Jogdíjas előadás bemutatása avagy checklist a gyakorlatban

dr. Závotka Zsolt Dátum Legutoljára frissítve: 2023.05.01

Olvasási idő: 8 perc


Ez a tartalom 443 napja jelent meg, lehetséges, hogy az itt szereplő információk már nem aktuálisak. Legfrissebb tartalmainkat itt érheti el.

A kérdésben felmerülő jogi probléma szereplője egy amatőr musical stúdió, amely egy jogdíjas musical előadást kíván bemutatni. Az iskolába kizárólag 18 év alatti gyermekek járnak, az előadás oktatási célú, ingyenes, legfeljebb három előadással terveznek. A szülők vásárolhatnak támogatói jegyeket, amiből a technikusokat fizetnék. Milyen feltételeknek kell megfelelni?

A musical előadások előadására a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény (rövidítve: Szjt.) rendelkezéseit kell alkalmazni.
Zenemű szabadon – a szerző, vagy a szerző képviseletét ellátó jogvédő szervezet (pld. ARTISJUS) hozzájárulása nélkül – a következő feltételek együttes megléte mellett adható elő:

1. Meg kell arról győződni, hogy a szerző a zeneművet nyilvánosságra hozta-e, illetve a nyilvánosságra hozott zenemű további felhasználását nem tiltotta-e meg. Másként fogalmazva: megvan-e a mű felhasználásának lehetősége, van-e korlátja a mű előadhatóságának.

2. A felhasználásnak (előadásnak) iskolai oktatás célját kell szolgálnia. Iskolai oktatás célját akkor szolgálja az előadás, ha a tantervnek (képzési követelményeknek) megfelelően valósul meg. A tantervnek megfelelő megvalósulást a Szjt. nem értelmezi, csak annyit ír, hogy a szabad felhasználásra vonatkozó rendelkezéseket nem lehet kiterjesztően értelmezni.

3. A mű szerzőjét, illetve a forrást, ahonnan a zeneművet átvették meg kell jelölni. A szerzőt megilleti annak joga, hogy művén és a művére vonatkozó közleményen – a közlemény terjedelmétől és jellegétől függően – szerzőként feltüntessék. A névfeltüntetés nem csak a teljes műre, hanem annak részletére és idézésére is vonatkozik.

4. Ügyelni kell arra, hogy a mű eredeti mondanivalója ne sérüljön, a szerző becsületére, vagy jóhírnevére sérelmes mindenfajta eltorzítása, megcsonkítása, megváltoztatása és a művel kapcsolatos más ilyen jellegű visszaélés ne történjen. Paródia, vagy stílusutánzat az eredeti műből való átvétellel a cél által indokolt terjedelemben készülhet, a mű eredeti szerzője nevének feltüntetésével, azonban itt is ügyelni kell arra, hogy a szerző becsülethez és jóhírnévhez való joga sérelmet ne szenvedjen.
5. A mű iskolai oktatási célra átdolgozható. Átdolgozás a mű fordítása, színpadi, zenei feldolgozása, filmre való átdolgozása, a filmalkotás átdolgozása és a mű minden más olyan megváltoztatása is, amelynek eredményeképpen az eredeti műből származó más mű (például filmalkotás) jön létre.
6. Színpadi mű műkedvelő művészeti csoportok előadásán kiadott szöveg, vagy jogosan használt kézirat alapján előadható. Ugyancsak előadható iskolai oktatás céljára és iskolai ünnepélyeken (a kiadott szöveg, vagy jogosan használt kéziratra vonatkozó megkötés nélkül).

7. Valamennyi esetben a szabad felhasználás elengedhetetlen feltétele, hogy az előadás jövedelemszerzés vagy jövedelemfokozás célját közvetve sem szolgálhatja, és a közreműködők (a technikusokat is beleértve!!) sem részesülhetnek díjazásban.

Jövedelemszerzésnek minősül különösen a belépődíj szedése, akkor is, ha egyéb elnevezés alatt történik. Díjazásnak minősül a fellépéssel kapcsolatban ténylegesen felmerült és indokolt költségeket meghaladó térítés is.
A támogatói jegy megállapítása ezért nem szerencsés, mert a „támogatás” és az előadás között ok-okozati összefüggés áll fenn és a ténylegesen felmerült költségeket meghaladó díjazás – a jövedelemszerzés – gyanúját felveti. Helyette javaslom az iskolai alapítvány javára, vagy osztálypénz címén az iskola tulajdonába kerülő, nem csupán erre az egyetlen előadásra felhasználható – fény- és hangtechnikai eszközök beszerzésére (vagy az iskolai amatőr színjátszás támogatására) önkéntes adományok gyűjtését, támogatási, vagy szponzorálási szerződések megkötését.

A fentiektől eltérő minden más esetben a zenés darab csak a szerzőtől, vagy a felhasználói jogokat gyakorló szervezet hozzájárulásával adható elő.