Személyes márka - önmenedzselés

Örvényesi Rita Dátum Legutoljára frissítve: 2024.03.17

Olvasási idő: 9 perc


A webkereskedelem és online marketing terén is alapvető fogalomnak számító személyes márka építése különböző elemeket foglal magában, miközben szilárdan a személyiségünkre épül. Tartalmazza az identitásunkat, az értékrendünket és értékeinket, a szakmaiságunkat és a szakmai céljainkat is. A személyes márka nem pusztán a „csomagolástól” – azaz a teljes kommunikációtól – válik márkává, hanem a benne megvalósuló minőségtől.

Mi is az a személyes márka? Önmagunk definíciója mások felé, Összhangban a vetített kép és a valóság? A környezethez igazított megjelenés és üzenet?
Avagy: „Énmárka az, amit mondanak rólad, amikor nem vagy bent a szobában” – mondta Jeff Bezos, az Amazon alapítója.

A személyes márkaépítés tehát nem más, mint önmagunk mások számára történő bemutatása oly módon, hogy a bemutatkozás tartalmát, módját és folyamatát tudatosan, stratégiai céllal önmagunk irányítjuk.

Úgy alakítjuk a kinézetünket, megjelenésünket, hírnevünket, egyéni jellemzőinket, hogy mindezek együttese jól észrevehetően megkülönböztessen minket másoktól és másokban pozitív benyomást keltsen.
A személyes márkánk építése olyan hírnév kialakítását jelenti, amelynél az ismertség és az elismertség kéz a kézben jár. Lényege, hogy magunk is megértsük, hogy kik vagyunk, mit képviselünk, és hogyan szeretnénk, ha mások megítélnének bennünket. Ehhez hitelességre, következetességre és egyértelműségre van szükség az online és offline kommunikációban egyaránt.
A személyes márkaépítés nem arról szól, hogy hamis személyiséget hozunk létre vagy eltúlozzuk a tulajdonságainkat, hanem arról, hogy meggyőző módon kiemeljük valódi erősségeinket, szenvedélyeinket és eredményeinket.

A személyes márka elemei

A tudatosan formált arculat: hitelesség, önazonosság

A tudatosan formált arculat nemcsak a külső megjelenésre korlátozódik; magában foglalja az üzenetek és az értékek összehangolását is, amelyeket a vállalat vagy az egyén képvisel.

Pozitív érzelmi kötődés, benyomás – másokkal kialakított kapcsolat

Legyél önmagad és legyél őszinte! Az autentikusság, hitelesség az egyik legfontosabb tényező a pozitív érzelmi kapcsolat kialakításában. Az emberek vonzódnak azokhoz, akik valódiak és őszinték, így fontos, hogy a személyes márkád tükrözze az igazi személyiséget.
Ugyancsak fontos az empátia kimutatása, mások meghallgatása, illetve a felhatalmazás, azaz mások bátorítása, támogatása.

Ígéretek, melyeket be is tartunk

Amikor megtartjuk az ígéreteinket, ez megerősíti a hitelességünket és megbízhatóságunkat mások szemében. Az emberek bízni fognak bennünk, és tudni fogják, hogy számíthatnak ránk. A betartott ígéretek segítenek építeni a bizalmat azokkal az emberekkel, akikkel kapcsolatban állunk. Amikor mások megtapasztalják, hogy tartjuk a szavunkat és valóra váltjuk az ígéreteinket, akkor hajlandóbbak lesznek hosszú távú kapcsolatot kialakítani velünk, illetve pozitívan ítélnek meg minket.

Hosszú távú hatás – mások emlékezzenek ránk

A hitelesség, a karizma, a mások felé kimutatott empátia és támogatás megjegyezhetővé tesz minket. Ha például vezetünk vagy támogatunk egy közösséget, vagy annak tevékenységét, és pozitív hatást teszünk rájuk, akkor úgy emlékeznek ránk, mint valakire, aki fontos volt a közösség számára, és aki segített másoknak sikereket elérni. Ha pedig kiemelkedő teljesítményt nyújtunk az adott szakterületen és szakértőként vagyunk elismertek, akkor mások oly módon emlékeznek ránk, mint aki megbízható forrásként szolgál a szakmai kérdésekben vagy problémák megoldásában, akihez lehet fordulni, vagy aki mindig tudja a megoldást, kreatív, vagy a tapasztalata által tud támogatni.

Mi az eredménye? Mi a hozadéka a jól felépített személyes márkának?

Elsősorban és főként az egyediség lesz a márkaépítés eredménye: azaz a márkánk egyértelműen megkülönböztet minket másoktól. Az a kép alakul ki rólunk, hogy valamely szakterületen, tulajdonságban újszerű, különleges, másoktól jól megkülönböztethető pozitív megítélést kapunk.
Úgy látnak minket, mint aki magas színvonalat képvisel. „a legjobb a maga szakterületén”, például gyors, magas színvonalú támogatást nyújt, alkalmazza a legújabb technológiákat stb.
Megerősödik a megítélésünkben a hitelesség: azt mondja, amit gondol, és úgy cselekszik, ahogyan mondja.

A tudatosan felépített személyes márka kulcsfontosságú az üzleti és a személyes siker szempontjából.

Mi a személyes márka felépítésében és az önmenedzselésben nehéz?

A személyes márkát akár egy kis palántához, növényhez is hasonlíthatjuk. Állandó gondozást igényel, mint egy magonc, amíg megerősödik. A napfénynek, a víznek a tudatos és kitartó kommunikáció felel meg, melyet újra és újra meg kell erősíteni. A legerősebb személyes márkák belülről és mélyről fakadnak, magunkban gyökereznek és növekszenek.
Mindez időigényes folyamat, nem megy egyik napról a másikra. Átgondolás, felépítés, kidolgozás, megvalósítás – számos olyan feladat, melyre elegendő időt kell fordítani. A folyamatosság szintén alapvető fontosságú.
Ahogyan épül és erősödik a személyes márkánk, a magatartásunkkal újra és újra felidézünk valamit másokban, valamit az eszükbe juttatunk, azaz kommunikálunk. Világos, megjegyezhető én-üzeneteket sugárzunk ki a világba. Ám a racionálisan jól hangzó üzenet mellett az is fontos, hogy mi magunk is lelkesedjünk a témánkért, és ezt másokkal is tudassuk. Ezek az érzelmi üzenetek, melyekről John Medina agykutató azt mondta: „az érzelmi üzenet olyan „post-it”, amelyen az áll, hogy „Jegyezd meg!”

Mi a jó személyes márka alapja?

Elsősorban az önbecsülés, a reális önértékelés az, amely biztos alapot ad a személyes márka építéséhez.

Ennek alapja az önismeret. Saját reális énképünk, a működési módjaink, a triggerek, a nyomógombok ismerete.

Tudni azt, hogy hogyan tanulok, mikor és miként fejlődöm, mire és hogyan reagálok. Mit tudok és mit nem tudok még. Az önismereten alapszik az önértékelés. Reálisan ismerjük és elismerjük saját erősségeinket, tisztában vagyunk az értékekkel, azokat reálisan tudjuk szemlélni, túlzásoktól és álszerénységtől mentesen. Erre épül az önelfogadás: szeretettel és elfogadással fordulunk magunkhoz akkor is, amikor valami nem sikerül. Elismerjük, hogy a hibáinkkal és gyengeségeinkkel együtt vagyunk kerek egész személyiségek. Tiszteljük önmagunkat: kilépünk a méltatlan helyzetekből és visszautasítjuk a méltatlan bánásmódot.
Ha mindhárom témát megdolgoztuk, átgondoltuk, kielemeztük, akkor tud csak megszilárdulni az önbizalom. Ez egy olyan önmagunkról kialakított kép, pozitív önkép vagy énkép, egy olyan belső erőforrás, amely lehetővé teszi, hogy kedvezőtlen körülmények között is célt érjünk. Akkor is átkelünk a sivatagon, ha se siker, se megerősítés nem táplálja az önbecslésünket. Az önbecsülést néha nem a siker, hanem az önmagunkról kialakított kép és meggyőződés táplálja. Ez az önbizalom. Hiszünk abban, hogy minden feladatot, kihívást megoldunk a rendelkezésre álló tudásunkkal, készségeinkkel.

Hogyan álljunk neki?

Legjobb, ha megfelelő időt fordítunk önmagunkra, és néhány kérdést megválaszolunk. Hasznos, ha leírjuk, hasznos, ha összefoglaljuk a válaszokat, hogy később azt kiegészíthessük, módosíthassuk.
Álljon itt néhány kérdés, mely az önismerettől indulva támogatja a személyes márka építését.

  • Melyek a jó és rossz tulajdonságaim?
  • Mi az, amiben jó vagyok és szeretem is csinálni?
  • Milyen sikereim és kudarcaim voltak, mihez értek?
  • Mit adok másoknak, amit igazán értékelnek?
  • Úgy irányítom-e az életem, ahogy szeretném?
  • Tetteim összhangban vannak-e vágyaimmal, meggyőződésemmel, vagy éppen ellenkezőleg, attól szenvedek, hogy ami lenni szeretnék, az nagyon távol áll attól, ami vagyok?
  • Mikor voltam utoljára elégedett, boldog, büszke magamra? Miért?
  • Milyen készségeket, tulajdonságokat szeretnék még erősíteni, megszerezni, beépíteni?

Aztán következzen a korlátozó hiedelmek, negatív gondolatok feldolgozása.

A szokásaink határozzák meg azt, hogy éppen kik vagyunk, és a határaink szabják meg azt a teret, amelyre ahhoz van szükség, hogy azok lehessünk, azzá váljunk, akik már most is vagyunk. A hiedelmeink azok a gondolataink, amikről 100% bizonyossággal hisszük, hogy igazak. A korlátozó hiedelmeket általában nem támogatja semmilyen konzisztens bizonyíték. A hiedelmek nem tényen alapulnak, hanem a ‚bizonyosság érzetünkön’. Erős hatásuk van a mindennapjainkra, tevékenységeinkre. Több ezer ilyen hiedelmünk van, a legtöbbet 0–7 éves korunk között szereztük be szülőktől, testvérektől, tanároktól.
A hiedelmek segítenek dönteni arról, hogy milyen tevékenységek mellett döntünk a mindennapokban, hogyan olvassuk mások viselkedését és a különböző eseményeket, gyakran anélkül, hogy tudatában lennénk. Ezek megkérdőjelezése, bizonyítékok keresése és a hiedelmek átkeretezése talán nem mindig megy egyedül. Egy támogató szakember, coach vagy terapeuta segítségével sikerül megszabadulni a hiedelmektől. Az önismereti kérdéseket megválaszolva, az értékeinkkel tisztában születik meg az az önbecsülés, melyre a személyes márkát építhetjük. Ehhez meg kell határoznunk a célcsoportot és a személyes márkánk célját. Hol, milyen közegben, miért és kire szeretnénk jó benyomást tenni?

Tévhitek

Általános tévhit, ahogy a személyes márka kialakítása és sikeres menedzselése nem kizárólag az extrovertáltak előnye. Bár az extrovertáltaknak könnyebben megy az emberekkel való kapcsolatépítés és a nyilvános fellépés, az introvertáltaknak is számos olyan erénye és képessége lehet, amelyek segítenek a személyes márkájuk kialakításában és hatékony kezelésében. Az introvertáltaknak ugyanolyan lehetőségeik vannak a személyes márkájuk kiépítésére és hatékony kezelésére, mint az extrovertáltaknak. A kulcs az, hogy felismerjék az egyedi erősségeiket és képességeiket, és azokra összpontosítsanak a személyes márkájuk kialakítása során. Az introvertáltak félénkek és szégyenlősek. Az extrovertáltak jobb kapcsolatépítők, mint az introvertáltak. Az introvertáltak rettegnek a nyilvános beszédtől. Az extrovertáltak jobb vezetők, mint az introvertáltak.

Banánhéjak

A leggyakoribb hiba önmaguk bemutatásakor, ha pusztán erősségeink és a szakértelmünket alátámasztó tények felsorolására szorítkozunk. Valljuk be, ez nem túl érdekfeszítő. Ráadásul a kapcsolódást és a megjegyezhetőséget sem támogatja. Gondoljunk csak bele! Egy dolog, ha valaki azt mondja, hogy rugalmas és alkalmazkodóképes. De milyen más, ha azokat az élettapasztalatait osztja meg, amelyek az alkalmazkodóképességét alakították. A különbséggel mindannyian tisztában vagyunk, de amikor ránk kerül a sor, erről valahogy megfeledkezünk.
Épp ezért, erősségeink listázása helyett érdemesebb számba vennünk azt, hogy milyen helyzetek megoldása nem okoz problémát számunkra, mikor érezzük vagy éreztük elemünkben magunkat. Idézzük fel azokat a pillanatokat is, amikor rácsodálkoztunk: a számunkra egyszerűnek és kézenfekvőnek tűnő megoldások másnak megoldhatatlan akadályt jelentettek. Emellett másokat is érdemes kifaggatnunk ezekről a helyzetekről, hiszen mindannyiunknak vannak vakfoltjaink, ha saját tulajdonságainkról van szó. Ezáltal olyan jellemzőink is felszínre kerülhetnek, melyek előttünk rejtve vannak és valóban megmutatják csak ránk jellemző, egyedi vonásainkat.

Összefoglalásként elmondhatjuk, hogy a személyes márkaépítés végső soron a szakmai identitás és hírnév proaktív kezeléséről szól, hogy értelmes kapcsolatokat teremtsen, bizalmat építsen, és elérje személyes és szakmai céljait.

Ez egy folyamatos folyamat, amely önismeretet, stratégiai tervezést és folyamatos finomítást igényel, hogy releváns és hiteles maradjon egy gyorsan változó világban.