, a szolgáltatásokra, a szálláshelyekre és a játékkaszinókra vonatkozó szabályok megszegője 100.000,- Ft-tól 1.000.000,- Ft-ig terjedő bírsággal sújtható, valamint a jogsértéssel érintett helyiség, terület, intézmény, helyszín legalább egy napra, legfeljebb egy évre ideiglenesen bezáratható. A rendeletben előírt ideiglenes védelmi intézkedések megsértője szabálysértést követ el és 5.000,- Ft-tól 500.000,- Ft-ig terjedő pénzbírsággal sújtható. A helyszíni bírság összege pedig 5.000,- Ft-tól 150.000,- Ft-ig, a szabálysértés ismételt elkövetése esetén pedig 200.000,- Ft-ig terjedhet.

Az iskolák és óvodák is bezárnak

2021. március 8-tól április 7-ig az oktatási intézmények tantermen kívüli, digitális munkarendben működnek, az óvodákban rendkívüli szünet van érvényben, a bölcsődék viszont továbbra is nyitva tartanak. A kollégium működéséről az intézmény igazgatója dönt.
Az óvodai és iskolai gyermekfelügyelet megszervezéséről a 111/2021. (III. 6.) Korm. rendelet rendelkezik. A szünet illetve a digitális munkarend időtartama alatt a szülő, törvényes képviselő kezdeményezheti a gyermek, tanuló napközbeni felügyeletének biztosítását. A kérelem elektronikusan is benyújtható az intézmény vezetőjének. A Kormány a rendeletben felkérte a szülőket, hogy a gyermekfelügyeletet csak a legszükségesebb esetben vegyék igénybe. Ilyen szükséges esetként nevesíti példaként a Kormány a szülő védekezésben való részvételét.

Dr. Balás Endre (2021-03-08)